Slopat blankettkrav på tallbit hösten 2019

Med anledning av den pågående invasionen av tallbit kommer vi inte att begära in raritetsblankett för tallbit. Det slopade blankettkravet gäller från oktober 2019 och så länge invasionen pågår.