Skedand Spatula clypeata

Fenologi

Median Rekord
Första vår 5 apr 13 mar 2002 Hökälla (Peter Strandvik)
Sista höst 1 nov 24 nov 2008 Slottskogen (Magnus Eriksson)

2021

Höga antal: 24 ex Torslandaviken 29.4 (Ola Wennberg m fl).
Ännu ett år utan överraskningar på skedandsfronten – så gott som varje år noteras de högsta antalen i Torslandaviken under vår/försommar och maxantalen brukar ligga omkring tjugo exemplar. I år gjordes inga vinterfynd och det föreligger inga misstankar om att arten skulle ha försökt sig på att häcka i området.
Elis Ölfvingsson

2020

Höga antal: 18 ex Torslandaviken 6.4 (Mathias Theander). 19 ex str N Galterö 1.5 (Jon Hessman m fl).
Vinter: 1 hane Sagsjön, Kållered 24–25.12 (Ove Ferling m fl).
Precis som vanligt noterades inga häckningsindicier och även i övrigt var skedandsuppträdandet under året normalt. Det enda som sticker ut något är vinterfyndet, som faktiskt är det första i området sedan 2015.
Elis Ölfvingsson

2019

Höga antal: 20 ex Torslandaviken 23.4 (Magnus Persson).
Skedandens uppträdande i Göteborgsområdet år 2019 fick ingen att höja på ögonbrynen. Inga vinterfynd gjordes och, precis som de senaste 35 åren, har vi inga misstankar om att någon häckning genomförts i området. Senast det begav sig var år 1985, då Torslandaviken bjöd på områdets hittills enda säkra häckning.
Elis Ölfvingsson

2018

Höga antal: 18 ex Torslandaviken 26.5 (Magnus Rahm m fl).
Vinter: Inga fynd.
Ett för senare år normalt uppträdande med en relativt beskedlig högstanotering om 18 exemplar. Inga vinterfynd och inga häckningsindicier noterades under året – det är nu nästan 35 år sedan skedanden senast konstaterades häcka i Göteborgs rapportområde (Torslandaviken 1985).
Elis Ölfvingsson

2017

Höga antal: 14 ex Torslandaviken 19.8 (Magnus Persson).
Vinter: Inga fynd.
Andra året i rad helt utan vinterfynd och också i övrigt ett beskedligt uppträdande av denna hos oss ganska sparsamma art.
Elis Ölfvingsson

2016

Höga antal: 21 ex Torslandaviken 8.5 (Stefan Svanberg).
Vinter: Inga fynd.
Inte sedan 1985 har skedanden konstaterats häcka i Göteborg. Det är alltså ingen förvåning att det inte heller i år noterades några sådana indicier. I övrigt ett normalt uppträdande, även om vi på senare år har vant oss vid enstaka fynd även under vintermånaderna.
Elis Ölfvingsson

2015

Höga antal: 20 ex Torslandaviken 18.8 (Lennart Andersson).
Vinter: Januari–februari: 1 hane Slottsskogen 1.1–28.2 (Stig Fredriksson m fl). 1 hona Slottsskogen – Färjenäs, Göteborgs hamn 2.1–11.2 (Ulf Lindell m fl).
Inte heller i år gjordes några observationer som skulle kunna tyda på att något seriöst häckningsförsök gjorts. I övrigt ett normalt uppträdande med högstanoteringar från sommaren i Torslandaviken. Sannolikt rör samtliga vinterfynd det par som sågs i Slottsskogen redan under december 2014, även om honan en tid under vårvintern var på utflykt till Färjenäs i hamnområdet.
Elis Ölfvingsson

2014

Vinter: 1–2 ex Slottsskogen under december månad.
Höga antal: 12 ex Torslandaviken 28.6 (Benga Ragnewall).
Ett normalt uppträdande, med någon eller några fåglar som uppehåller sig i parkmiljö under vintern och en smärre ansamling i Torslandaviken under sommaren.
Per Björkman

2013

Vinter: December: 1 hane Slottsskogen 1–7.12 (Thomas Bernhardsson m fl).
Höga antal: 10 ex Torslandaviken 4.5 (Per-Erik Hagström m fl).
Fortfarande inga indicier på häckning i Göteborg trots att arten uppträder årligen på lämpliga lokaler som Nordreälvstranden vid Öxnäs och Hökälla.
Björn Dellming

2012

Häckningar: Fynd under häckningstid: 3 par i Hökälla. 2–3 par i Torslandaviken.
Inga häckningar konstaterades i år heller, trots att arten årligen återvänder (?) till samma lokaler med lämplig biotop. Senast arten häckade i rapportområdet var 1985, då i Torslandaviken.
Björn Dellming

2011

Häckningar: Fynd under häckningstid: 1 par Nordreälvstranden, Säve 1.6 (Stephan Sundström). 1 hane Torslandaviken 5–23.6 (Leif Anderson m fl). 1 hane Brännö–Galterö 9–16.6 (Tina Widén m fl).
Sena fynd: 1 ex Kråkudden, Hönö 30.10 (Aron Sandling m fl). 1 ex Nordreälvstranden, Säve 3–5.11 (Bo Brinkhoff m fl).
Vinterfynd: 1 ex Slottsskogen 22.9–31.12 (Magnus Eriksson m fl).
För andra året i rad sågs ett stationärt par under häckningstid vid Nordreälvstranden, dock återigen utan något som tyder på häckning. Likaså uppehöll sig arten i Torslandaviken men inte heller här kunde någon häckning konstateras. Senast arten häckade i rapportområdet var 1985, då i Torslandaviken. Fyndet från Nordreälvstranden är blott det tredje novemberfyndet under 2000-talet, men blev trots det inte årets sista fynd då en långstannande hane i Slottsskogen bestämde sig för att övervintra och låg kvar året ut. Fenologirekordet för skedänder som inte valt att övervintra är från Hökälla den 13 november 2005.
Björn Dellming

2010

Häckningar: Fynd under häckningstid: 1 par Öxnäs, Säve 17.5 (Bo Brinkhoff m fl). 1 par Välen 28.5 (Stig Fredriksson). 1 ex Torslandaviken 19.7 (Johan Svedholm).
Trots enstaka fynd under häckningstid noterades inga högre indicier för att häckning ska ha ägt rum. Troligen rör fynden mest kringströvande par, eftersom de bara sågs tillfälligt på lokalerna. Senaste konstaterade häckningen från området ägde rum i Torslandaviken 1985.
Mikael Molin

2007

Tidiga fynd: 1 2K hane Öxnäs 2.3 samt troligen samma ex Rya nabbe, Hisingen 5.3 (Johan Svedholm).
Troligtvis samma fågel noterades även i Surte, precis utanför rapportområdet, den 31 januari. De första skedänderna brukar dyka upp i månadsskiftet mars/april men i år började inte de första av de resterande fåglarna anlända förrän 14 april.
Jon Håkansson