Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapilla

2021

Häckningar: 1 par Fridhems gammelskog, Hisingen (Jon Håkansson m fl).
Övriga fynd: 1–2 ex Stora Amundö 1–16.1 (Stefan Johansson m fl). 1 ex Hultbotjärn, Askim 16.1 (Silke Klick). 3 ex sj Bokedalen, Jonsered 3.4–1.6 (Magnus Unger m fl). 1 ex sj Bergsjön 18.4 (Magnus Unger m fl). 1 ex Ersdalen, Hönö 21.4 (Roger Eskilsson). 1 ex sj Rörmossen, Delsjöområdet 3.5 (David Klingberg). 1 ex sj, Wendelsbergsskogen, Råda 7.5 (Fredrik Andersson). 1 ex Hisingsparken 13.5 (Göran Johansson). 1 ex sj Lärjeåns dalgång 20–21.5 (Amar Hot m fl). 1 ex sj Backered, Rödbo 23.5 (Hans Börjesson m fl). 1 hane sj Lunnagården, Mölndal 27.5–6.7 (Silke Klick m fl). 1 ex Torslandaviken 20.9 (John Thulin). 1 ex Änggårdsbergen 9.10 (Mats Bjersing m fl). 1 1K hane ringmärktes Hög, Hisingen 25.10 (Tommy Järås).
En nedgång sedan förra årets rekord med 21 fynd, men en konstaterad häckning och runt femton fynd i övrigt gör ändå 2021 till ett riktigt bra år för arten. Mycket tyder på att vi får betrakta den lille brandkronade som en del av vår regelbundna häckfågelfauna även om många häckningar säkerligen går under radarn.
Johan Svedholm

2020

Samtliga: Häckningar: 2 par Fridhems gammelskog, Hisingen (Jan Hellström m fl). Övriga fynd: 1 ex Torslandaviken 1.1–8.2 (Are Ehnberg m fl). 1 ex sj Johanneshus, Billdal 3.2–16.3 (Jan Wahlberg m fl). 1 ex Änggårdsbergen 13.2 (Bernt Nielsen). 2 ex Torslandaviken 12.3 (Karin Magnander). 1 ex Torslandaviken 25.3 (Mathias Theander). 2 ex sj Delsjöområdet 28.3–14.6 (Martin Johansson m fl). 1 ex sj Sisjöns skjutfält 4.4 (Magnus Rahm). 1 par Bokedalen, Jonsered 5.4–17.6 (Magnus Unger m fl). 2 ex Göteborgs botaniska trädgård 7–8.4 (Bengt Adamsson m fl). 1 ex sj Välen 21.4 (Silke Klick m fl). 1 ex sj Hisingsparken 26.4–18.6 (Staffan Larsson m fl). 1 ex sj Ängås, Göteborg 28.4 (David Armini). 1 ex sj Kåhögsberget, Partille 21.5–10.6 (Uno Unger m fl). 1 ex sj Stabbeparken, Björkekärr 31.5 (Benga Ragnewall m fl). 1 ex sj Stora Holms motorbana, Hisingen 4–5.6 (Stig Carlsson). 1 ex sj Svankällan, Hisingen 12.6 (Bo Brinkhoff m fl). 1 ex Vinga 17.10 (Stefan Svanberg m fl). 1 ex Ersdalen, Hönö 21.10 (Jon Håkansson). 1 ex ringmärktes Sudda, Hönö 29.10 (Björn Zachrisson m fl). 1 ex Västra begravningsplatsen 8.11 (Stefan Svensson). 2 ex Johanneshus, Billdal 18.11 (Jan Wahlberg m fl). 1 ex Stora Amundö 13–31.12 (David Klingberg m fl).
Populationsutvecklingen för denna lilla tätting kan närmast liknas vid en raket lika antänd som en brandkronad kungsfågelhjässa. Varje år är ett nytt rekordår och 21 fynd av 30 individer är en rejäl putsning av förra årets rekordsumma på 14 fynd av 16 individer. Häckning konstaterades vid Fridhem, men det är högst sannolikt att arten häckade även vid Delsjöarna, i Bokedalen och säkert på fler ställen i rapportområdet. Dessutom gjordes inte mindre än fyra vinterfynd vilka utgör de första i rapportområdet.
Johan Svedholm

2019

Samtliga: 1 ex Ganlet, Önnered 23.3 (Stefan Svanberg). 1 ex Vrångö 23.3 (Robert Ennerfelt). 1 ex Storeberget, Gamlestaden 3.4 (Roger Eskilsson). 3 ex Delsjöområdet 7.4–19.6 (Staffan Larsson m fl). 1 hane Styrsö 7.4 (Andy Hultberg). 1 ex Lunnaskolan, Landvetter 12.4 (Johannes Löfqvist). 1 ex Bergsjön, Göteborg 13.4 (Peter Andersson). 1 ex Vinga 28.4 (Christer Fält). 1 ex Puketorp, Sävedalen 19.5 (Ellen Vaughan). 1 ex sj Bokedalen, Jonsered 6.6 (John Thulin). 1 ex Slottsskogen 20.9 (Peder Winding m fl). 1 hane Torslandaviken 13.10 (Ola Wennberg m fl). 1 ex Ganlet, Önnered 22.10 (Stefan Svanberg). 1 hane Klarvik, Björkö 25.10 (Kristoffer Lager). 1 ex Åkered, Göteborg 28.10 (David Armini).
Förra året dristade vi oss till en "inte alltför vågad gissning" att 2018:s rekord om 13 fynd skulle slås inom några år. Det gick snabbt, nu är det nämligen redan dags för en ny rekordnotering av minst 14 fynd (beroende på hur man räknar fåglarna i Delsjöområdet) av 16 individer! Man får dessutom misstänka att åtminstone ett par häckade runt Delsjöarna. Artens ökningstakt i södra Sverige under de senaste åren saknar motstycke, och vi får nog räkna med att denna lilla eldfängda tätting kommer att bli ett vanligt inslag i våra skogar.
Johan Svedholm

2018

Samtliga: 1 hane Hyppeln 5.4 (Roger Eskilsson). 1 ex Gröneviken, Björkö 5.4 (Kristoffer Lager). 1 ex Rya skog 6.4 (Mathias Theander). 1 hane sj Ängås, Göteborg 13.4 (David Armini). 1 ex sj Änggårdsbergen, Mölndal 15.4–11.5 (Per-Anders Svensson m fl). 1 ex sj Styrsö 15–16.4 (Andy Hultberg). 1 ex Brännö 21.4 (Linus Westlund). 1 ex sj Safjället, Mölndal 4.5 (Bengt Ottosson). 1 ex sj Delsjöområdet 19.5–24.6 (John Thulin m fl). 1 ex Majorna 7.10 (Anne-Catherine Ernehall). 1 ex Partille golfbana 12.10 (Tobias Meyer). 1 ex Ryd, Björkö 12.10 (Peter Hamrén). 1 ex Skår, Göteborg 14.10 (Johan Ander).
Ånyo ett rekord för arten på 13 fynd; det tidigare var 9 fynd 2016. Det är nog ingen vågad gissning att även detta rekord kommer att slås inom några år – arten uppvisar en fenomenal ökningstakt i södra Sverige och vi får nog räkna med att den redan häckar regelbundet i rapportområdet även om den nog i många fall undgår upptäckt då den ofta väljer att bosätta sig i mycket trivial skog som sällan besöks av ornitologer.
Johan Svedholm

2017

Häckningar: 1 par Fridhem, Hisingen (Per Österman m fl).
Övriga fynd: 1 ex sj Delsjöområdet, Råda 1.6 (Per Österman). 1 ex sj Gallhålan, Landvetter 6–11.6 (Elon Wismén m fl). 1 ex Hjälvik, Öckerö 21.10 (Hans Zachrisson m fl).
En liten nedgång från fjolårets galna siffra på nio fynd, men i gengäld en konstaterad häckning – endast den andra i rapportområdet. Med tanke på artens sentida expansion i södra Sverige så kan vi nog förvänta oss att den kommer att bli en regelbunden häckfågel i rapportområdet inom en snar framtid. Om den inte redan är det, mörkertalet är sannolikt stort eftersom arten ofta häckar i mycket triviala och sällan besökta skogsmiljöer.
Johan Svedholm

2016

Samtliga: 1 hane Brännö 28.3 (Robert Ennerfelt m fl). 1 ex sj Vrångö 1.4 (Tina Widén). 1 hane Lökholmen, Gbg:s södra skärgård 9.4 (Staffan Sénby). 1 hane sj Hönö kyrkogård 21.4 (Stefan Svanberg m fl). 1 hane sj Mellby, Partille 22.4 (Magnus Unger m fl). 1 hane sj Fotö 23–24.4 (Hans Waern m fl). 1 hane Skinnefjäll, Mölnlycke 25.4 (Martin Oomen). 1 hane sj Hisingsparken 29.5–29.6 (Staffan Larsson m fl). 1 ex Rörö 30.10 (Anders Johansson).
Att den brandkronade kungsfågeln är en art under kraftig expansion i Sydsverige är helt uppenbart även utifrån siffrorna i vårt lilla rapportområde. Årets nio fynd är ett monumentalt rekord, tidigare har som mest två fynd gjorts samma år, nämligen 2008 och 2013. Totalt har nu 22 fynd gjorts av arten i rapportområdet. En gång har arten konstaterats häcka (2007 i Slottsskogen), men eftersom den brandkronade kungsfågeln inte sällan väljer extremt triviala skogar att bosätta sig i så är det inte otroligt att enstaka par nu häckar årligen i rapportområdet, men undgår upptäckt.
Johan Svedholm

2013

Samtliga: 1 hona Vrångö 21.4 (Magnus Rahm). 1 hane sj Fläskebotippen, Landvetter 17–19.5 (Elon Wismén m fl).
Fynd 12–13 i området. Arten expanderar i södra Sverige, och håller på att etablera sig som häckfågel i Skåne och södra Halland (dessutom häckade ett par i Slottsskogen 2007). Vi kan därför säkerligen förvänta oss en uppgång i antal fynd även hos oss.
Johan Svedholm

2010

Samtliga: 1 hane Hjälvik–Horstebacke, Öckerö 13.4 (Peter Hamrén m fl).
Rapportområdets elfte fynd och det femte vårfyndet. Tidsmässigt är fyndet mycket typiskt, den brandkronade kungsfågelns sträckperiod under våren infaller just i april, och de tidigare vårfynden är gjorda mellan den 3 och 23 april. Det kan möjligen ha rört sig om två olika fåglar på de båda lokalerna men vi väljer här att tillämpa försiktighetsprincipen och betrakta det som samma fågel.
Johan Svedholm

2009

Samtliga: 1 hane sj Ersdalen, Hönö 25.5 (Hans Börjesson m fl).
Tionde fyndet i rapportområdet. Fyndet är lite sent för att ligga inom artens egentliga vårflyttningsperiod som huvudsakligen infaller i april, och lokalen är mycket välbevakad så fågeln var knappast på platsen vare sig före eller efter denna dag. Det får väl därför anses röra sig om en kringströvande icke-häckare.
Johan Svedholm

2008

Samtliga: 1 ex Smithska udden 25–27.10 (Jan Ohlin, Elvor Ohlin m fl). 1 ex Brännö 26.10 (Stefan Svanberg m fl).
Fynd nummer åtta och nio i rapportområdet, tillika de första höstfynden sedan det allra första fyndet vid Lärjeholm den 15 oktober 1978 (se rutan ovan för komplett fyndhistorik). De övriga fynden fördelar sig på fyra vårfynd under perioden 3–23 april samt två sommarfynd mellan den 22 maj och den 20 juli.
Johan Svedholm

2007

Häckningar: 1 par Slottsskogen, Göteborg 22.5–20.7 (Anders Johansson m fl).
Årets publikmagnet! Arten har nyligen etablerat sig som fåtalig häckfågel i Skåne, där första svenska häckningen ägde rum 1990. Slottsskogsparet utgjorde rapportområdets sjunde fynd, tillika andra sommarfyndet efter 2006 års junifynd i Partille. Dessutom var detta den första konstaterade svenska häckningen utanför Skåne och Halland. Häckningen resulterade i minst tre flygga ungar som observerades då de var nyligen utflugna den 25 juni. Tyvärr sammanföll detta med en period av ihållande regn, och dagen efter hittades en av ungarna i dålig kondition. Denna unge avled tämligen omgående, men de övriga ungarnas öde förblir okänt. Dock sågs en ej säkert bestämd ungfågel den 18 juli, vilket tyder på att någon unge förhoppningsvis överlevde den miserabla vädersituationen. Läs mer om häckningen i Fåglar på Västkusten nr 2/08.
Johan Svedholm