Lappuggla Strix nebulosa

2016

Samtliga: 1 ex Rävekärrs Långevatten, Mölndal 29.10 (Andreas Orström).
Femte fyndet i rapportområdet av denna karismatiska uggla, senast det begav sig var 2012 då hela tre fynd gjordes. Det händer, i synnerhet år med gott häckningsresultat, att dessa tajgans titaner rör sig vida omkring och når landets södra delar, där även enstaka par slagit sig ned och häckat så långt söderut som i Småland. I de allra flesta fall undgår de dock sannolikt upptäckt på grund av sin mycket diskreta tillvaro.
Johan Svedholm

2012

Samtliga: 1 ex Knipeflågsbergen, Partille 1–7.4 (Göran Sahlin m fl). 1 ex Sjödala, Hårssjön 8.4 (Rune Edquist m fl). 1 ex Råhult, Partille 12.6 (Johnny Lundqvist).
En av årets stora sensationer/överraskningar. I likhet med övriga nordliga ugglearter hade lappugglan en mycket god häckningsframgång under 2011, vilket gjorde att många begav sig på strövtåg söderut under hösten och vintern. Till skillnad från dess mindre släktingar gick spridningen långsammare, och det var först i april som de första fynden gjordes i Göteborgsområdet. Det finns en möjlighet att de två första fynden rör samma fågel, men med tanke på att det gjordes ett 20-tal fynd i Västergötland under våren, bedömer vi ändå dessa som olika exemplar. Årets fynd utgör nummer två till fyra i rapportområdet, första fyndet gjordes på norra Hisingen i februari–mars 1990.
Martin Oomen