Tajgasångare Phylloscopus inornatus

2021

Samtliga: 1 ex Vällbäcken, Rådasjön 4–5.10 (Fredrik Andersson m fl). 1 ex Torslandaviken 8.10 (Karin Magnander m fl). 1 ex Brudarebacken 10–11.10 (Tina Widén m fl). 1 ex Svartedalen, Hisingen 11.10 (Johan Dahlkvist m fl). 1 ex Styrsö 17.10 (Andy Hultberg m fl).
Efter några hysteriska tajgasångarår bjöd 2021 på ett något mer sansat uppträdande då "endast" fem tajgasångare rapporterades, något som även speglar det mediokra uppträdandet nationellt detta år. Fem tajgasångare hade betraktats som helt exceptionell för tio år sedan, vilket belyser artens fantastiska ökning i såväl rapportområdet som övriga Sverige. Totalsumman i rapportområdet uppgår nu till 91 fynd.
Johan Svedholm

2020

Samtliga: 1 ex Torslandaviken 18.9 (Ola Wennberg). 1 ex Högadal, Mölnlycke 23.9 (Pär Lydmark m fl). 1 ex Bovik, Björkö 23.9 (Peter Hamrén). 1 ex Skeppstadsholmen, Torslanda 25–26.9 (Christer Fält m fl). 1 ex Svarte mosse, Björkö 25.9 (Lars Eric Rahm m fl). 1 ex Ganlet, Önnered 26–30.9 (Stefan Svanberg m fl). 1 ex Eklanda, Mölndal 26.9 (Per-Anders Svensson). 1 ex Torslandaviken 26.9 (Christer Fält). 1 ex Skatås 28.9 (Anton Mangsbo). 1 ex Svankällan, Hisingen 29.9 (Linus Westlund). 1 ex Klarvik, Björkö 29.9 (Kristoffer Lager). 1 1K ringmärktes Slottsskogen 30.9 (Stig Fredriksson m fl). 1 ex Ersdalen, Hönö 30.9–29.10 (Daniel Laveson m fl). 1 ex Hårssjön 30.9 (Lars Eric Rahm). 1 ex Slottsskogen 1.10 (Stig Fredriksson m fl). 1 ex Ussholmen, Fotö 1.10 (Thomas Karlsson). 1 ex Hjälvik, Öckerö 2–3.10 (Daniel Laveson m fl). 1 ex Gunnebo, Mölndal 2.10 (Mikael Larsson). 1 ex Södra Guldheden, Göteborg 5.10 (Jonas Bergman Laurila m fl). 1 ex Hällsvik, Torslanda 5.10 (Niklas Aronsson). 1 ex Flunsås, Hisingen 5.10 (Richard Petersson). 1 ex Svarttjärn, Göteborg 5.10 (David Klingberg). 1 ex Välen 6.10 (Berndt Andersson). 2 ex Säveåns dalgång, Jonsered 8–13.10 (Björn Dellming m fl). 1 ex Hässlavägen, Hönö 8.10 (Thomas Karlsson). 1 ex Ganlet, Önnered 9.10 (Stefan Svanberg). 1 ex Skeppstadsholmen, Torslanda 10–18.10 (Christer Fält m fl). 1 ex Välen 22.10 (Stefan Andersson). 1 ex Nötholmen, Hönö 31.10 (Bengt Karlsson).
Om vi inte ska behöva ge ut ett särtryck kallat "Tajgasångare i Göteborgstrakten" så är det nog snart dags att sluta redovisa samtliga fynd på detta sätt, annars är risken att FiG börjar påminna om Nationalencyklopedin i omfång. 2020 bjöd alltså på inte mindre än 29 tajgasångare vilket är en rejäl putsning av det tidigare rekordet på 17 fynd av 18 individer från 2016. Årssumman utgör faktiskt ungefär en tredjedel av totalsumman som nu ligger på 86 fynd. Av dessa har hela 82 gjorts på denna sida millennieskiftet, ett faktum som väl illustrerar artens makalösa ökning under senare år.
Johan Svedholm

2019

Samtliga: 1 ex Ersdalen, Hönö 21.9 (Jörgen Olsson). 1 ex Slottsskogen 23–26.9 (Peder Winding m fl). 1 ex Styrsö 25.9 (Andy Hultberg). 1 ex Vrångö 25.9 (Michael Egerzon m fl). 1 ex Tjälleviks mosse, Hönö 25.9 (Mats Raneström). 1 ex Änggårdsbergen 26.9 (Carl Jyker). 1 ex Torslandaviken 28–29.9 (Christer Fält m fl). 1 ex Båtmanstorpet, Mölnlycke 30.9 (Donald Blomqvist). 1 ex Volvo Torslanda, Hisingen 2.10 (Stefan Johansson m fl). 1 ex Johanneberg 2.10 (Olof Armini). 1 ex Gärdsåsmotet, Kortedala 3.10 (Stig Carlsson). 1 ex Fässberg, Mölndal 20.10 (Magnus Rahm m fl). 1 ex Medicinareberget 28.10 (Johan Ennerfelt).
Med tanke på artens minst sagt explosionsartade ökning i såväl Göteborgsområdet som övriga Sverige så är 13 exemplar, som för bara några år sedan skulle ha ansetts som en fullkomlig fantasisumma, numera att betrakta som förvisso högt men inte onormalt. Som vanligt dominerar fynd runt månadsskiftet september/oktober, med enstaka eftersläntrare i slutet av oktober.
Johan Svedholm

2018

Samtliga: 1 ex Jennyhill, Partille 19–22.9 (Bodil Nyström m fl). 1 ex Utbyfältet 19.9 (Patrik Larsson). 1 ex ringmärktes Sudda, Hönö 24.9 (Björn Zachrisson m fl). 1 ex Hisingsparken 30.9 (Bo Brinkhoff). 1 ex Torslandaviken 7.10 (Ola Wennberg m fl). 1 ex Slottsskogen 7.10 (Tina Widén m fl). 1 ex Sandvik, Torslanda 7.10 (Christer Fält). 1 ex ringmärktes Sudda, Hönö 12.10 (Björn Zachrisson). 1 ex Ganlet, Önnered 17–18.10 (Stefan Svanberg m fl). 1 ex. Ersdalen, Hönö 17.10 (Mats Raneström m fl).
Om någon runt millennieskiftet med myndig stämma deklarerat att: om 10–20 år kommer tajgasångaren (eller taigasångaren som vederbörande sannolikt hade sagt eftersom detta var artens namn i den gråa forntid detta scenario utspelar sig) att så gott som årligen ses i tvåsiffriga antal, ja då hade nog ögonbryn höjts, skrattsalvor ekat och tvångströjor förberetts. Men nu är det just detta som har hänt, arten är numera ett frekvent inslag under höststräcket och årets tio exemplar kan nog betraktas som relativt normalt. Tidsspannet för observationerna definierar ganska väl den period som arten brukar ses hos oss.
Johan Svedholm

2017

Samtliga: 1 ex Vrångö 21.9 (Stefan Svanberg). 1 ex Torslandaviken 22.9 (Manne Strömbäck m fl). 1 ex ringmärktes Sudda, Hönö 24.9 (Björn Zachrisson m fl). 1 ex Sandvik 24.9 (Christer Fält). 1 ex Slottsskogen 16.10 (Tina Widén).
Va? Inget tajgasångarrekord i år? Nä, man kan inte få allt här i världen och nu har vi faktiskt haft rekordnoteringar de senaste tre åren. Med det sagt så är fem tajgasångare naturligtvis fortfarande en alldeles formidabel summa och det tycks som att vi får vänja oss vid att se denna lilla vingbandade filur som en regelbunden höstbesökare i rapportområdet. Artens höstuppträdande har förändrats markant i hela Europa och en teori är att den utökat sitt häckningsområde i Ryssland västerut kraftigt så att delar av populationen börjat flytta åt sydväst i stället för åt sydost som tidigare varit det normala. Totalt har nu 63 fynd gjorts i rapportområdet, varav endast fyra innan år 2000!
Johan Svedholm

2016

Samtliga: 1 ex ringmärktes Sudda, Hönö 12.9 (Björn Zachrisson m fl). 1 ex Sandvik, Torslanda 18.9 (Christer Fält m fl). 2 ex Rörö 23–25.9 (Stefan Svanberg, Christer Fält). 1 ex Torslandaviken 24–25.9 (Magnus Rahm m fl). 1 ex Samsmarka, Björkö 24.9 (Kristoffer Lager). 1 ex Stora Amundö 25.9 (Lennart Johansson m fl). 1 ex Andalen, Torslanda 25.9 (Christer Fält). 1 ex Ramberget 26.9 (Bo Brinkhoff). 1 ex Arödsberget, Hisingen 26.9 (Jon Håkansson). 1 ex Nordstaden 27.9 (Erik Hansson m fl). 1 ex Johannebergsparken 27.9 (Olof Armini m fl). 1 ex Volvo Lundby, Hisingen 30.9 (Björn Dellming). 1 ex Styrsö 1.10 (Andy Hultberg). 1 ex Krokslätt, Mölndal 2.10 (David Armini). 1 ex Gamla Bovik, Björkö 9.10 (Per Karlsson Linderum). 1 ex Skeppstadsholmen 19–20.10 (Christer Fält m fl). 1 ex Hagabadet 27.10 (Per Lundberg).
Det börjar nu bli en fin tradition att det varje år sätts nytt rekord i tajgasångare. Årets 17 fynd av 18 individer är givetvis ett hejdundrande rekord och en saftig detronisering av det tidigare rekordet från 2015 då nio fynd av tio individer gjordes. Under året noterades arten i rekordantal i hela Sverige liksom en del andra östliga vagranter såsom sibirisk järnsparv. Totalt har nu 58 fynd av tajgasångare gjorts i rapportområdet.
Johan Svedholm

2015

Samtliga: 1 ex Goskäll, Vrångö 9.9 (Magnus Rahm). 1 ex Björlanda skjutfält 20.9 (Karin Magnander m fl). 1 ex Sandarna 23.9 (Stefan Svensson m fl). 1 ex Välen 23–27.9 (Tina Widén m fl). 1 ex Klarvik, Björkö 27.9 (Kristoffer Lager m fl). 1 ex ringm Sudda, Hönö 29.9 (Björn Zachrisson m fl). 2 ex Vivik, Björkö 1–4.10 (Peter Hamrén, Kristoffer Lager m fl). 1 ex Kölvik, Björkö 18.10 (Per Karlsson Linderum m fl). 1 ex Torslandaviken 30–31.10 (Christer Fält).
Återigen ett gott tajgasångarår med hela nio fynd av tio individer. Detta innebär återigen nytt rekord, tidigare rekord var på sex fynd och sattes så sent som 2014. Totalt har nu 41 fynd av arten gjorts i rapportområdet. Om man nu kan börja tala om en "tajgasäsong" i Göteborgstrakten så var årets inte bara ovanligt fruktbar utan även rejält utdragen i tid; såväl Vrångöfyndet som Torslandaviksfyndet är relativt extrema ur fenologisynvinkel.
Johan Svedholm

2014

Samtliga: 1 ex Svärttjärn, Härryda 20.9 (Håkan Thorstensson). 1 ex Skogen, Mölnlycke 23.9 (Pär Lydmark). 1 ex Delsjöområdet 27.9 (Hans Börjesson m fl). 1 ex Backaplan, Hisingen 5.10 (Håkan Aronsson). 1 ex Slottsskogen 12–13.10 (Tina Widén m fl). 1 ex Gullbergsån, Stampen 14–15.10 (Mikael Forsman m fl).
Ett exceptionellt bra år för denna östliga vagrant. Sex fynd innebär rekord för rapportområdet (tidigare rekordnotering var fem fynd 2005) och justerar upp totalsumman till 32 fynd. Arten har nu varit årligt förekommande sedan 2010. Tidpunkterna är typiska, samtliga fynd i rapportområdet har gjorts under perioden 9 september–26 november.
Johan Svedholm

2013

Samtliga: 1 ex Lundby kyrkogård 9.9 (Magnus Lundström m fl). 1 ex Torslandaviken 6.10 (Karin Magnander m fl). 1 ex Arödsberget, Hisingen 7.10 (Jon Håkansson m fl).
Ett bra tajgasångarår, med fynd nummer 24–26 i rapportområdet. Fyndet i Lundby är anmärkningsvärt tidigt och med god marginal (12 dagar) det tidigaste i rapportområdet. Nationellt brukar normalt de första tajgorna för säsongen ses vid denna tidpunkt, men då i första hand längs Norrlandskusten.
Johan Svedholm

2012

Samtliga: 1 ex Biskopsgården 6.10 (Stefan Svensson).
Med detta fynd, som ligger mycket typiskt i månadsskiftet september/oktober, finns nu 23 fynd av arten i rapportområdet. Något oväntat innebär fyndet att Biskopsgården är områdets tredje bästa taigasångarlokal med tre fynd, endast slagen av Rörö och Hönö med fem respektive fyra fynd.
Johan Svedholm

2011

Samtliga: 1 ex Hyppeln 2.10 (Christer Fält).
Ett i alla avseenden typiskt fynd. Rapportområdets tjugoandra fynd, varav samtliga är gjorda under perioden 21 september–26 november med en klar tyngdpunkt i månadsskiftet september–oktober. Femton av fynden är liksom årets gjorda i skärgården.
Johan Svedholm

2010

Samtliga: 1 ex Vinga 25.9 (Musse Björklund m fl). 1 ex Lilleby småbåtshamn, Björlanda 6.10 (Peter Hamrén).
Taigasångaren har verkligen haft en explosionsartad fyndutveckling i rapportområdet på senare år. Av samtliga 21 fynd är inte mindre än 17 gjorda under 2000-talet. Årets fynd ligger inom den tid man kan förvänta sig att arten uppträder hos oss, nämligen runt månadsskiftet september–oktober.
Johan Svedholm

2008

Samtliga: 1 ex Rörö 21.9 (Magnus Unger m fl). 1 ex ringm Sudda, Hönö 23.9 (Björn Zachrisson m fl). 1 ex Vrångö 23.9 (Tina Widén). 1 ex Stora Amundö 25.9 (Lars Lundmark). 1 ex Skansen Lejonet 7.10 (Roger Eskilsson m fl).
Rörö befäster sin status som en av Västkustens vassaste taigasångarlokaler. Med årets fynd ståtar nu Rörö med inte mindre än sex fynd av arten. I övrigt ett mycket gott resultat, och en tangering av rekordet från 2005. Som vanligt är fyndbilden koncentrerad till skiftet september–oktober. I hela rapportområdet finns nu 19 fynd av taigasångare (se rutan nedan för komplett fyndhistorik), varav hela femton är gjorda på 2000-talet. Denna sentida ökning är säkert främst en effekt av den ökade skådarintensiteten i kustnära skogsdungar under höstarna.
Johan Svedholm