Brunsångare Phylloscopus fuscatus

2019

Samtliga: 1 ex Ganlet, Önnered 19–25.11 (Stefan Svanberg m fl).
Ett hejdundrande förstafynd för rapportområdet, men kanske ändå inte helt oväntat eftersom fynd finns från såväl Halland som Bohuslän. Brunsångaren är dock fortfarande en sällsynthet även nationellt med runt 150 fynd i landet, men trenden är ökande. Likt många andra östliga vagranter häckar arten i den sibiriska tajgan och övervintrar normalt i Sydostasien.
Johan Svedholm