Rördrom Botaurus stellaris

2021

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: 2 ex sp Hårssjön 22.3–11.6 (Lars Eric Rahm m fl). 1 ex Torslandaviken 30.5 (Magnus Persson m fl).
Övriga fynd: Upp till 3 ex Torslandaviken 1.1–23.3 (Leif Jonasson m fl). 1 ex död Välen 24.2 (Uno Unger m fl). 1 ex Välen 28.2–7.3 (Ove Ferling m fl). Som mest 4 ex Torslandaviken 27.9–30.12 (Christer Fält m fl).
Ännu ett år med två tutande drommar i Hårssjön! Häckningsförsök genomförs med största sannolikhet nere i Hårssjöns dunkla vasshav varje år. Drommen i Torslandaviken i maj är däremot en udda fågel. Förmodligen rör det sig om en fågel som av någon anledning inte häckade eller hade misslyckats med sin häckning. Det är hursomhelst intressant att Torslandaviken blivit en sådan rördromsmagnet. Under 00-talet gjordes mest enstaka ströfynd där vissa år, men nu är arten en pålitlig övervintrare. I år slogs dessutom ett prydligt antalsrekord när minst fyra exemplar kunde räknas in den 29 december.
Magnus Rahm

2020

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: 2 ex sp Hårssjön 31.1–8.5 (Rune Edquist m fl).
Övriga fynd: 1 ex Torslandaviken 6–15.2 (Ola Wennberg m fl). 1–2 ex 4.8–30.12 (Ola Wennberg m fl).
Ekar det i Hårssjön? Nej, i år satt det faktiskt en drom och tutade i vardera änden av sjön. Tyvärr hittades en död drom i april, och efter det hördes aldrig mer än en individ. I Torslandaviken gjordes i vanlig ordning en lång rad observationer och som mest sågs 2 ex samtidigt under hösten.
Magnus Rahm

2019

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: 1 ex sp Hårssjön 4.3–6.6 (Ove Ferling m fl).
Övriga fynd: Torslandaviken: Upp till 3 ex 4.1–23.2 (Ingegerd Bratt m fl). 1 ex 10.3 (Magnus Levin). 2 ex str N 16.3 (Johan Svedholm). 1 ex 5.6 (Ola Wennberg). 1 ex 19.10 (Daniel Steen). 2 ex 30.11–1.12 (Andreas Svensson m fl). Övriga lokaler: 1 ex Gullö, Säve 6.2 (Peter Strandvik). 1 ex str N Masthugget 19.5 (Johan Svedholm). 1 ex Pinan, Hönö 13.11 (Thomas Karlsson).
Ett uppträdande som ligger helt i linje med de senare åren. Förutom de klassiska vassarna i Hårssjön, har Torslandaviken de senaste åren blivit en riktigt pålitlig lokal för dromobservationer. Till skillnad från Hårssjön är det i första hand under vinterhalvåret det görs observationer i Torslandaviken.
Magnus Rahm

2018

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: 1 ex sp Hårssjön 9.4–5.6 (Ingemar BE Larsson m fl). 1 ex Torslandaviken 29.7 (Christer Fält).
Övriga fynd: Upp till 3 ex Torslandaviken 3.1–8.4 (Jan Hellström m fl). 1 ex Öxnäs 17.2, 22.2 och 13.3 (Anders Malmsten m fl). 1 ex Gullö, Säve 25–26.2 (Magnus Lundström m fl). 1 ex Tjolme sund, Öckerö 4.3 (Bengt Karlsson m fl). 1 ex Välen 28.3–1.4 (Hans Börjesson m fl). Upp till 2 ex Torslandaviken 16.9–28.12 (Roland Berndtsson m fl).
I vanlig ordning tutades det i Hårssjön. Annars var det Torslandaviken som utmärkte sig med en mängd observationer av tysta drommar, i år till och med vid ett tillfälle mitt i sommaren. Ett annat russin i årets fyndkaka utgör drommen på Öckerö i början av mars. Det var faktiskt det första skärgårdsfyndet på hela 2000-talet.
Magnus Rahm

2017

Häckningar: 1 par Hårssjön (Ove Ferling m fl). Fynd under häckningstid: 1 ex sp Bolsten 17.6 (Ulf Persson m fl).
Övriga fynd: 1 ex Torslandaviken sporadiskt under perioden 1.1–3.4 (John-Eric Thore m fl). 1 ex Kippholmen, Björlanda 13.2 (Peter Keil). 1 ex Torslandaviken sporadiskt under perioden 4.9–27.12 och dessutom 2 ex samma lokal 4.12 (Ola Wennberg m fl). 1 ex Nolviks kile, Björlanda 9.12 (Tommy Johansson m fl).
I vår pålitliga drombastion Hårssjön kunde i år häckning konstateras. Själva konstaterandet av häckning är egentligen ett mål byggt på indicier, där två drommar vid en mängd tillfällen setts återvända till samma plats i vassen efter att ha födosökt i en annan del av sjön. Rrk:s dromstol väljer här att gå på observatörernas linje och konstatera häckning baserat på dessa vittnesmål. Ungar kunde aldrig med säkerhet observeras, även om det fanns misstankar om att två ungfåglar sågs flygträna vid något tillfälle. Senast häckning konstaterades var 2012, men om drommarna inte varit fullt så skickliga att gömma sig i vassen hade vi säkert haft fler häckningar i statistiken. Den tutande drommen vid Bolsten i juni är på sätt och vis mer anmärkningsvärd än Hårssjöhäckningen. Med undantag av någon sprallig vårvinterhane har vi faktiskt inte haft en enda tutande drom någon annanstans än Hårssjön de senaste tio åren.
Magnus Rahm

2016

Samtliga: Fynd under häckningstid: 1 ex sp Hårssjön 12.3–5.5 (Lars Eric Rahm m fl). Övriga fynd: 1 ex Torslandaviken 22–23.1 (Mathias Theander m fl) samt 24.2 (Ingegerd Bratt m fl). 1 ex Öxnäs 31.1 (Björn Dellming). 1 ex Nolviks kile, Björlanda 23.7 (Tommy Johansson m fl). I Torslandaviken gjordes sporadiska observationer från 21.8 fram till 25.12 och den 3.12 noterades 2 ex (Magnus Persson m fl). 1 ex Osbäcken, Lexby, Björlanda 19.11 (Magnus Persson). 1 ex Sävholmen, Gullö 10.12 (Max Allan Niklasson).
Precis som vanligt tutade en rördrom i Hårssjön, men någon häckning kunde inte konstateras. I övrigt gjordes ovanligt många ströfynd, särskilt i Torslandaviken där minst en drom tycks ha hållit till under hela hösten.
Magnus Rahm

2015

Samtliga: Fynd under häckningstid: 1 ex sp Hårssjön 21.2–23.4 (Lars-Olof Sandberg m fl). Övriga fynd: 1 ex Torslandaviken 18.1–20.2 (Kåre Ström m fl). 1 ex Torslandaviken 14.12 (Christer Fält).
Rördrommens år i Göteborg kan man nästan sammanfatta innan året har börjat. En tutande drom i Hårssjön och ett par vinterfynd, företrädesvis i Torslandaviken, är precis som det brukar vara.
Magnus Rahm

2014

Samtliga: Häckningstid: Upp till 2 ex Hårssjön 4.3–2.6 (Ove Ferling m fl). Vinter: 2 ex Torslandaviken 21.12 (Magnus Persson m fl).
Drommen tutade vidare i Hårssjön precis som vanligt. Vid några tillfällen kunde ytterligare en individ, förmodligen en hona, ses. Bara ett fynd därutöver är lite, men för att se rördrom vintertid krävs ofta kallt väder med mycket is så att drommarna tvingas fram till mer exponerade platser med öppet vatten.
Magnus Rahm

2013

Häckningar: Fynd under häckningstid: Upp till 2 ex Hårssjön 13.4–12.8 (Fredrik Spak m fl).
För sjunde året i rad tutade en rördrom från Hårssjöns vassar, och upp till två individer kunde ses under häckningssäsongen. I övrigt gjordes inte ett enda fynd vilket är anmärkningsvärt. Normalt brukar någon drom tvingas visa upp sig under vintern och möjligen kan det milda vädret i december vara en orsak till att de i år lyckades hålla sig undan.
Magnus Rahm

2012

Häckningar: 1 par fick ut 6 ungar Hårssjön, Mölndal (Ove Ferling m fl).
Övriga fynd: 1 ex Nolviks kile, Björlanda 29.1 (Bo Nilsson). 1–2 ex Torslandaviken 9–18.2 (Owe Hougström m fl). 1 hane omhändertogs Kvarnbyn, Mölndal 15.2 (gnm Tommy Järås). 1 ex sp Fridhemsviken, Rådasjön 26.2 (Johannes Löfqvist). 1 ex död Kallhed, Björlanda 11.3 (Bo Nilsson). 1 ex Torslandaviken 28.10 och 27.12 (Magnus Persson m fl).
Att det tutar rördrom i Hårssjön om vårarna har blivit en angenäm tradition, men att häckning konstateras hör inte till vanligheterna. Senast häckning konstaterades i Hårssjön var 2001 då två ungar sågs bli matade. Sex ungar är en riktig jackpot för rördrommen som normalt lägger 5–6 ägg. Observationerna blev successivt allt glesare och gällde allt färre ungar och det är oklart hur många som till slut blev flygga. Förhoppningsvis uppslukades de av vasshavet snarare än till exempel räven. I övrigt relativt många ströobservationer, men några fynd kan eventuellt röra samma individer.
Magnus Rahm

2011

Häckningar: Fynd under häckningstid: Upp till 2 ex sp Hårssjön 1.4–29.6 (Rune Edquist m fl). Den 10.4 och 20.4 sågs dessutom en tredje, tyst individ (Johan Ennerfelt m fl).
Övriga fynd: 1 ex Välen 31.3 (Hans Börjesson m fl).
Hårssjön är fortsatt ett stabilt fäste för rördrommen. Det verkar som om sjön är stor nog för att rymma två revir, ett i vardera änden av sjön, men på grund av artens undangömda tillvaro är häckningsframgången i sjön okänd. I övrigt gjordes ovanligt få fynd. Det saknades renodlade vinterfynd, något som bara hände ett år under 00-talet, nämligen 2008. Drommarna har haft två tuffa vintrar att handskas med, vilket naturligtvis sätter sina spår.
Magnus Rahm

2010

Häckningar: Fynd under häckningstid: 1 ex sp Hårssjön 12.4–14.7 (Uno Unger m fl).
Övriga fynd: 1 ex Torslandaviken 1.1 (Mikael Danielsson m fl). 1 ex Torslandaviken 24–30.1 (Uno Unger m fl). 1 ex Killingsholmen, Askim 21.3 (Dag Börjesson). 1 ex Grundsö, Askim 13.11 (Jan Wahlberg m fl).
Rördrommen har de senaste 25 åren ökat stadigt i Sverige. I Göteborgsområdet har det inte funnits utrymme för någon större expansion eftersom antalet lämpliga sjöar är få. Hårssjön huserar därför fortfarande vårt enda revir. I övrigt ett normalt uppträdande med enstaka vinterfynd.
Magnus Rahm

2009

Häckningstid: 1 ex sp Hårssjön, Mölndal 17.3–27.6 (Uno Unger m fl) och 2 ex sp samma lokal 14.4 (Jan Hellström).
Övriga: 1 ex Torslandaviken 15–20.1 (Ingegerd Bratt m fl). 1 ex Torslandaviken 28.2 (Anders Larsson). 1 ex Lindesnäs, Nordre älv 28.2 (Lena Essedahl). 1 ex Rådasjön 14.3 (Johannes Löfqvist). 1 ex Torslandaviken 30–31.12 (Bengt Adamsson m fl).
Vill man uppleva rördrommens säregna spel i Göteborgstrakten är det definitivt till Hårssjön man ska bege sig – bortsett från 2006 har drommen tutat där årligen sedan 1999. Önskar man däremot se den tillbakadragna fågeln verkar det vara enklast vintertid vid vassområden intill öppet vatten, som till exempel Syrhåladammen i Torslandaviken. I år gjordes – till skillnad från 2008 – åtminstone några vinterfynd, även om en del av de publicerade fynden förmodligen rör sig om samma individer. Till exempel skulle drommen vid Rådasjön mycket väl kunna röra en av individerna som senare spelade vid Hårssjön.
Magnus Rahm

2008

Häckningstid: 1 ex sp Hårssjön 12.2–19.4 (Lena Essedahl m fl). Den 3.4 och 6.6 rapporterades dessutom 2 ex från lokalen (Peder Kinberg, Per Lundgren m fl).
De starka indikationerna från Hårssjön med både spelande fåglar och observationer av två individer tyder på att arten häckade där även i år. Att inga vinterobservationer har rapporterats är dock anmärkningsvärt, man får gå tillbaka så långt som till 1999 för att hitta ett år utan vinterfynd.
Magnus Unger

2007

Häckningstid: 1 ex sp Hårssjön 9.3–7.5 (Christer Johansson m fl).
Vinter: Färska spår Nordreälvstranden, Öxnäs 24.1 (Tina Widén m fl). 1 ex Torslandaviken 24–25.2 (Mathias Theander m fl).
Efter ett år med uppehåll rapporterades det åter om spelande rördom i Hålsjön 2007, som nyligen återgått till sin gamla stavning Hårssjön (se Fåglar på Västkusten nr 1/08). Två vinterfynd är ganska normalt, och även lokalerna för vinterfynden är typiska.
Magnus Unger