Fjällabb Stercorarius longicaudus

Fenologi

Median Rekord
Första vår 21 maj 17 maj 2015 Kråkudden (Magnus Unger m fl)
Sista vår 21 maj 3 jun 2006 Kråkudden, Hönö (Roger Eskilsson m fl)
Första höst 29 aug 5 aug 2017 Kråkudden, Hönö (Magnus Rahm m fl)
Sista höst 30 sep 2 dec 2009 Eklanda (Uno Unger m fl)

2021

Samtliga: 1 1K str S Kråkudden, Hönö 23.9 (Mikael Molin m fl).
Med endast en bokförd fjällabb går 2021 till historien som det sämsta året för arten sedan år 2000.
Elis Ölfvingsson

2020

Samtliga: 1 1K str S Kråkudden, Hönö – Vinga 8.9 (Raul Vicente m fl). 1 1K str S Vinga 9.9 (Musse Björklund).
För andra året i rad ett mycket magert uppträdande av fjällabb. Förra året slog vi fast att 2019 års tre fynd var det sämsta resultatet sedan 2015 och årets utfall är alltså snäppet sämre. Likt för andra labbar är det dock helt normalt att antalen fluktuerar.
Elis Ölfvingsson

2019

Samtliga: 1 1K str S Kråkudden, Hönö 13.9 (Lars Andersson). 1 1K Kråkudden, Hönö 15.9 (Carl Tholin m fl). 2 1K str S Vinga 15.9 (Stefan Svanberg m fl).
Tre fynd av sammanlagt tre–fyra fjällabbar är det sämsta resultatet sedan 2015 då endast två exemplar sågs. Tidpunkten för observationerna, väl samlat i mitten av september, är i alla fall helt typisk. Fågeln på Kråkudden den 15 september sågs förbiflygande mot nordost, men det går inte att utesluta att det rör sig om en av Vingafåglarna från samma dag.
Elis Ölfvingsson

2018

Samtliga: 2 1K str S Öckerö–Hönö–Vinga 12.9 (Thomas Karlsson m fl). 1 1K str S Kråkudden, Hönö 15.9 (Fredrik Åstrand m fl). 1 1K str S Kråkudden, Hönö 20.9 (David Armini m fl). 2 1K str S Kråkudden, Hönö 26.9 (David Armini m fl). 1 1K str N Kråkudden, Hönö 27.9 (Jon Håkansson m fl). 1 1K str S Vinga 30.9 (Peter Spetz m fl).
Totalt åtta fjällabbar, samtliga sträckande ungfåglar i september, är ett helt normalt resultat för området.
Elis Ölfvingsson

2017

Samtliga: 1 ad str S Kråkudden, Hönö 5.8 (Magnus Rahm m fl). 3 1K str S Kråkudden, Hönö–Vinga 3.10 (Ulf Persson m fl). 2 1K str S Kråkudden, Hönö 4.10 (David Armini m fl). 1 1K str S Kråkudden, Hönö 12.10 (Peter Hamrén m fl).
Sju fjällabbar speglar ett ganska normalt uppträdande. Dock fördelade sig fynden lite udda då det under september månad, då flest observationer normalt görs, inte sågs en enda fjällabb. Istället dominerar oktoberfynden vilket inte hör till vanligheterna. Den gamla fjällabben som sågs i början av augusti hör sannerligen inte till vanligheterna den heller – sydsträckande adulter är långt ifrån årliga i rapportområdet.
Elis Ölfvingsson

2016

Samtliga: 1 1K str S Kråkudden, Hönö 7.9 (Bo Brinkhoff m fl). 2 1K str S Kråkudden, Hönö 28.9 (Carl Tholin m fl). 1 1K str S Kråkudden, Hönö 29.9 (David Armini m fl). 1 1K str S Vargö 29.9 (Jan Mogol).
I år gjordes samtliga fynd under september månad då det sammanlagt sågs fem sträckande ungfåglar. Det är ett förhållandevis lågt antal, men uppträdandet med en stark dominans av ungfåglar och septemberobsar är helt typiskt. Det är ingen nyhet att antalet fjällabbar, likt andra labbar, fluktuerar kraftigt mellan åren beroende på faktorer så som häckningsframgång och födotillgång på häckningslokaler och väderförhållanden under flytten.
Elis Ölfvingsson

2015

Samtliga: 1 ad str S Kråkudden, Hönö 17.5 (Ola Bäckman m fl). 1 1K str S Kråkudden, Hönö (Olof Armini m fl) samt Vinga 18.9 (Uno Unger m fl).
Endast två fjällabbar är det lägsta antalet sedan 2001 och i likhet med detta år gjordes ett fynd under våren och ett under hösten. Eftersom vårfynd är mycket ovanliga ser normalt årsfördelningen helt annorlunda ut, med en tydlig övervikt av höstfynd. Årets vårfynd var det sjunde under 2000-talet vilket kan jämföras med att det under motsvarande period har setts sammanlagt 133 fjällabbar under höstarna. Höstfynden har nästan uteslutande gällt ungfåglar medan vårfynden enbart gällt adulta.
Stefan Svanberg

2014

Samtliga: Vår: 1 ad str N Torslandaviken 23.5 (Magnus Persson). Höst: 1 1K str SV Kråkudden, Hönö 21.8 (Marinko Karabatic m fl). 2 1K str S Kråkudden, Hönö 26.9 (Leif Jonasson m fl). 3 1K str S Kråkudden, Hönö 27.9 (Magnus Rahm m fl). 1 1K str N Kråkudden, Hönö 27.9 (Uno Unger m fl). 2 1K str S Vinga 27.9 (Göran Darefelt m fl). 1 1K str S Kråkudden, Hönö 26.10 (Stefan Svanberg m fl).
Kul med ett vårfynd av fjällabb och dessutom på en udda labblokal som Torslandaviken. Arten är notoriskt sällsynt under vårsträcket och under 2000-talet föreligger endast tre majfynd och två junifynd sedan tidigare varav samtliga är från Kråkudden. Det senaste majfyndet gjordes 2004 och senaste junifyndet 2006.
Stefan Svanberg

2013

Samtliga: 1 1K str S Kråkudden, Hönö 29.8 (Bo Brinkhoff m fl). 1 1K str V Kråkudden, Hönö 1.9 (Per Björkman m fl). 1 1K str S Kråkudden, Hönö 16.9 (Roger Eskilsson m fl). 1 1K str S Kråkudden, Hönö 24.10 (Uno Unger m fl).
Ett sparsamt uppträdande resulterade i att endast fyra fjällabbar observerades under hösten 2013, vilket är en av de lägsta årssummorna under 2000-talet. Precis som hos bredstjärtad labb kan antalet fynd variera stort från år till år, då faktorer som häckningsframgång och väderlek under sträckperioden starkt påverkar utfallet i uppträdandet.
Stefan Svanberg

2012

Samtliga: Kråkudden, Hönö: 1 1K str S 23.8 (Tina Widén m fl). 2 1K str 24.8 (Per Björkman m fl). 1 1K str N 2.9 (Magnus Unger m fl). 1 1K str S 3.9 (Martin Oomen). 2 1K str S 4.9 (Stefan Svanberg m fl). 6 1K str S 5.9 (Magnus Hallgren m fl). 1 1K str SV 7.9 (Per Björkman m fl). 1 1K str 8.9 (Göran Gustavsson). 2 1K str S 17.9 (Martin Oomen m fl). 4 1K str S 30.9 (Christer Fält m fl). Övriga fynd: 1 1K str S Hyppeln 3.9 (Bo Brinkhoff). 1 1K str S Hyppeln 30.9 (Magnus Unger). 1 1K str Vinga 30.9 (Magnus Hallgren m fl).
Hösten 2012 bjöd på ovanligt många fjällabbar och sammanlagt sågs cirka 21 ex, vilket är den näst högsta årssumman på 2000-talet. Den högsta årssumman är från 2004 då 53 ex noterades, vilket också är den högsta årssumman i rapportområdet genom alla tider.
Stefan Svanberg

2011

Samtliga: 1 1K Bolleskären, Hönö 21.8 (Magnus Unger m fl). 1 1K str S Kråkudden, Hönö 7.9 (Peter Hamrén m fl). 2 1K str S Vinga 14.9 (Musse Björklund m fl). 3 1K str S Kråkudden, Hönö 14.9 (Uno Unger m fl). 1 1K str S Kråkudden, Hönö 6.10 (Stefan Svanberg m fl).
Ett uppträdande i normal omfattning även om oktoberfynd inte görs varje år. Augusti och september är de månader som klart dominerar fyndstatistiken hos fjällabb.
Stefan Svanberg

2010

Samtliga: 2 1K str S Kråkudden, Hönö 25.8 (Tomas Kjelsson, Roger Eskilsson m fl). 1 1K str S Kråkudden, Hönö 15.9 (Jan-Åke Noresson m fl). 1 1K str S Hällsvik, Torslanda 16.9 (Niklas Aronsson). 1 1K str N Kråkudden, Hönö 17.9 (Stefan Svanberg m fl). 1 1K str S Kråkudden, Hönö 19.9 (Per Björkman).
Ett uppträdande av fjällabb i normal omfattning, med en handfull observationer fördelade över augusti och september. Med invasionsåret 2004 undantaget då hela 53 ex noterades, har det i genomsnitt gjorts fem fynd per år under 2000-talet, med en övervägande majoritet i augusti och september.
Stefan Svanberg

2009

Samtliga: 1 1K str S Kråkudden, Hönö 29.8 (Magnus Rahm m fl). 1 1K str SV Kråkudden, Hönö 4.9 (Per Björkman m fl). 1 1K str S Vinga 25.9 (Göran Darefelt m fl). 2 1K str S Kråkudden, Hönö 25.9 (Per Björkman m fl). 1 1K str N Vinga 26.9 (Andreas Karlsson m fl). 1 1K Brottkärr, Askim 25.11 (Hans Westerberg). 1 1K Eklanda, Mölndal 29.11–2.12 (Per-Anders Svensson m fl) samt Klåva, Hönö 12.12 (Tommy Järås m fl).
Fjällabben i Brottkärr bedöms vara samma exemplar som senare dök upp vid Eklanda. Fågeln var i dålig kondition och infångades den 2 december för transport till Fågelcentralen. Efter tio dagars rehabilitering släpptes den vid Klåva på Hönö den 12 december, varpå den ganska omgående försvann söderut (se FpV 1/2010 för fler detaljer om fyndet). Decemberfynd av fjällabb är mycket ovanligt och en sökning i Svalans databas ger endast ett tidigare fynd i landet gällande en ungfågel som sågs den 14 december 2000 vid Rödskär i Halland. Lite osäkerhet råder dock kring hallandsfågeln då rapporten inte är bedömd av Rrk Halland. I övrigt var uppträdandet av fjällabb av normal omfattning, med en handfull fynd i augusti och september.
Stefan Svanberg

2008

Samtliga: 1 1K str S Kråkudden, Hönö 28.8 (Andreas Karlsson m fl). 1 1K Torslandaviken 5.9 (Stefan Svanberg). 1 1K str S Kråkudden, Hönö 6.10 (Martin Oomen m fl).
Liksom för bredstjärtad labb var det ett magert år för fjällabb och endast tre fynd gjordes. Överhuvudtaget var det dålig förekomst av unga labbar under hösten 2008, vilket har gjort avtryck i totalsummorna för flera av arterna. Fågeln i Torslandaviken rastade kort i Mudderdammen för att sedan ge sig iväg i västerut.
Stefan Svanberg

2007

Samtliga: 3 1K str S Kråkudden, Hönö 3.9 (Björn Dellming). 1 1K str N Kråkudden, Hönö och Rörö 16.9 (Stefan Svanberg, Magnus Unger m fl). 1 1K str S Rörö och Kråkudden, Hönö 22.9 (Uno Unger, Mikael Molin m fl).
En normal fyndbild både sett till antal och tidpunkt, även fast det ofta också görs observationer i slutet av augusti. Göteborgsområdet verkar ha gått miste om en fjällabbsinvasion i september månad, då det rapporterades höga antal från bland annat Vänersborgsviken med 59 sträckande ungfåglar den 3–4 september. Värt att nämna i sammanhanget är dock att det den 2 september observerades 14 obestämda kust-/fjällabbar på Kråkudden, där flertalet förmodligen var av den senare arten.
Stefan Svanberg