Svartsnäppa Tringa erythropus

Fenologi

Median Rekord
Första vår 27 apr 6 apr 2012 Hökälla (John Thulin)
Sista höst 18 sep 20 okt 2009 Amundövik, Askim (Jan Krantz)

2015

Tidiga fynd: 1 ex Torslandaviken 8.4–9.4 (Magnus Rahm m fl).
Ett rejält tidigt fynd och undantaget ett par fynd i Skåne det tidigaste i landet 2015. 2012 slogs det tidigare fenologirekordet med två veckor då ett fynd gjordes den 6 april i Hökälla och årets fynd är således det enda som är i närheten fenologimässigt. Normalt sett görs de första observationerna som tidigast under sista veckan i april.
Ola Bäckman

2012

Tidiga fynd: 1 ex Hökälla 6.4 (John Thulin).
Fenologirekord med två veckor. Detta fynd av en fågel i vinterdräkt var en av de tidigaste i landet under 2012 men fåglar likaledes i vinterdräkt sågs även i Småland 3 april och i Skåne 7–8 april.
Mikael Molin