Gråsiska Acanthis flammea

2019

Höga antal: 100 ex Björkö 13.1 (Kristoffer Lager). 175 ex Partille golfbana 5.3 (Tobias Meyer). 200 ex str Svankällan, Hisingen 29.9 (Linus Westlund m fl).
Stationära och sträckande gråsiskor i tresiffriga antal är anmärkningsvärda. Årets flockar är dock långt ifrån lika stora som de som sågs 2017 och 2001 då flockar på upp till ca 1 000 ex sågs i rapportområdet. Även sträckantalet är beskedligare än invasionsårens antal, senast hösten 2017 då upp till 700 sträckande gråsiskor noterades.
Silke Klick

2018

Höga antal: 150 ex Smithska udden 3–13.1 (Karl-Olof Johansson m fl). 100 ex Kärralund 6.1 (Linus Westlund). 80 ex Utbyfältet 6.1 (Magnus Kinell). 130 ex Bällskär, Hisingen 21.1 (Per Lundgren m fl). 100 ex Torrekulla, Kållered 25.1 (Ove Ferling).
Efter fjolårets höstinvasion är det inte förvånande att gråsiskan blev 1:a på vinterfågelräkning på många håll i Västergötland, och 3:a i landet. Några stora vinterflockar noterades som en efterdyning på denna invasion, den största på 150 ex på Karl-Olof Johanssons matning vid Smithska udden.
Silke Klick

2017

Höga antal: Vinter: 150 ex Stora Amundö 1.1 (Lars Lundmark). 400 ex Säveåns dalgång, Utby 1.12 (Roger Eskilsson). Vår: 300 ex Österhög, Hisingen 24.5 (Tommy Järås). Höst: 650 ex str S Askimsviken 4.11 (Jan Mogol). 700 ex str Observatorieberget, Slottsskogen 31.10 (Tina Widén). 1 000 ex Änggårdsbergen 5.11 (Stefan Johansson).
Sammanlagt noterades stora flockar gråsiskor på ca 28 lokaler. Det har varit svårt att missa de enorma flockar av gråsiska som uppträdde i Göteborgs rapportområde, liksom i hela landet, under hösten och vintern. Ovanstående sammanfattar de högsta siffrorna, då stora flockar kunde noteras på så många lokaler att det inte är möjligt att lista alla. De höga sträcksiffrorna på hösten är nytt rekord, och vi får gå tillbaka till 2005 då den dittills högsta sträcksiffran på 310 ex noterades. Den höga siffran på 1 000 ex i Änggårdsbergen tangerar tidigare rekord från 2001 då flera stora flockar noterades i rapportområdet, som mest ca 1 000 ex i Gamlestaden. Invasioner som denna beror nästan alltid på födotillgång. Gråsiskan häckar främst i fjällbjörkskogen och är beroende av björkfrön som föda. När den tar slut drar fåglarna söderut, ibland i stora antal så som i år.
Silke Klick