Grålira Ardenna grisea

Fenologi

Median Rekord
Första höst 9 sep 28 jul 2007 Kråkudden (Adam Engström Svanberg)
Sista höst 14 nov 31 dec 2016 Kråkudden, Hönö (Roger Eskilsson)

2021

Samtliga: 1 ex str S Vinga 14.8 (Musse Björklund m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 18.8 (John Andersson m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 23.9 (Markus Lagerqvist). 1 ex str N Vinga 24.9 (Göran Darefelt m fl). 1 ex str S Vinga 25.9 (Ulf Lindell m fl). 2 ex str Kråkudden, Hönö 16.10 (Magnus Rahm m fl).
Totalt sju gråliror gör 2021 till ännu ett svagt grålireår. Årssummor från 2000-talet kan illustrera den vikande trenden: mellan 2007 och 2016 sågs fler än 20 ex varje år, därefter har vi haft färre än 20 ex varje år.
Magnus Rahm

2020

Samtliga: 2 ex str S + 2 ex str N Kråkudden, Hönö 8.9 (Mårten Wikström m fl). 2 ex str S Vinga 8.9 (Musse Björklund m fl). 4 ex str S + 1 ex str N Kråkudden, Hönö 9.10 (Olle Edlund m fl). 7 ex str S Vinga 9.10 (Kent Kristensson m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 23.10 (Joakim Johansson m fl). 1 ex str S Vinga 23.10 (Musse Björklund m fl). 1 ex Bolleskären, Hönö 25.11 (Peter Strandvik m fl).
Årssumman på ca 15 ex slår sig in bland de lägre under 2000-talet men är åtminstone ett rejält uppryck från fjolårets ynka 3 ex. Fynden fördelade sig ungefär som förväntat under året.
Magnus Rahm

2019

Samtliga: 2 ex str S Kråkudden, Hönö 15.9 (David Armini m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 12.10 (Musse Björklund m fl).
Endast tre gråliror är historiskt uselt. De senaste 30 åren har vi bara haft ett år som varit lika dåligt, nämligen 1993. Om man tar hänsyn till utvecklingen sedan dess, i termer av skådaraktivitet, optik och vindskydd på Kråkudden, får vi förmoda att 2019 är det sämsta året på över 30 år. Liksom för övriga havsfåglar med låga årssummor får vi skylla på vädret, men möjligen kan man i den stora variationen från år till år ana att de dåliga grålireåren blir allt mer frekventa. I varje fall har vi nu haft tre ganska dåliga år i rad.
Magnus Rahm

2018

Samtliga: Kråkudden, Hönö: 1 ex str S 28.1 (Magnus Unger m fl). 1 ex str S 12.9 (David Armini m fl). 1 ex str N 15.9 (Per Norlin). 2 ex str S + 1 ex str N 20.9 (David Armini m fl). 3 ex str S 26.9 (David Armini m fl). 1 ex str S 2.10 (Jon Håkansson m fl). Övriga lokaler: 1 ex Hyppeln 23.9 (Peter Keil). 2 ex str S Hyppeln 26.9 (Roger Eskilsson). 3 ex str S Vinga 29.9 (Magnus Hallgren m fl).
14 ex fördelade på 8 obsdagar gör 2018 till ett ganska svagt år, även om 9 ex år 2017 var värre. Januarifyndet var det första sedan 2005.
Magnus Rahm

2017

Samtliga: Kråkudden, Hönö: 1 ex str S 4.10 (David Armini m fl). 3 ex str S 12.10 (Adam Bergqvist m fl). 1 ex str N 14.10 (Tom Ekman). 2 ex str S 17.10 (David Armini). Övriga lokaler: 1 ex str S Vinga 3.10 (Musse Björklund m fl). 1 ex str S Vinga 8.12 (Kent Kristenson m fl).
Nio exemplar är den lägsta årssumman sedan 1999 då endast en grålira sågs. Årssummorna av grålira brukar annars ligga på en förhållandevis jämn nivå, och under perioden 2000–2016 var median- och medelantalet 27 respektive 28 exemplar.
Magnus Rahm

2016

Samtliga: Kråkudden, Hönö: 15 ex str S 29.9 (Bertil Breife m fl). 1 ex str S 28.10 (Ulf Persson m fl). 1 ex str S 26.11 (Göran Gustavsson m fl). 1 ex str S 8.12 (Lennart Bogren m fl). 1 ex str S 26.12 (Uno Unger m fl). 1 ex str S 31.12 (Roger Eskilsson). Övriga lokaler: 1 ex str S Vinga 23.9 (Christopher Magnusson m fl). 2 ex str S Vinga 30.9 (Stefan Svanberg m fl). 1 ex str S Hyppeln 30.9 (Peter Keil). 1 ex str S Hyppeln 28.10 (Peter Keil).
När antalen är korrigerade för individer som setts på fler än en lokal, landar vi på sammanlagt 23 ex under året. Det är helt normalt. Fynd så sent som på nyårsafton är inte vanligt, men det har tidigare gjorts fynd i både januari och februari.
Magnus Rahm

2015

Samtliga: 12 ex str S Kråkudden, Hönö 18.9 (Tina Widén m fl). 6 ex str S Vinga 18.9 (Uno Unger m fl). 7 ex str S Vinga 25.9 (Per Johansson m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 23.10 (Bo Brinkhoff m fl). 3 ex str S Kråkudden, Hönö 25.10 (Per Björkman m fl). 3 ex str S Vinga 25.10 (Kent Kristenson m fl). 1 ex str S Rörö 2.11 (Peter Strandvik). 1 ex str N Kråkudden, Hönö 12.11 (Ola Wennberg m fl). 2 ex str S Kråkudden, Hönö 29.11 (Mikael Nilsson m fl).
Med totalt 29 ex fördelade på sju obsdagar var 2015 ett alldeles vanligt grålireår. Trots att antalet gråliror som ses kan förväntas variera kraftigt med hur och när höststormarna infaller, så tycks de sammanlagda årssummorna hålla sig på en förvånansvärt stabil nivå. Sedan 2008 har årssummorna varierat mellan som lägst 21 individer och som mest 37.
Magnus Rahm

2014

Samtliga: Kråkudden, Hönö: 1 ex str S 25.9 (Ulf Persson). 7 ex str S 26.9 (Leif Jonasson m fl). 2 ex str Kråkudden, Hönö 27.9 (Magnus Unger m fl). 1 ex str S 28.9 (Johan Södercrantz m fl). 2 ex str S 8.10 (Tina Widén m fl). 3 ex str S 10.10 (Lars Carlbrand). 1 ex str S 26.10 (Leif Jonasson). 1 ex str S 7.12 (Roger Eskilsson). 1 ex str S 8.12 (Ola Wennberg m fl). Övriga lokaler: 1 ex str S Vinga 21.8 (Uno Unger m fl). 4 ex str S Hyppeln 26.9 (Roger Eskilsson). 1 ex str S Vinga 27.9 (Göran Darefelt m fl). 1 ex str N Vrångö 27.9 (Tina Widén m fl). 1 ex str Hummerviken, Öckerö 27.9 (Thomas Karlsson). 2 ex str S Vinga 28.9 (Göran Darefelt m fl). 1 ex str S Vinga 26.10 (Lars Carlbrand m fl).
En del av rapporterna avser samma individer, och den totala årssumman landar därför på 22 ex, fördelade på elva dagar. Därmed var 2014 ett alldeles vanligt grålireår, även om säsongen var lite mer utdragen än de flesta år.
Magnus Rahm

2013

Samtliga: Kråkudden, Hönö: 3 ex str S 16.9 (Roger Eskilsson m fl). 2 ex str S 9.10 (Bo Brinkhoff, Jan-Åke Noresson m fl). 5 ex str S 24.10 (Uno Unger m fl). 3 ex str S 29.10 (Mattias Pozsgai m fl). 1 ex str S 31.10 (Mattias Lindberg m fl). 2 ex str 4.11 (Tina Widén m fl). 2 ex str S 8.11 (Bo Brinkhoff m fl). 3 ex str S 12.11 (Roger Eskilsson m fl). 1 ex str S 5.12 (Roger Eskilsson m fl). Övriga lokaler: 1 ex str S Hjälvik, Öckerö – Kråkudden, Hönö – Vinga 29.10 (Bo Brinkhoff, Marinko Karabatic m fl). 1 ex str S Vrångö 13.11 (Martin Oomen).
Totalt 23 ex fördelade på tio obsdagar är normalt. Fynden är fördelade ungefär som förväntat över året, även om decemberfynd inte är helt vanligt -senast det begav sig var 2006. Som jämförelse saknades fynd helt 2011 då kraftiga västliga stormar avlöste varandra under årets sista månad, vilket borde vara optimala förutsättningar för att se grålira på Västkusten.
Magnus Rahm

2012

Samtliga: Kråkudden, Hönö: 1 ex str S 3.9 (Martin Oomen). 1 ex str S 4.9 (Stefan Svanberg). 1 ex str N 5.9 (Olof Armini). 3 ex str S 7.9 (Per Björkman m fl). 1 ex str NV 14.9 (Björn Lindkvist m fl). 1 ex str S 17.9 (Martin Oomen m fl). 1 ex str S 28.9 (Martin Oomen m fl). 1 ex str S 29.9 (Arne Ekström). 2 ex str S 7.10 (Bo Brinkhoff m fl). 1 ex str S 17.10 (Ola Bäckman m fl). 1 ex str S 2.11 (Stefan Svanberg m fl). Övriga lokaler: 1 ex str N Brevik, Öckerö 8.9 (Ingegerd Bratt). 1 ex str S Vinga 29.9 (Magnus Hallgren m fl). 10 ex str Vinga 30.9 (Ulf Lindell m fl). 3 ex str Hyppeln 30.9 (Magnus Unger). 1 ex str S Vinga 12.11 (Bengt-Åke Svensson m fl).
Totalt 28 individer fördelade på 14 obsdagar, men i vanlig ordning med reservation för dubbelräkningar. Ett i alla avseenden typiskt år, med fynd mellan september och november, och en enstaka toppdag.
Magnus Rahm

2011

Samtliga: Kråkudden, Hönö: 1 ex str S 5.2 (Andreas Karlsson m fl). 3 ex str S 7.9 (Per Björkman m fl). 2 ex str S 13.9 (Hans Börjesson m fl). 2 ex str S 14.9 (Uno Unger m fl). 2 ex str S 22.9 (Martin Oomen m fl). 2 ex str N 23.9 (Gigi Sahlstrand m fl). 1 ex str N 5.10 (Tina Widén m fl). 12 ex str S 6.10 (Martin Oomen m fl). 5 ex str S + 1 ex str N 7.10 (Peter Hamrén m fl). 1 ex str NV 12.10 (Lars Carlbrand). Vinga: 2 ex str S 13.9 (Musse Björklund m fl). 3 ex str S 14.9 (Musse Björklund m fl). 1 ex str N + 1 ex str S 23.9 (Magnus Hallgren m fl). 1 ex str S 22.10 (Kent Kristenson m fl). Övriga lokaler: 1 ex str S Hyppeln 15.10 (Magnus Unger m fl). 1 ex str N Måvholmen, Gbg:s södra skärgård 7.10 (Lars Davidsson).
37 ex fördelat på 12 obsdagar är något över genomsnittet för 2000-talet. Mest anmärkningsvärt är förstås februarifyndet som är rapportområdets andra, det första gjordes på samma plats den 23 februari 1992. Förutom mars och maj har grålira observerats i Göteborgsområdet under årets alla månader. Lite oväntat var att inte en enda grålira sågs i samband med stormarna i slutet av november och december. Man får förmoda att de flesta redan hade hunnit lämna Nordatlanten vid det laget.
Magnus Rahm

2010

Samtliga: Kråkudden, Hönö: 1 ex str S 19.8 (Bo Runesson). 2 ex str S 25.8 (Roger Eskilsson m fl). 2 ex str S 14.9 (Peter Hamrén). 5 ex str S 15.9 (Jon Håkansson m fl). 1 ex str 16.9 (Björn Lindkvist m fl). 1 ex str S 17.9 (Mats Westberg m fl). 1 ex str 18.9 (Ola Bäckman m fl). 3 ex str 19.9 (Per Björkman m fl). 2 ex str S 18.10 (Jon Håkansson m fl). 2 ex str S 22.10 (Jon Håkansson). 3 ex str S 3.11 (Mikael Molin m fl). 2 ex str 4.11 (Magnus Rahm m fl). 1 ex str 13.11 (Mattias Pozsgai m fl). Övriga lokaler: 1 ex str S Vinga 14.11 (Anna Jihmanner m fl).
27 ex fördelade på 14 obsdagar mellan mitten av augusti och mitten av november gör 2010 till ett typiskt grålireår. Under 00-talet noterades i genomsnitt 24 ex per år.
Magnus Rahm

2009

Samtliga: Kråkudden, Hönö: 1 ex str S 30.8 (Ola Bäckman m fl). 5 ex str S 22.9 (Martin Oomen m fl). 6 ex str S och 1 ex str N 23.9 (Martin Widén m fl). 3 ex str S 24.9 (Stefan Svanberg m fl). 3 ex str S 27.9 (Markus Lagerqvist m fl). 1 ex str S 28.9 (Ola Bäckman m fl). 5 ex str S 3.10 (Tina Widén m fl). 5 ex str S 4.10 (Mikael Molin m fl). 2 ex str S 7.10 (Johannes Löfqvist m fl). Övriga lokaler: 2 ex str S Vinga 26.9 (Musse Björklund m fl). 1 ex str SV Vinga 28.9 (Erik Törnvall). 2 ex str S Rörö 7.10 (Magnus Unger).
De gråliror vi ser i Göteborgsområdet flyger årligen medurs runt hela Atlanten. I september–oktober passerar de Europa på sin väg tillbaka till häckningslokalerna i Sydatlanten, och det är då chansen är som störst att få se dem i Göteborg. Årets resultat, 34 individer fördelade på tio dagar, är normalt.
Magnus Rahm

2008

Samtliga: Kråkudden, Hönö: 1 ex str S 14.8 (Tina Widén m fl). 2 ex str S 27.9 (Tina Widén m fl). 1 ex str S 4.10 (Stellan Bygård m fl). 1 ex str S 5.10 (Stefan Svensson m fl). 1 ex str S 14.10 (Martin Oomen m fl). 1 ex str N 19.10 (Owe Hougström m fl). 2 ex str S 21.10 (Martin Oomen). 1 ex str S 22.10 (Lars Eric Rahm m fl). 1 ex str S 24.10 (Björn Lindkvist). 2 ex str S 25.10 (Martin Alexandersson m fl). 2 ex str S 27.10 (Ola Wennberg m fl). 2 ex str S 10.11 (Stefan Svanberg m fl). 1 ex str S 15.11 (Jon Håkansson m fl). Övriga lokaler: 1 ex str S Vinga 14.8 (Mikael Molin m fl). 3 ex str S Vinga 27.9 (Christer Fält m fl). 1 ex str N Lökholmen, Gbg:s södra skärgård 10.10 (Lars Davidsson). 1 ex str S Vinga 11.10 (Mikael Molin m fl). 2 ex str S Vinga 25.10 (Mikael Molin m fl).
21 exemplar varav 18 sedda från Hönö, är något under genomsnittet på 28 ex under 2000-talet. Tidsmässigt är samtliga fynd gjorda under bästa tiden för arten.
Magnus Unger

2007

Samtliga: Kråkudden, Hönö: 1 ex str S 28.7 (Adam Engström Svanberg m fl). 1 ex str S 17.8 (Håkan Thorstensson m fl). 1 ex str S 18.8 (Per Björkman m fl). 1 ex str S 25.8 (Tom Ekman m fl). 1 ex str N 26.8 (Stefan Svensson m fl). 11 ex str S 2.9 (Mikael Molin m fl). 1 ex str S 3.9 (Björn Dellming). 5 ex str S 14.9 (Tina Widén m fl). 10 ex str S 17.9 (Tina Widén m fl). 1 ex str S 21.9 (Karl-Olof Johansson). 14 ex str S 1.10 (Stefan Svensson m fl). 2 ex str 3.11 (Magnus Unger m fl). 2 ex str S 5.11 (Bo Brinkhoff m fl). 1 ex str S 9.11 (Peter Strandvik, Lars Carlbrand). 1 ex str S 29.11 (Jon Håkansson m fl). Övriga lokaler: 1 ex str S Rörö 2.9 (Christer Fält). 1 ex str S Vinga 21.9 (Fredrik Lång m fl). 2 ex str S Vinga 1.11 (Musse Björklund m fl).
Hela 55 ex fördelat på 16 obsdagar är det bästa resultatet sedan 1996 då något fler obsar gjordes. I år liksom då är det dock naturligtvis svårt att veta om alla fynd verkligen gällde olika individer eller om samma exemplar snurrade runt i Kattegatt och räknades flera gånger. Tre dagar med över tio exemplar är bra men ändå långt ifrån dagsrekorden på både Vinga (28 ex den 4 oktober 1997) och Hönö (27 ex den 30 september 1996).
Magnus Unger