Trädgårdssångare Sylvia borin

Fenologi

Median Rekord
Första vår 6 maj 2 maj 2001 Änggårdsbergen (Kristoffer Nilsson)
Sista höst 2 okt 7 nov 2017 Arendalsudden (Carl Jyker m fl)

2021

Sena fynd: 1 ex ringmärktes Torslandaviken 4.10 (Kim Larsson). 1 ex ringmärktes Torslandaviken 5.10 (Peder Winding m fl). 1 1K ringmärktes Torslandaviken 13.10 (Peder Winding m fl).
Högsta oktobersumman sedan 2008, vilket vi naturligtvis kan tacka ringmärkningsverksamheten i Torslandaviken för. Totalt föreligger nu 22 oktoberfynd av arten, som vanligen lämnar oss under mitten av september, under 2000-talet.
Johan Svedholm

2020

Tidiga fynd: 1 ex sj Fotö 1.5 (Hans Waern). 1 ex sj Brännö 2.5 (Per Österman). 1 ex sj Björndammen, Partille 3.5 (Ingemar BE Larsson). 1 ex Slingan, Hönö 3.5 (Tony Norman).
Sena fynd: 1 ex Torslandaviken 2.10 (Ola Wennberg). 1 ex Klarvik, Björkö 2.10 (Kristoffer Lager).
Förstamajfyndet utgör nytt fenologirekord med en dags marginal, och dagarna efter ramlade ytterligare några mycket tidiga fynd in. Detta sammanföll med ett tydligt inflöde av arten i övriga Sydsverige. Enstaka fynd av trädgårdssångare i början av oktober hör inte till vanligheterna men sker då och då. Detta var oktoberfynd nummer 18 och 19 under 2000-talet.
Johan Svedholm

2018

Sena fynd: 1 ex Arendalsudden 17–18.10 (Tina Widén m fl).
Ett rejält sent fynd, även om det finns ett par novemberfynd i rapportområdet tidigare. Arten lämnar oss vanligen under september.
Johan Svedholm

2017

Sena fynd: 1 ex Klarvik, Björkö 8.10 (Kristoffer Lager). 1 ex Arendalsudden 31.10–7.11 (Christer Fält m fl).
Att en trädgårdssångare ses i början av oktober är väl inte vardagsmat kanske, men inte heller något som får ögonbryn att höjas i någon överdriven grad. Att en trädgårdssångare käkar fläderbär på Arendalsudden en hel vecka i början av november däremot, det är ungefär lika oväntat som en gädda i en jordgubbstårta! Det var emellertid inget fenologirekord – 1978 hängde sig en trädgårdssångare kvar i Göteborgs botaniska trädgård ända till den 24 november!
Johan Svedholm

2014

Sena fynd: 1 ex Johanneshus, Askim 2.10 (Jan Wahlberg).
Fjortonde oktoberfyndet under 2000-talet. Arten lämnar i allmänhet våra breddgrader i första halvan av september.
Johan Svedholm

2012

Sena fynd: 1 ex Tjälleviks mosse, Hönö 4.10 (Mats Raneström).
Trädgårdssångaren lämnar vanligen våra breddgrader i första halvan av september, men enstaka exemplar kan uppenbarligen dröja sig kvar. Detta var rapportområdets trettonde oktoberfynd under 2000-talet.
Johan Svedholm

2011

Sena fynd: 1 ex Hyppeln 1.10 (Magnus Unger).
Tolfte oktoberfyndet under 2000-talet. Sylvia-trojkan ärt-, törn- och trädgårdssångare, som normalt drar söderut under september har under senare år i allt större utsträckning rapporterats under de första dagarna i oktober. Det kan säkert delvis förklaras med en ökad skådaraktivitet, men kanske kan också klimatförändringar ha ett finger med i spelet.
Johan Svedholm

2008

Sena fynd: 1 ex Stampens kyrkogård 5–7.10 (Maria Müntzing). 1 ex Skansen Lejonet 7–8.10 (Svante Martinsson m fl). 1 ex ringm Sudda, Hönö 7.10 (Björn Zachrisson). 1 ex Rörö 7.10 (Uno Unger).
Hela fyra oktoberfynd av trädgårdssångare innebär nytt rekord för rapportområdet. Det har nu gjorts elva oktoberfynd under 2000-talet av denna art, som vanligtvis lämnar oss under första halvan av september.
Johan Svedholm

2007

Sent fynd: 1 ex Krossholmen, Torslanda 2.10 (Johan Svedholm).
Sjunde oktoberfyndet under 2000-talet. Trädgårdssångare ses i vanliga fall inte senare än andra halvan av september. Se även kommentarerna till ärt- och törnsångare.
Johan Svedholm