Sillgrissla Uria aalge

2012

Höga antal: 529 ex str Kråkudden, Hönö 14.9 (Christian Cederroth m fl).
Se kommentar nedan.
Mikael Molin

2011

Höga antal: Ca 1 000 ex str S Kråkudden 10.12 (Uno Unger m fl) och 250 ex str S samma lokal 30.11 (Martin Oomen m fl).
Glädjande att åtminstone ett lite högre antal rapporterats. Det är dock en bit kvar till det högsta rapporterade antalet under 2000-talet, nämligen cirka 8 500 ex sträckande vid Vinga 28 oktober 2001.
Mikael Molin