Svarthätta Sylvia atricapilla

2007

Vinter: Sammanlagt 18 ex under januari–mars och 5 ex under november–december.
En återgång till en för 2000-talet mer normal årssumma jämfört med rekordnoteringarna på 37 respektive 47 exemplar från 2005 och 2006. Fortfarande är det dock mycket vanligare med övervintrande svarthättor nu än under 1990-talet och tidigare.
Johan Svedholm