Rödbena Tringa totanus

Fenologi

Median Rekord
Första vår 26 mar 24 feb 2007 Hönö (Torgny Nordin)
Sista höst 3 okt 24 nov 2001 Galterö (Magnus Unger)

2021

Häckningar: 1 par Öxnäs (John Fjörtoft Karlsen). 2 par Välen (Göran Gustafsson m fl). 1 par Torslandaviken (Ola Wennberg m fl). 1 par Buskär, Gbg:s södra skärgård (Gösta Olofsson). 1 par Vaseskären, Donsö. 1 par Stora Amundö (Christopher Magnusson).
Rödbenans exakta häckningsstatus i området är alltid något svårutredd. Sju konstaterade häckningar noterades och ytterligare fyra par rapporterades med troliga kriterier. Räknar vi med lägre kriterier så landar vi försiktigt i trakten av 18–19 par i området. Det är något bättre än fjolårets uppskattning på ca 15 häckande par men i linje med de senaste fyra åren som faktiskt pekar mot en viss försämring av läget i Göteborgsområdet. Tidigare har det ganska länge legat rätt stabilt kring ett snitt på ca 30 häckande par.
Ola Bäckman

2020

Häckningar: 1–2 par Torslandaviken (Pontus Dejenfelt m fl). 1 par Galterö (Andreas Svensson m fl).
Antalet faktiska häckningar är alltid svårt att avgöra vad gäller områdets rödbenor. 11–13 par är rapporterade med säkra eller troliga häckningskriterier. Räknar vi in lägre kriterier så landar vi i en uppskattning på ca 15 häckande par. Det är ett lågt utfall jämfört med tidigare år och en fortsatt nedgång från förra årets ca 20 par som redan låg en bit under 2000-talens snitt på ca 30 par.
Ola Bäckman

2019

Häckningar: 2 par Välen (Uno Unger m fl). 2–3 par Galterö (Linus Westlund m fl). 1 par Lunnagården, Mölndal (Magnus Rahm). 1 par Stora Amundö (Stig Fredriksson m fl).
2 par Lökholmen, Gbg:s södra skärgård (Lars Persson). Åtta till nio säkra eller troliga häckningar är ett relativt dålig utfall. Som vanligt är det dock svårt att få en tydlig överblick över antalet häckande rödbenor i området. Tillsammans med observationer av lägre kriterier landar årets försiktiga uppskattning på ca 20 häckande par av rödbena vilket är tio mindre än de senare årens genomsnitt på ca 30 par. Det återstår att se om vi ser en minskning eller bara en variation av beståndet.
Ola Bäckman

2018

Häckningar: 3–4 par Galterö (Jon Hessman m fl). 2 par Lökholmen, Gbg:s södra skärgård (Gösta Olofsson). 2 par Buskär, Gbg:s södra skärgård (Gösta Olofsson). 1 par Stora Amundö (Lars-Erik Norbäck). 2 par Öxnäs (Bo Brinkhoff m fl). 2 par Välen (Hans Börjesson m fl).
Inga bon eller ungar rapporterades i år men ca tolv troliga häckningar noterades. Tillsammans med lägre kriterier landar årets uppskattning på ca 25 par i området. Antalet rödbenehäckningar är svårbedömt och även om årets uppskattning ligger snäppet lägre än genomsnittet på ca 30 par så är det nog inte meningsfullt att dra några växlar kring populationens livskraftighet utifrån detta ännu.
Ola Bäckman

2017

Häckningar: 1–2 par Välen (Lennart Hansson m fl). 3–4 par Galterö (Jan Mogol m fl). 1 par Lunnagården, Mölndal (Lars Eric Rahm m fl). 1 par Dotevik, Askimsviken 25.5 (Jan Mogol). 2 par Buskär, Gbg:s södra skärgård (Gösta Olofsson). 1 par Lökholmen, Gbg:s södra skärgård (Lars Persson). 2 par Stora Rävholmen, Gbg:s södra skärgård (Gösta Olofsson). 1 par Sockertoppen, Billdals skärgård (Gösta Olofsson).
Minst tolv säkra eller troliga häckningar tillsammans med observationer med lägre häckningskriterier ger en försiktig uppskattning på cirka 30 par i området. Göteborgspopulationen av rödbena förefaller således vara fortsatt stabil sett till hur det sett ut på senare år. Den enda inlandshäckningen noterades återigen vid Lunnagården i Mölndal.
Ola Bäckman

2016

Häckningar: 3–4 par Galterö (Elis Ölfvingsson m fl). 2 par Välen (Eva Åkesson m fl). 1 par Buskär (Gösta Olofsson). 3 par Lökholmen (Lars Persson). 1 par Lunnagården (Lars Eric Rahm).
Höga antal: 77 ex Torslandaviken 14.8 (Staffan Larsson m fl).
Cirka tio rapporter gällande säkra eller troliga häckningar av rödbena är en lägre siffra än normalt. Det är dock svårt att överblicka rödbenans utbredning i området. Lägger vi till rapporter med lägre häckningskriterier så landar vi någonstans strax under 25 par vilket kan relateras till ett ungefärligt genomsnitt på 30 par de senare åren. Inlandspopulationen i området är fortsatt minimal med rapport om trolig häckning endast från Lunnagården. Årets högstanotering på 77 exemplar i Torslandaviken är en imponerande siffra och faktiskt i särklass den högsta i området med undantag från en gammal rapport från Kråkudden den 17 juli 1998 på ca 100 individer.
Ola Bäckman

2015

Häckningar: 2–3 par Galterö (Ola Wennberg). 2 par Lökholmen, Gbg:s södra skärgård (Staffan Sénby m fl). 1 par Vargö (Elis Ölfvingsson m fl). 3 par Buskär (Gösta Olofsson). 1 par Stora Amundö (Robert Stenmark). 2–3 par Välen (Uno Unger m fl). 1–2 par Öxnäs (Bo Brinkhoff). 2–3 par Stora och Lilla Hästholmen, Björlanda (Magnus Lundström). 1 par Lunnagården, Mölndal (Lars-Eric Rahm).
Som vanligt är det svårt att klargöra hur många par som häckar i området men beståndet förefaller ligga i linje med hur det har sett ut de senaste åren. Rapporterade säkra och troliga häckningar landar i 15–19 par och med observationer av lägre kriterier på ytterligare åtta lokaler så får vi en ungefärlig siffra på mellan 25–30 par. Som vanligt är det häckningar i anknytning till skärgården som dominerar och det finns inga tecken på att inlandspopulationen av rödbena skulle vara på väg att återhämta sig.
Ola Bäckman

2014

Häckningar: 3–4 par Stora Amundö (Stig Fredriksson m fl). 3 par Galterö (Stefan Andersson m fl). 2 par Stora Rävholmen (Gösta Olofsson). 1–2 par Buskär (Gösta Olofsson). 1–2 par Torslandaviken (Fredrik Andersson m fl). 1–2 par Öxnäs (Bo Brinkhoff m fl). 1 par Lunnagården (Lars Eric Rahm). 1 par Måvholmen (Lars Persson). 1 par Lökholmen (Lars Persson).
Rapporterade säkra och troliga häckningar hamnar på 14–18 par och i övrigt finns noteringar med lägre kriterier från ytterligare åtta lokaler. Det är dock svårt att få en klar uppfattning om det verkliga antalet häckningar i området. En sammanfattning av konstaterade, troliga och möjliga häckningar ger strax under 30 par vilket är i paritet med hur situationen har sett ut under senare tid. Endast två troliga häckningar noterades på inlandslokaler.
Ola Bäckman

2013

Häckningar: Södra skärgården: 3 par Galterö (Jon Hessman m fl). 3 par Vrångö (Martin Oomen m fl). 1 par Buskär (Gösta Olofsson). 1 par Stora Stårholmen (Lars Hellman). 1 par Lökholmen (Lars Persson). Övriga lokaler: 2–3 par Stora Amundö (Bert Olsson m fl). 2 par Hökälla (Bo Brinkhoff m fl). 2 par Nordreälvstranden, Öxnäs (Stefan Svanberg m fl). 1 par Välen (Josua Smedberg m fl). 1 par Haga kile, Askim (Lars Erik Norbäck m fl). 1 par Inre Tistlarna (Gösta Olofsson). 1 par Lilla Hästholmen, Björlanda (Johan Svedholm). 1 par Fässberg, Mölndal (Jörgen Grahn m fl). 1 par Lunnagården, Mölndal (Lars Eric Rahm).
Sammanlagt 21–22 säkra eller troligen häckade par. I övrigt är rödbenor rapporterade från 13 lokaler med lägre kriterier vilket ger ett totalt antal på 34–35 par. Efter att ha minskat mellan de båda atlasinventeringarna som gjorts 1973–84 och 2004–07 har populationen stabiliserats kring årets nivå.
Per Björkman

2012

Häckningar: 3–4 par Galterö (Lars Hellman m fl). 1–3 par Vrångö (Jan Mogol m fl). 1–2 par Stora Amundö (Lars-Erik Norbäck m fl). 1–2 par Välen (Bert Olsson m fl). 1 par Hökälla (Robert Ennerfelt m fl). 3–4 par Öxnäs (Martin Oomen). 1 par Lökholmen, Södra skärgården (Staffan Sénby m fl). 1 par Askimsviken (Christer Cederfalk). Troliga häckningar: 2 par Styrsö (Lars Erik Norbäck). 1–3 par Prästgårdskilen, Björlanda (Per Björkman). 1 par Valö, södra skärgården (Gösta Olofsson). Fynd under häckningstid: Torslandaviken; Öckerö (2 lokaler); Skinteboviken, Billdals skärgård; Lunnagården, Mölndal; Hönö (3–4 lokaler); Donsö; Rörö; Hyppeln; Ryds kile, Björkö; Stegelholmsviken, Näset; Haga kile, Askim.
Atlasinventeringen 2004–2007 visade att rödbenan minskat i vårt område sedan den tidigare inventeringen som genomfördes år 1973–1984. Denna minskning var mest märkbar i inlandet och tyvärr ger årets observationer inget ökat hopp för vår inlandspopulation av arten; häckning endast på en inlandslokal och observationer under häckningstid endast på ytterligare en lokal. Antalet säkra, troliga och möjliga häckningar hamnar dock på runt 30 liksom de senaste fem åren med undantag för år 2010 då knappt 40 häckningar noterades.
Mikael Molin

2011

Häckningar: 1 par Välen (Thomas Karlsson m fl). 3 par Galterö (Lars Hellman). 1–3 par Stora Amundö (Jan Mogol m fl). 1–3 par Öxnäs (Bo Brinkhoff m fl). 1 par Haga kile (Mikael Forsman m fl). Troliga häckningar: 1 par Tistlarna (Per Österman m fl). 1 par Prästgårds­kilen, Björlanda (Johan Svedholm). 1 par Lagmansholmen, Säve (Magnus Persson). 1 par Stora Rävholmen, Gbg:s södra skärgård (Gösta Olofsson m fl). 1 par Donsö (Gösta Olofsson). 1 par Hökälla (Per Björkman m fl). 1 par Lökholmen, Gbg:s södra skärgård (Lars Davidsson). 1 par Lunnagården, Mölndal (Magnus Rahm m fl). 2–4 par Torslandaviken (Stig Fredriksson m fl). 1 par Askims strand (Kurt Agerskov m fl). 1 par Brännö (Johan Ennerfelt m fl). Fynd under häckningstid: Även noterad på följande lokaler under häckningstid: Bredvik och Vidingen (Vrångö), Rivö, Brännholmsviken och Amneviken (Styrsö), Hyppeln (två lokaler), Känsö, Lammholmsviken (Öckerö), Kippholmen och Södra In-Vinga.
I vanlig ordning rapporterades omkring 30 säkra, troliga och möjliga häckningar i området. Mellan atlasinventeringarna 1973–84 och 2004–07 minskade utbredningen av arten något i området, från förekomst av möjliga, troliga och säkra häckningar i 61 till 47 inventeringsrutor, och denna minskning märktes framförallt av i inlandet. I linje med detta gjordes också en klar majoritet av årets noteringar som tyder på eller kan tyda på häckning vid kusten. Hur är det egentligen ställt med inlandshäckningarna av rödbena i Göteborg?
Mikael Molin

2010

Häckningar: 1–3 par Smithska udden, Näset (Karl-Olof Johansson m fl). 3 par Öxnäs, Säve (Mats Raneström m fl). 1 par Välen (Bert Olsson m fl). 3–5 par Torslandaviken (Björn Dellming m fl). 3–4 par Stora Amundö (Aimon Niklasson m fl). 1–2 par Hökälla (Mats Raneström m fl). 1 par Eklanda, Mölndal (Magnus Rahm m fl). 2 par Galterö (Lars Hellman m fl). 1 par Stora Stårholmen, Galterö (Lars Hellman). 1 par Ekeskär, Vinga (Gösta Olofsson). 2 par Buskär, södra skärgården (Gösta Olofsson). 1 par Donsö (Gösta Olofsson). Troliga häckningar: 1–2 par Prästgårdskilen (Johan Svedholm m fl). 2–3 par Vrångö (Tina Widén). 1 par Lökholmen (Lars Davidsson). 1 par Brännholmen, Styrsö (Jan Åke Noresson). Fynd under häckningstid: Även noterad på följande lokaler: Grundsö (Askim), Saltkälen (Billdals skärgård), Bredviken (Hönö), Brännholmen (Styrsö), Stuvö (Hälsö), Björlanda kile, Lagmansholmen, Haga kile, Skeppstadsholmen (Torslanda), Tumlehed (Torslanda) och Askims strand.
Höga antal: 26 ex str Kråkudden, Hönö 13.7 och 24 ex samma lokal 15.7 (Peter Hamrén).
Glädjande nog höll det höga antalet rapporterade häckningar från i fjol i sig även i år. I år är antalet säkra, troliga och möjliga häckningar knappt 40 mot normalt cirka 30. Denna ökning i antalet häckningar speglar dock troligen mest en noggrannare inventering av arten i år.
Mikael Molin

2009

Häckningar: 1–2 par Välen (Stefan Andersson m fl). 2 par Galterö (Lars Hellman). 1 par Stora Stårholmen (Lars Hellman). 2–4 par Stora Amundö (Jan Mogol m fl). 3–5 par Torslandaviken (Björn Dellming m fl). 1 par Hökälla (Elon Wismén m fl). 1 par Värsholmen, Billdals skärgård (gm Jan Wahlberg). 1 par Rivö, Södra skärgården (Kjell Ove Andersson). Häckningstid: Troliga häckningar: 1 par Buskär, Södra skärgården (Gösta Olofsson). 1 par Bredvik, Vrångö (Tina Widén). 1 par Haga kile (Jan Mogol). 2 par Donsö (Gösta Olofsson). 3 par Öxnäs 17–31.5 (Mats Raneström m fl). 1 par Lökholmen 13.4 (Gösta Olofsson).
Övriga: Även noterad på följande lokaler: Askimsviken, Askims strand, Haga kile, Lagmansholmen, Askesby, Prästgårdskilen, Skeppstadsholmen och Valö.
Vinter: 1 ex Öxnäs 31.1 (Nils Abrahamsson).
Höga antal: 32 ex Lammholmsviken, Öckerö 14.7 (Hans Zachrisson).
Glädjande nog har det rapporterats cirka 15 häckningar under 2009 vilket är nästan dubbelt så många som genomsnittet under åren 2002–2008 (cirka åtta). Dessa 15 par producerade totalt nio observerade pulli. Antalet konstaterade, troliga och möjliga häckningar är dock ungefär detsamma som de senaste åren (cirka 30 par) så troligen speglar denna ökning inte någon verklig populationsökning. Vinterfynd är ovanliga i Göteborg och under 00-talet har arten observerats endast under tre av vintrarna. Senast det inträffade var då 1 ex sågs på Hönö den 24 februari 2007.
Mikael Molin

2008

Häckningar: 1 par Rivö, Göteborgs södra skärgård (Kjell-Ove Andersson). 3 par Galterö (Lars Hellman). 1 par Stora Stårholmen (Lars Hellman). 1–4 par Stora Amundö (Stig Fredriksson m fl). Häckningstid: Troliga häckningar: 1–3 ex Torslandaviken (Per Lundgren m fl). 2–4 ex Öxnäs (Johan Svedholm m fl). 1 ex Porseskär, Donsö (Gösta Olofsson). 4 ex Skinteboviken, Askim (Totte Weber Eliasson). Övriga lokaler med rapporter under häckningstid: Välen, Lunnagården, Balltorps våtmark, Askimsviken, Styrsö (Lilla Rävholmen och Brännholmsviken), Vrångö (Nötholmen, Sydudden, Bredvik och Nordudden), Södra In-Vinga, Lökholmen, Galterö (Kulmesund), Brännö (Dynholmsviken), Djupsundsholmarna, Hyppeln och Rörö.
Höga antal: 37 ex Välen 20.8 (Hans Börjesson).
Som vanligt svårt att få en uppfattning om det verkliga antalet häckande fåglar. Antalet konstaterade, troliga och möjliga häckningar ligger dock på ungefär samma nivå som rapporterats de två senaste åren (omkring 30 par). Det höga antalet från Välen är unikt, normalt brukar sådana mängder i vårt rapportområde endast noteras vid Torslandaviken, där senast cirka 60 ex sågs den 29 juli 2007, eller sträckande vid Kråkudden, varifrån 36 ex rapporterades den 18 augusti 2007. Den 26 maj 2006 sågs dock 45 ex rasta vid Stora Amundö.
Mikael Molin

2007

Häckningar: 1 par vardera Stora och Lilla Hästholmen, Björlanda (Johan Svedholm). 3 par Galterö (Lars Hellman). 1 par Stora Stårholmen, Galterö (Lars Hellman). 2 par Buskär, Gbg:s södra skärgård (Gösta Olofsson). 1–2 par Välen (Uno Unger m fl). 1–2 par Stora Amundö (Uno Unger m fl). Häckningstid: Under våren och försommaren observerades rödbenor vid lokalerna Rammen, Rörö; Kråkudden; Prästgårdskilen, Björlanda (7 ex); Lagmansholmen; Öxnäs, Säve; Hökälla; Torslandaviken (2 par); Brännö; Donsö; Lilla Sågsholmen, Näset; Trinda skäret, Askimsviken; Långa skär, Askimsviken; Askimsbadet; Järnbrottsmotet; Lunnagården, Mölndal; Rådasjön; Värsholmen, Billdals skärgård; Haga kile, Askim.
Vinter: 1 ex Hönö 24.2 (Torgny Nordin).
Som vanligt få konstaterade säkra häckningar. Antalet fynd på lämpliga lokaler under häckningstid är dock många i likhet med tidigare år. För tredje året i rad gjordes vinterfynd i området, något som normalt inte sker årligen. Med allt mildare vintrar kommer vi emellertid med stor sannolikhet att få se fler vinterfynd framöver.
Anders Kronhamn