Större gulbena Tringa melanoleuca

2017

Samtliga: 1 1K Stora Amundö–Haga kile 22–26.12 (Göran Gustavsson m fl).
Årets stora stänkare! Fyndet var blott det fjärde för Sverige och då tidigare individer varit svårkryssade så drog gulbenan givetvis en stor skara skådare till Stora Amundö. Gulbenan alternerade mellan Amundö och Haga kile under perioden. Den 26 december drog den ner till Haga kile för sista gången och var sedan borta dagen efter. Den 6 januari återupptäcktes fågeln vid Smedsgård, Halland och uppehöll sig sedan i området under två månader.
Ola Bäckman