Kungsfågelsångare Phylloscopus proregulus

2013

Samtliga: 1 ex Vrångö 25.10 (Lars Erik Norbäck m fl).
Kungsfågelsångaren är betydligt sällsyntare än tajgasångaren i rapportområdet, detta var endast det sjätte fyndet. Lokalen och tidpunkten är dock typisk och faller väl in i artens fyndmönster.
Johan Svedholm