Grönsiska Spinus spinus

2007

Större antal: Sträckande, Smithska udden: 1 246 ex str S 1.9 (Lars Eric Rahm m fl). 1 085 ex str S 13.9 (Kristoffer Nilsson). 1 860 ex str S 24.9 (Kristoffer Nilsson). 1 713 ex str S 26.9 (Kristoffer Nilsson m fl).
Rastande: 750 ex Öxnäs, Säve 4.9 (Roger Eskilsson).
Sträcksiffror av grönsiska har inte redovisats i fågelrapporten tidigare år, så vi har inte något äldre publicerat material att jämföra med. Årets höga antal från Smithska udden är dock de högsta som är kända från lokalen, vilket säger en hel del med tanke på att Smitten är områdets i särklass bästa sträcklokal för tättingar (sammanlagt räknades närmare 11 000 grönsiskor in vid Smitten under hösten). Den stora rastande flocken vid Öxnäs är också värd att notera, det är inte ofta så stora ansamlingar slår ner på samma ställe (åtminstone 500 ex av de rapporterade 750 höll ihop i en stor sammanhängande flock).
Pär Lydmark