Mindre lira Puffinus puffinus

Fenologi

Median Rekord
Första vår 3 jun 2 apr 2020 Kråkudden, Hönö (Roger Eskilsson m fl)
Sista höst 26 sep 3 nov 2010 Kråkudden (Uno Unger m fl)

2021

Samtliga: 2 ex str Kråkudden, Hönö 30.7 (Magnus Rahm m fl). 1 ex str S Vinga 30.7 (Musse Björklund m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 1.8 (David Armini m fl). 3 ex str S Vinga 1.8 (Per Österman m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 15.8 (Andreas Sandberg m fl). 2 ex str S Vinga 15.8 (Musse Björklund m fl). 1 ex str S Vinga 15.8 (Magnus Unger m fl). 4 ex str S Kråkudden, Hönö 18.8 (John Andersson m fl). 1 ex str S Hyppeln 15.10 (Peter Keil).
Efter korrektion för individer som setts från både Hönö och Vinga landar vi i totalt tolv mindre liror. Det är inte mycket att hurra över, men helt inom variationen. Att majoriteten av fynden gjordes under sommaren är helt normalt.
Magnus Rahm

2020

Samtliga: Kråkudden, Hönö: 1 ex str S 22.2 (Martin Alexandersson m fl). 2 ex str 2.4 (Roger Eskilsson m fl). 2 ex str 3.4 (Stefan Hammarin m fl). 3 ex str S 14.5 (David Armini). 1 ex str S 15.5 (Musse Björklund m fl). 2 ex str S 16.5 (Mattias Pozsgai m fl). 4 ex str 6.6 (Karin Magnander m fl). 2 ex str S 7.6 (Kristoffer Lager m fl). 1 ex str S 1.7 (Jalle Hiltunen m fl). 1 ex str S 5.7 (Christian Cederroth m fl). 24 ex str S 6.7 (Magnus Rahm m fl). 2 ex str 7.7 (David Armini). 5 ex str S 29.7 (Anders Wigren m fl). 2 ex str S 22.8 (Jonas Bergman Laurila). 5 ex str S 23.8 (Anders Wigren). 2 ex str N 8.9 (Raul Vicente m fl). Övriga lokaler: 20 ex str S Vinga 6.7 (Musse Björklund m fl). 2 ex str S Vrångö 6.7 (Peder Winding m fl). 1 ex str S Vinga 29.7 (Kent Kristenson m fl). 1 ex str S Vinga 6.9 (Anders Borgehed m fl).
Sammanlagt 59 ex är en god årssumma, men en bit från rekordet på 89 ex från 2018. Säsongen blev riktigt lång, med fynd redan i februari. Februarifyndet är faktiskt områdets första, och möjligen även Sveriges första. Nu är det bara marsfynd som saknas i den göteborgska statistiken.
Magnus Rahm

2019

Samtliga: Kråkudden, Hönö: 2 ex str S 1.7 (David Armini m fl). 1 ex str S 2.7 (Birger Stenseke). 1 ex str S 4.7 (David Armini m fl). 2 ex str S 22.7 (Mattias Pozsgai m fl). 1 ex str S 11.8 (Fredrik Åstrand m fl). Övriga fynd: 1 ex str S Vinga 11.8 (Kent Kristenson m fl).
Efter fjolårets rekordsumma om 89 mindre liror drabbades vi av en smärre baksmälla och fick nöja oss med sju exemplar. Det är den sämsta årssumman sedan 2005, då totalt sex individer rapporterades.
Magnus Rahm

2018

Samtliga: Kråkudden, Hönö: 1 ex str S 3.6 (David Armini). 6 ex str S 18.6 (David Armini). 12 ex str S 19.6 (David Armini m fl). 1 ex str S 21.7 (Martin Alexandersson). 9 ex str S 24.8 (David Armini). 49 ex str S 11.9 (David Armini m fl). 7 ex str S 12.9 (David Armini m fl). 2 ex str S 22.9 (David Armini m fl). 1 ex str S 29.9 (Börje Scharin). 1 ex str S 30.9 (Per Björkman m fl). Övriga lokaler: 2 ex str S Brevik, Öckerö 11.9 (Thomas Karlsson). 1 ex str S Vinga 22.9 (Magnus Unger m fl). 1 ex str S Vinga 29.9 (Ulf Lindell).
Totalt 89 ex är nytt årsrekord för området. Summan domineras av det oerhört anmärkningsvärda antalet om 49 ex som räknades på kvällen den 11 september. Historiskt sticker fyndet ut genom att inte bara vara nytt svenskt dagsrekord, utan att också vara fenologiskt avvikande. Sedan tidigare finns 13 fynd av 10 ex eller fler från Göteborgsområdet. Dessa har gjorts under perioden 8 juni–17 augusti, med viss tyngdpunkt i andra halvan av juli. Årets rekordantal ligger alltså drygt tre veckor senare än slutet på toppen. Givet dessa omständigheter tycks det rimligt att många av lirorna flög i stora cirklar och därmed dubbelräknades. Det är förvisso alltid en risk när det gäller havsfåglar, vilket i praktiken omöjliggör antalsbedömningar. Eftersom vi tidigare aldrig har tagit hänsyn till risken för dubbelräkning har vi valt att publicera det antal som observatörerna räknade.
Magnus Rahm

2017

Samtliga: Kråkudden, Hönö: 1 ex str S 31.5 (Roger Eskilsson m fl). 40 ex str 8.6 (Roger Eskilsson m fl). 2 ex str SV 10.6 (Bernt Nielsen). 4 ex str 12.6 (David Armini m fl). 8 ex str S 25.6 (Fredrik Åstrand m fl). 2 ex str 2.7 (Erik Widuss). 2 ex str S 3.7 (Mattias Pozsgai m fl). 1 ex str S 12.7 (Per Wedholm). 4 ex str 17.7 (David Armini m fl). 6 ex str S 5.8 (Magnus Rahm m fl). 1 ex str 6.8 (Per Björkman m fl). 1 ex str S 3.10 (David Armini m fl). Övriga lokaler: 6 ex str S Vinga 25.6 (Kent Kristenson m fl).
Med totalt 72 ex fördelade på 12 obsdagar nådde 2017 nästan upp till rekordåret 1998, då 79 individer rapporterades. Något som däremot når alla tänkbara rekord är den fantastiska dagssumman om 40 ex den 8 juni. Den tidigare högsta dagssumman gällde 18 ex (Vinga den 15 juli 1998 och Kråkudden den 21 juli 2009), vilket för övrigt också var det tidigare svenska dagsrekordet. Lirorna kom i småflockar med som mest 9 individer. Arten häckar med flera hundra tusen par kring brittiska öarna, så man kan lugnt konstatera att det finns god potential för höga dagssummor om förhållandena är de rätta.
Magnus Rahm

2016

Samtliga: Kråkudden, Hönö: 1 ex str S 13.7 (Stefan Svanberg m fl). 1 ex str S 17.7 (Christer Fält m fl). 1 ex str S 2.8 (Hans Waern m fl). 1 ex str S 6.8 (Lars Eric Rahm m fl). 2 ex str 8.8 (Bertil Breife m fl). 12 ex str S 9.8 (Bertil Breife m fl). Övriga lokaler: 1 ex str S Rörö 5.8 (Ola Wennberg). 9 ex str S Vinga 9.8 (Musse Björklund m fl). 1 ex str S Hästen, Hönö 9.8 (Björn Eriksson).
Totalt ca 20 ex fördelade på sju obsdagar gör 2016 till ett bra år, om än långt ifrån rekordåret 1998 då 79 ex rapporterades. Observationerna var väl samlade från mitten av juli till mitten av augusti vilket hör till den bästa tiden av året för denna utpräglade sommarlira.
Magnus Rahm

2015

Samtliga: Kråkudden, Hönö: 1 ex str S 31.5 (Ola Bäckman m fl). 1 ex str S 7.6 (Roger Eskilsson m fl). 2 ex str S 25.6 (Roger Eskilsson m fl). 1 ex str S 30.6 (Göran Gustavsson). 1 ex str S 19.7 (Bo Brinkhoff m fl). 1 ex str S 23.7 (Bengt Karlsson m fl). 1 ex str S 18.9 (Magnus Rahm m fl). Övriga lokaler: 1 ex (samma som vid Hönö) str S Vinga 18.9 (Uno Unger m fl).
Åtta exemplar fördelade på sju obsdagar är ovanligt lite. Man får gå tillbaka till 2006 för att hitta ett resultat i samma låga divisioner. Avsaknad av rejäla sommarstormar kan förklara det låga antalet.
Magnus Rahm

2014

Samtliga: Kråkudden, Hönö: 6 ex str S 16.7 (Stefan Svanberg m fl). 1 ex str S 31.7 (Ola Wennberg m fl). 1 ex str S 19.8 (Peter Hamrén m fl). 2 ex str 20.8 (Kicki Westman m fl). 1 ex str NV 23.8 (Barbara Leibiger m fl). 1 ex str N 27.9 (Daniel Andersson m fl). 1 ex str S 20.10 (Martin Oomen m fl).
Med 13 ex fördelade på sju obsdagar var 2014 ett normalt år. Medianen för 2000-talet ligger på ca 14 ex. Oktoberfyndet är ganska sent, men i övrigt är fynden tidstypiska.
Magnus Rahm

2013

Samtliga: Kråkudden, Hönö: 1 ex str S 30.4 (Stefan Svanberg m fl). 4 ex str S 14.6 (Stefan Svanberg m fl). 3 ex str S 15.7 (Martin Alexandersson m fl). 2 ex str S 16.7 (Tony Norman m fl ).
10 ex fördelade på fyra obsdagar gör 2013 till ett ganska dåligt år, men i vanlig ordning är vädret den avgörande faktorn. Liksom 2012 fick vi ett aprilfynd och totalt har det nu gjorts tre sådana i området.
Magnus Rahm

2012

Samtliga: Kråkudden, Hönö: 1 ex str S 27.4 (Ola Bäckman m fl). 3 ex str S 19.6 (Per Björkman m fl). 3 ex str S 13.7 (Martin Alexandersson m fl). 3 ex str 15.7 (Roger Eskilsson m fl). 2 ex str S 16.7 (Magnus Unger m fl). 1 ex str S 23.7 (Elon Wismén m fl). 2 ex str S 7.8 (Ola Wennberg m fl). 1 ex str S 5.9 (Hans Börjesson m fl). 1 ex str S 7.9 (Barbara Leibiger m fl). 1 ex str N 14.9 (Björn Lindkvist m fl). Övriga lokaler: 1 ex str S Hyppeln 27.4 (Roger Eskilsson m fl). 1 ex str S Vinga 23.7 (Kent Kristenson m fl).
18 ex fördelade på tio obsdagar (både Hyppel- och Vingafågeln sågs även vid Kråkudden) är ett bra år i längre perspektiv. Mest anmärkningsvärt är förstås aprilfyndet som är rapportområdets andra. Man kan konstatera att sedan det nya vindskyddet på Kråkudden stod färdigt 2007 har vi inte haft ett enda dåligt mindre lire-år. Detta sammanträffande är knappast en slump, utan har säkerligen att göra med att det nya vindskyddet ger bättre sikt rakt västerut där de flesta liror ses.
Magnus Rahm

2011

Samtliga: Kråkudden, Hönö: 1 ex str S 18.5 (Magnus Unger). 1 ex str S 24.5 (Tina Widén m fl). 1 ex str N 25.5 (Per Björkman m fl). 2 ex str S 28.5 (Magnus Unger m fl). 1 ex str S 15.6 (Jon Håkansson). 2 ex str S 21.6 (Ola Wennberg m fl). 2 ex str S och 1 ex str N 24.6 (Bengt Karlsson m fl). 2 ex str S 14.9 (Uno Unger m fl).
I skuggan av 2009 och 2010 års lirfestivaler tycks 13 ex fördelade på åtta obsdagar klent, men sett i ett längre perspektiv är summan normal – utan hårda västvindar i juli får vi inte många mindre liror här. Ovanligt många obsar gjordes i slutet av maj, men man kan ana att det delvis rörde sig om samma individer.
Magnus Rahm

2010

Samtliga: Kråkudden, Hönö: 1 ex str N 17.4 (Mikael Molin m fl). 10 ex str S 12.6 (Mikael Molin m fl). 3 ex str 30.6 (Bo Brinkhoff m fl). 13 ex str 30.7 (Martin Alexandersson m fl). 1 ex str S 24.8 (Tina Widén m fl). 9 ex str S 25.8 (Tomas Kjelsson m fl). 1 ex str S 15.9 (Jon Håkansson m fl). 1 ex str S 18.9 (Peter Hvass m fl). 1 ex str NO 25.9 (Arne Ekström). 1 ex str 3.11 (Uno Unger m fl). Övriga lokaler: 6 ex str S Vinga 30.7 (Musse Björklund m fl). 1 ex str S Rörö 18.9 (Olof Persson m fl).
Med 41 individer blir 2010 tredje bästa året någonsin för arten i Göteborgsområdet, bara 1998 med 79 individer och 2009 med 58 var bättre. I år blev observationerna ovanligt utspridda över året, och april- och novemberfynden är exceptionella. Aprilfyndet är Sveriges första sedan 2003 och rapportområdets första genom tiderna, medan novemberfyndet är rapportområdets femte.
Magnus Rahm

2009

Samtliga: Kråkudden, Hönö: 2 ex str S 28.5 (Per Björkman). 1 ex str S och 1 ex str N 18.6 (Roger Eskilsson m fl). 1 ex str S 19.6 (Ola Bäckman). 14 ex str S och 4 ex str N 21.7 (Martin Alexandersson m fl). 1 ex str V 26.7 (Patrik Axelsson). 1 ex str S 30.7 (Carl Tholin m fl). 12 ex str S 31.7 (Andreas Karlsson m fl). 2 ex str S 16.8 (Tina Widén m fl). 12 ex str S 17.8 (Jon Håkansson m fl). 1 ex str S 18.8 (Stefan Delin). 3 ex str 23.9 (Roger Eskilsson m fl). 1 ex str S 24.9 (Andreas Karlsson m fl). 1 ex str N 25.9 (Per Wohlin m fl). 1 ex str S 26.9 (Arne Ekström m fl). 2 ex str S 27.9 (Håkan Gabrielsson m fl). Vinga: 11 ex str S 31.7 (Stefan Svanberg m fl). 1 ex str S 25.9 (Åke Anderson m fl). 1 ex str S 27.9 (Musse Björklund m fl). Övriga lokaler: 1 ex str S Hyppeln 27.9 (Per Björkman m fl). 1 ex str N Lökholmen, Gbg:s södra skärgård 24.9 (Lars Davidsson). 1 ex str N Kråkudden, Hönö 4.10 (Tina Widén m fl).
Mindre lirans år går till historien som det näst bästa någonsin, endast brädat av 1998 då minst 79 ex passerade området. Då blev den högsta dagsnoteringen 18 ex str S vid Vinga den 15 juli. Det antalet får fortfarande gälla som dagsrekord, eftersom årets bästa dag på 14 + 4 ex den 21 juli innehåller både syd- och nordsträckare, och därmed troligen också några dubbelräkningar. En totalsumma för året blir osäker eftersom havsfåglar dessutom ibland flyger i stora cirklar över havet, och på så vis kan passera en lokal flera gånger, men 59 ex är en rimlig bedömning. Tidsmässigt är fynden fördelade som förväntat, möjligen med undantag av årets första observation – det finns bara tre majfynd sedan tidigare.
Magnus Rahm

2008

Samtliga: Kråkudden, Hönö: 1 ex str N 21.1 (Uno Unger). 2 ex str S 10.6 (Mikael Molin m fl). 1 ex str S 21.6 (Jon Håkansson m fl). 1 ex str S 23.6 (Stefan Svanberg m fl). 2 ex str S 14.7 (Jon Håkansson m fl). 2 ex str S 17.7 (Peter Hamren m fl). 1 ex str S 11.8 (Per Björkman m fl). 1 ex str S 14.8 (Björn Dellming m fl). 1 ex str S 12.10 (Mårten Wikström m fl). Övriga lokaler: 1 ex str S Vinga 14.8 (Mikael Molin m fl).
Tolv exemplar fördelat på nio obsdagar är ett typiskt genomsnitt för 2000-talet. Det fynd som sticker ut från mängden är januarifyndet vilket endast är det andra för området någonsin. Det förra januarifyndet gjordes 1993, även det på Hönö. Oktoberfynd är något vanligare, men inte heller särskilt vanliga – årets fynd är endast det fjärde under 2000-talet.
Magnus Unger

2007

Samtliga: Kråkudden, Hönö: 3 ex str S 28.6 (Bo Brinkhoff m fl). 3 ex str S 8.7 (David Armini m fl). 3 ex str S 15.7 (Tina Widén m fl). 1 ex str S 19.7 (Peter Hamrén m fl). 1 ex str S 27.7 (Mathias Theander m fl). 1 ex str S 28.7 (Mikael Molin m fl). 1 ex str S 29.7 (Tina Widén m fl). 3 ex str S 17.8 (Stefan Asker m fl). 1 ex str S 18.8 (Johannes Löfqvist m fl). 1 ex str S 15.9 (Jan-Åke Noresson m fl). 2 ex str S 17.9 (Tina Widén m fl). 1 ex str S 22.9 (Stefan Svanberg m fl).
21 ex fördelat på tolv obsdagar är det tredje bästa året någonsin för arten i Göteborg. Endast 2001 med 25 ex och rekordåret 1998 med ca 100 ex toppar detta. Alla fynd är gjorda under bästa tid för arten, det vill säga slutet av juni till slutet av september.
Magnus Unger