Skedstork Platalea leucorodia

2018

Samtliga: 2 3K+ Torslandaviken 22.5 (Ola Wennberg). 2 ex förbifl Galterö 2.6 (Ulf Elmqvist). 2 ex Torslandaviken 6.6 (Otto Minas).
Tre observationer gjordes av, vad man får anta, samma två skedstorkar. Det blir områdets andra fynd. Det första gjordes i Torslandaviken 2016 och det ska bli spännande att se om skedstork kan tänkas bli en mer regelbunden gäst i området framöver.
Magnus Rahm

2016

Samtliga: 1 2K Torslandaviken 20.5 (Niklas Aronsson m fl).
Ny art för Göteborgsområdet! Efter att fynd gjorts flera gånger både söder och norr om Göteborg hörde detta till en av de mest väntade nya arterna för området. Icke desto mindre visste glädjen inga gränser när en livs levande skedstork gick ned för landning på vadarstranden i Bohus-delen av Torslandaviken. Till förtret för en och annan förvärvsarbetande göteborgskryssare behagade den dra vidare redan tidigt samma kväll men till förtjusning för en och annan påpasslig västgötakryssare hann den då med att passera också genom Västergötland.
Magnus Rahm