Gluttsnäppa Tringa nebularia

Fenologi

Median Rekord
Första vår 19 apr 11 apr 2012 Bredviken, Hönö (Ola Wennberg)
Sista höst 27 okt 9 dec 2001 Styrsö (Martin Fransson)

2012

Sena fynd: 1 ex Stora Rävholmen, Öckerö 5.11 (Jon Håkansson).
Enstaka fynd från de första dagarna i november inträffar nästan årligen och oftast vid lokaler runt Askimsviken. Sedan tidigare finns dock endast ett rapporterat novemberfynd från norra skärgården under 2000-talet och det var från Burö den 2 november 2002.
Mikael Molin

2008

Sena fynd: 1 ex Skinteboviken, Askim 2.11 (Staffan Valinder).
Enstaka novemberfynd görs varje år i regionen och påfallande ofta i områdena kring Askimsviken.
Mikael Molin