Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapilla

2013

Samtliga: 1 hona Vrångö 21.4 (Magnus Rahm). 1 hane sj Fläskebotippen, Landvetter 17–19.5 (Elon Wismén m fl).
Fynd 12–13 i området. Arten expanderar i södra Sverige, och håller på att etablera sig som häckfågel i Skåne och södra Halland (dessutom häckade ett par i Slottsskogen 2007). Vi kan därför säkerligen förvänta oss en uppgång i antal fynd även hos oss.
Johan Svedholm

2010

Samtliga: 1 hane Hjälvik–Horstebacke, Öckerö 13.4 (Peter Hamrén m fl).
Rapportområdets elfte fynd och det femte vårfyndet. Tidsmässigt är fyndet mycket typiskt, den brandkronade kungsfågelns sträckperiod under våren infaller just i april, och de tidigare vårfynden är gjorda mellan den 3 och 23 april. Det kan möjligen ha rört sig om två olika fåglar på de båda lokalerna men vi väljer här att tillämpa försiktighetsprincipen och betrakta det som samma fågel.
Johan Svedholm

2009

Samtliga: 1 hane sj Ersdalen, Hönö 25.5 (Hans Börjesson m fl).
Tionde fyndet i rapportområdet. Fyndet är lite sent för att ligga inom artens egentliga vårflyttningsperiod som huvudsakligen infaller i april, och lokalen är mycket välbevakad så fågeln var knappast på platsen vare sig före eller efter denna dag. Det får väl därför anses röra sig om en kringströvande icke-häckare.
Johan Svedholm

2008

Samtliga: 1 ex Smithska udden 25–27.10 (Jan Ohlin, Elvor Ohlin m fl). 1 ex Brännö 26.10 (Stefan Svanberg m fl).
Fynd nummer åtta och nio i rapportområdet, tillika de första höstfynden sedan det allra första fyndet vid Lärjeholm den 15 oktober 1978 (se rutan ovan för komplett fyndhistorik). De övriga fynden fördelar sig på fyra vårfynd under perioden 3–23 april samt två sommarfynd mellan den 22 maj och den 20 juli.
Johan Svedholm

2007

Häckningar: 1 par Slottsskogen, Göteborg 22.5–20.7 (Anders Johansson m fl).
Årets publikmagnet! Arten har nyligen etablerat sig som fåtalig häckfågel i Skåne, där första svenska häckningen ägde rum 1990. Slottsskogsparet utgjorde rapportområdets sjunde fynd, tillika andra sommarfyndet efter 2006 års junifynd i Partille. Dessutom var detta den första konstaterade svenska häckningen utanför Skåne och Halland. Häckningen resulterade i minst tre flygga ungar som observerades då de var nyligen utflugna den 25 juni. Tyvärr sammanföll detta med en period av ihållande regn, och dagen efter hittades en av ungarna i dålig kondition. Denna unge avled tämligen omgående, men de övriga ungarnas öde förblir okänt. Dock sågs en ej säkert bestämd ungfågel den 18 juli, vilket tyder på att någon unge förhoppningsvis överlevde den miserabla vädersituationen. Läs mer om häckningen i Fåglar på Västkusten nr 2/08.
Johan Svedholm