Tajgasångare Phylloscopus inornatus

2015

Samtliga: 1 ex Goskäll, Vrångö 9.9 (Magnus Rahm). 1 ex Björlanda skjutfält 20.9 (Karin Magnander m fl). 1 ex Sandarna 23.9 (Stefan Svensson m fl). 1 ex Välen 23–27.9 (Tina Widén m fl). 1 ex Klarvik, Björkö 27.9 (Kristoffer Lager m fl). 1 ex ringm Sudda, Hönö 29.9 (Björn Zachrisson m fl). 2 ex Vivik, Björkö 1–4.10 (Peter Hamrén, Kristoffer Lager m fl). 1 ex Kölvik, Björkö 18.10 (Per Karlsson Linderum m fl). 1 ex Torslandaviken 30–31.10 (Christer Fält).
Återigen ett gott tajgasångarår med hela nio fynd av tio individer. Detta innebär återigen nytt rekord, tidigare rekord var på sex fynd och sattes så sent som 2014. Totalt har nu 41 fynd av arten gjorts i rapportområdet. Om man nu kan börja tala om en "tajgasäsong" i Göteborgstrakten så var årets inte bara ovanligt fruktbar utan även rejält utdragen i tid; såväl Vrångöfyndet som Torslandaviksfyndet är relativt extrema ur fenologisynvinkel.
Johan Svedholm

2014

Samtliga: 1 ex Svärttjärn, Härryda 20.9 (Håkan Thorstensson). 1 ex Skogen, Mölnlycke 23.9 (Pär Lydmark). 1 ex Delsjöområdet 27.9 (Hans Börjesson m fl). 1 ex Backaplan, Hisingen 5.10 (Håkan Aronsson). 1 ex Slottsskogen 12–13.10 (Tina Widén m fl). 1 ex Gullbergsån, Stampen 14–15.10 (Mikael Forsman m fl).
Ett exceptionellt bra år för denna östliga vagrant. Sex fynd innebär rekord för rapportområdet (tidigare rekordnotering var fem fynd 2005) och justerar upp totalsumman till 32 fynd. Arten har nu varit årligt förekommande sedan 2010. Tidpunkterna är typiska, samtliga fynd i rapportområdet har gjorts under perioden 9 september–26 november.
Johan Svedholm

2013

Samtliga: 1 ex Lundby kyrkogård 9.9 (Magnus Lundström m fl). 1 ex Torslandaviken 6.10 (Karin Magnander m fl). 1 ex Arödsberget, Hisingen 7.10 (Jon Håkansson m fl).
Ett bra tajgasångarår, med fynd nummer 24–26 i rapportområdet. Fyndet i Lundby är anmärkningsvärt tidigt och med god marginal (12 dagar) det tidigaste i rapportområdet. Nationellt brukar normalt de första tajgorna för säsongen ses vid denna tidpunkt, men då i första hand längs Norrlandskusten.
Johan Svedholm

2012

Samtliga: 1 ex Biskopsgården 6.10 (Stefan Svensson).
Med detta fynd, som ligger mycket typiskt i månadsskiftet september/oktober, finns nu 23 fynd av arten i rapportområdet. Något oväntat innebär fyndet att Biskopsgården är områdets tredje bästa taigasångarlokal med tre fynd, endast slagen av Rörö och Hönö med fem respektive fyra fynd.
Johan Svedholm

2011

Samtliga: 1 ex Hyppeln 2.10 (Christer Fält).
Ett i alla avseenden typiskt fynd. Rapportområdets tjugoandra fynd, varav samtliga är gjorda under perioden 21 september–26 november med en klar tyngdpunkt i månadsskiftet september–oktober. Femton av fynden är liksom årets gjorda i skärgården.
Johan Svedholm

2010

Samtliga: 1 ex Vinga 25.9 (Musse Björklund m fl). 1 ex Lilleby småbåtshamn, Björlanda 6.10 (Peter Hamrén).
Taigasångaren har verkligen haft en explosionsartad fyndutveckling i rapportområdet på senare år. Av samtliga 21 fynd är inte mindre än 17 gjorda under 2000-talet. Årets fynd ligger inom den tid man kan förvänta sig att arten uppträder hos oss, nämligen runt månadsskiftet september–oktober.
Johan Svedholm

2008

Samtliga: 1 ex Rörö 21.9 (Magnus Unger m fl). 1 ex ringm Sudda, Hönö 23.9 (Björn Zachrisson m fl). 1 ex Vrångö 23.9 (Tina Widén). 1 ex Stora Amundö 25.9 (Lars Lundmark). 1 ex Skansen Lejonet 7.10 (Roger Eskilsson m fl).
Rörö befäster sin status som en av Västkustens vassaste taigasångarlokaler. Med årets fynd ståtar nu Rörö med inte mindre än sex fynd av arten. I övrigt ett mycket gott resultat, och en tangering av rekordet från 2005. Som vanligt är fyndbilden koncentrerad till skiftet september–oktober. I hela rapportområdet finns nu 19 fynd av taigasångare (se rutan nedan för komplett fyndhistorik), varav hela femton är gjorda på 2000-talet. Denna sentida ökning är säkert främst en effekt av den ökade skådarintensiteten i kustnära skogsdungar under höstarna.
Johan Svedholm