Järnsparv Prunella modularis

2007

Vinter: Sammanlagt 17 ex under januari–februari och 10 ex under december.
Totalt 27 vinterfynd av järnsparv är en ganska hög summa, men ingalunda onormalt hög för de senaste åren. Under 2000-talet har antalet övervintrande järnsparvar varierat mellan 13 ex 2005 och de hela 37 ex som noterades under rekordåret 2001.
Johan Svedholm