Gulhämpling Serinus serinus

2018

Samtliga: 1 ex str Kråkudden 9.5 (Stefan Svanberg m fl).
Ett fynd av gulhämpling för andra året i rad ger förhoppningar om att vi får se denna lilla fink mer regelbundet framöver då den expanderar norrut. Än så länge är den inte årlig i vårt rapportområde. En sträckande fågel på våren utgör ett typiskt fynd.
Silke Klick

2017

Samtliga: 1 ex Kohagen, Björkö 15.4 (Per Karlsson Linderum m fl).
Arten är inte årlig, och årets fynd var det första sedan 2014, nummer tio i rapportområdet.
Silke Klick

2014

Samtliga: 1 ex str S Torslandaviken 19.4 (Magnus Unger). 1 ex str S Götaledstoppen, Hisingen 20.9 (Johan Svedholm).
Gulhämplingen har de sista åren expanderat norrut, och med undantag för i fjol så har den noterats årligen sedan 2009 i rapportområdet. De flesta observationerna görs under våren, årets höstfynd var blott det tredje av rapportområdets totalt nio fynd.
Martin Oomen

2012

Samtliga: 1 honfärgad str S Hyppeln 19.5 (Magnus Unger). 2 ex Volvo Torslanda 12.6 (Magnus Persson).
Från att ha varit en första klassens raritet i Göteborgsområdet så noterades arten för fjärde året i följd. Dessutom så var det första gången under ett år som mer än en fågel sågs. Sommarfyndet är extra intressant eftersom arten har häckat framgångsrikt så långt norrut som Falkenberg tidigare år.
Martin Oomen

2011

Samtliga: 2 ex Kippholmen 8.5 (Roger Eskilsson m fl).
Från att ha varit riktigt sällsynt i rapportområdet så noterades arten för tredje året i rad. Kippholmen ståtar även med Göteborgs första fynd som gjordes den 27 april 1994. Totalt har nu fem fynd gjorts i rapportområdet.
Martin Oomen

2010

Samtliga: 1 ex str SO Björlanda kile 25.4 (Christer Fält).
Fyndet ligger väl i tiden för en vårflyttare som kommit lite ur kurs. Blott det andra vårfyndet för vårt område och det fjärde totalt. Även det första fyndet gjordes på Hisingen den 27 april 1994 då 1 ex sågs på Kippholmen. Med det andra gjorda fyndet på två år är kanske ett litet trendbrott på gång. Gulhämplingen häckade i Halmstad 2006 och ett troligt häckningsförsök gjordes i Falkenberg 2007.
Martin Oomen

2009

Samtliga: 1 ex str S Smithska udden 17.9 (Kristoffer Nilsson m fl). Komplettering: 1 ex Brudarebacken 8.9 2002 (Christer Fält m fl).
Göteborgs tredje fynd genom tiderna (se separat ruta för komplett fyndhistorik). Det första gjordes så sent som 1994. Gulhämplingen förekommer allmänt över hela Europa och artens nordgräns sträcker sig upp till södra Danmark och sydligaste Skåne. Den skånska populationen uppgår till ett 15-tal par och anses stabil. I Halland ses arten årligen under vår och försommar. Sommarfynd görs även i norra delen av Götaland och Svealand varje år, då ofta av långstannande revirhävdande hanar. Sett till denna bakgrund är det nästan märkligt att det har gjorts så få fynd i Göteborgsområdet. Fyndet från 2002 har tidigare varit publicerat som obestämd gulhämpling/kanariefågel men vid förnyad granskning godkänts som en säkert bestämd gulhämpling.
Martin Oomen