Fiskgjuse Pandion haliaetus

Fenologi

Median Rekord
Första vår 26 mar 17 mar 2018 Torslandaviken (Peter Andersson)
Sista höst 4 okt 30 okt 2004 Brudarebacken (Christer Fält)

2020

Häckningar: 3 par i Härryda kommun, 1 par i Mölndals kommun.
Höga antal: 6 ex Torslandaviken 9.8 (Magnus Persson).
2013, då fiskgjusen var riksinventeringsart, konstaterades fyra häckningar i rapportområdet. Sedan dess har antalet inrapporterade häckningar varierat mellan som lägst tre och som högst sex stycken. Några lokaler är alltid desamma, men vissa år dyker det upp nya och i år hittades ett bo i Mölndals kommun. Fiskande gjusar i Torslandaviken är en tämligen allmän syn, men ett så stort antal som 6 ex är anmärkningsvärt.
Per Björkman

2019

Häckningar: 4 par i Härryda kommun.
Höga antal: 7 ex str S Brudarebacken 5.9 (Roger Eskilsson m fl). 6 ex str S Brudarebacken 25.8 (Jan-Åke Noresson m fl).
Det rapporteras ett stadigt antal häckningar av fiskgjuse i områdets östra delar. Det var tredje året i rad som fyra häckningar hittades. Som mest har sex par och som lägst två par rapporterats under 2010-talet. Återigen blev Brudarebackens bevakare belönade med ett par dagar med höga antal fiskgjusar för vårt område.
Per Björkman

2018

Häckningar: 4 par i Härryda kommun.
Höga antal: 6 ex str S Brudarebacken 15.9 (Roger Eskilsson). 5 ex Torslandaviken 24.6 (Magnus Persson). 5 ex Välen 1.9 (Hans Börjesson). 5 ex str S Askimsviken 1.9 (Jan Mogol).
Vi har fortsatt en stabil population i området östra delar. Tyvärr verkade ett av paren misslyckas med sin häckning, men i ett annat revir sågs hela tre ungar i boet. 5 ex samtidigt födosökande vid Torslandaviken får anses som ett anmärkningsvärt högt antal.
Per Björkman

2017

Häckningar: 4 par i Härryda kommun.
Fyra säkra häckningar konstaterades i år. Utöver det föreligger ytterligare 2–3 observationer av gjusar i lämplig biotop. Under 2010-talet har 2–6 häckningar gjorts per år i rapportområdet, så årets utfall får ses som stabilt.
Per Björkman

2016

Häckningar: 6 par i Härryda kommun.
Vi har en stabil population av fiskgjusar i områdets östra delar, antalet häckande par har snarare ökat än minskat under senare år.
Per Björkman

2015

Häckningar: 6 par i Härryda kommun.
Rapporter finns om att hela sex par skred till häckning i år. Ett par sågs bygga nytt bo i samma tall för tredje året i rad. Hur framgångsrika gjusarna var med häckningen är svårt att säga men i ett av bona kunde dunungar konstateras. Observationer av ytterligare någon eller några gjusar i lämplig biotop under häckningstid finns också, så det ser ljust ut på gjusfronten i rapportområdet.
Per Björkman

2014

Häckningar: 3 par i Härryda kommun.
Sena fynd: 2 ex str S Brudarebacken 13.10 (Leif Andersson m fl).
Vi fortsätter att ha en liten men stabil population med häckande gjusar i områdets östra delar.
Per Björkman

2013

Häckningar: Fyra häckningar konstaterades i Härryda kommun.
Fiskgjusen var en av årets riksinventeringsarter i landet och alla kända boplatser i rapportområdet besöktes under sommaren. Utöver de konstaterade häckningarna ovan noterades två tomma boplatser. En längre artikel om inventeringen finns i FpV nr 1/2014. Det verkar som vi har en liten men stabil population i rapportområdets östra delar.
Per Björkman

2012

Häckning: 2 par Härryda kommun.
Häckning skedde vid två sedan tidigare kända lokaler 2012. Fiskgjusen håller ställningarna i de östra delarna av rapportområdet, men rapporter saknas från paret som häckat i nordvästra Göteborgs kommun. Resultatet av riksinventeringen 2013 tyder på att två par inte speglar verkligheten, som snarare ligger på det tredubbla (se FpV nr 1/2014).
Per Björkman

2011

Häckningar: 1 par Hornasjön, Härryda (Lotta Berg m fl). 1 par Vättlefjäll, Angered (Ove Andersson). 1 par Yxsjön, Råda (Mats Eriksson).
Tre häckningar rapporterade i år från tidigare kända lokaler. Vi har en liten men stabil population i områdets östra delar.
Per Björkman

2010

Häckningar: Fynd under häckningstid: 1 ex Bertshult, Landvetter 9–24.4 (Kristoffer Nilsson). 1 par Vättlefjäll, Bergum 19.4 (Ove Andersson). 1 par Yxsjön, Råda 20.7 (Mats Eriksson). 1 ex Östra Ingsjön, Björketorp 7.8 (Mats Eriksson).
Trots den något bristfälliga rapporteringen tyder det mesta på att populationen av fiskgjuse fortsätter att vara stabil i rapportområdet. De senaste åren har 4–6 par häckat.
Per Björkman

2009

Häckningar: 1 par Östra Ingsjön, Björketorp (Christer Lenoir). 1 par Hornasjön, Härryda (Lotta Berg m fl). Häckningstid: 2 ex Landvettersjön 11–13.4 (Per Karlsson). 1 ex Raketjärn, Landvetter 17.6 (Christer Johansson).
Höga antal: 7 ex str S Killingsholmen, Askim 5.9 (Jan Mogol m fl).
Något lägre rapportering av häckningar i år jämfört med förra året, men i ett längre perspektiv ändå över snittet. Arten har en positiv trend som häckfågel i Sverige. Sju sträckande fåglar under en dag är ett ovanligt högt antal.
Per Björkman

2008

Häckningar: 1 par Vättlefjäll, Bergum (Ove Andersson). 1 par Brattåstjärn, Härryda (Jan Hellenberg). 1 par Östra Ingsjön, Björketorp (Fredrik Andersson). Häckningstid: 1 par Hornasjön, Härryda 29.4 (Ingemar Olsson). 1 ex Yxsjön, Råda 29.5 (Mats Eriksson). 1 ex Stora Issjön, Landvetter 16.7 (Conny Palm).
Sena fynd: 1 ex str Kråkudden, Hönö 14.10 (Martin Oomen m fl).
Tre konstaterade häckningar i rapportområdet varav två i Härryda kommun, där fiskgjusen häckar årligen. Den tredje genomfördes i Göteborgs kommun, vilket inte skett tidigare under 2000-talet. Oktoberfynd görs inte varje år i vårt område.
Per Björkman

2007

Häckningar: 1 par Slättås, Landvetter (Johannes Löfqvist). 1 par Hasjön, Björketorp (Roger Eskilsson m fl). 1 par Hornasjön (Ingemar Olsson). 1 par Brattåstjärn (Jan Hellenberg). 1 par Skärsjön, Landvetter (Conny Palm).
Höga antal: 4 ex str S Brudarebacken 21.8 (Roger Eskilsson m fl). 4 ex str S Smithska udden 22.8 (Per Björkman m fl).
Tack vare atlasinventeringen har det rapporterats fler säkra häckningar än tidigare, vilket är glädjande. Från tidigare 1–2 par har ytterligare bon hittats i Härryda kommun vilket ger hela fem par i år.
Per Björkman