Kungsfågelsångare Phylloscopus proregulus

2017

Samtliga: 1 ex Tjälleviks mosse, Hönö 18.10 (David Armini m fl).
Precis som är fallet nationellt och i resten av Europa har kungsfågelsångaren inte alls ökat på samma sätt som tajgasångaren hos oss under senare år. Medan tajgasångarens uppträdande formligen exploderat är kungsfågelsångaren fortfarande en högoktanig raritet med sju fynd i rapportområdet varav fyra på 2000-talet. Årets fynd var det tidigaste någonsin i rapportområdet, men fyndbilden är prydligt samlad under senhösten mellan den 18 oktober och den 2 december.
Johan Svedholm

2013

Samtliga: 1 ex Vrångö 25.10 (Lars Erik Norbäck m fl).
Kungsfågelsångaren är betydligt sällsyntare än tajgasångaren i rapportområdet, detta var endast det sjätte fyndet. Lokalen och tidpunkten är dock typisk och faller väl in i artens fyndmönster.
Johan Svedholm