Brunsångare Phylloscopus fuscatus

2020

Samtliga: 1 ex Torslandaviken 18–24.12 (Roger Eskilsson m fl).
Endast ganska exakt tretton månader efter förstafyndet av arten vid Ganlet gjordes det andra fyndet i rapportområdet av brunsångare, denna gång i Torslandaviken. Arten var för inte alltför många år sedan att betrakta som en första klassens raritet i Sverige men är nu årligen förekommande med ett flertal exemplar. Likt andra felflugna fåglar från Sibirien har den svenska fyndbilden en kraftigt östlig tyngdpunkt, men fler och fler fynd görs i de västligare landskapen så det är inte osannolikt att vi kan vänta oss fler Göteborgsfynd i framtiden.
Johan Svedholm

2019

Samtliga: 1 ex Ganlet, Önnered 19–25.11 (Stefan Svanberg m fl).
Ett hejdundrande förstafynd för rapportområdet, men kanske ändå inte helt oväntat eftersom fynd finns från såväl Halland som Bohuslän. Brunsångaren är dock fortfarande en sällsynthet även nationellt med runt 150 fynd i landet, men trenden är ökande. Likt många andra östliga vagranter häckar arten i den sibiriska tajgan och övervintrar normalt i Sydostasien.
Johan Svedholm