Hämpling Linaria cannabina

Fenologi

Median Rekord
Första vår 21 mar 8 mar 2003 Hjuvik, Torslanda (Matserik Eriksson)
Sista höst 7 nov 23 nov 2001 Ersdalen, Hönö (Kristoffer Nilsson)

2015

Vinterfynd: 1 ex Sudda, Hönö 3.1–28.2 (Bengt Karlsson m fl).
En övervintring skedde vid Sudda på Hönö, vilket får betecknas som ganska ovanligt. Detta var blott det tredje vinterfyndet under 2000-talet i vårt rapportområde. De båda tidigare fynden gjordes vid Fässberg, Mölndal 2006 respektive 2002.
Martin Oomen

2012

Höga antal: 300 ex Öxnäs 29.9 (Magnus Eriksson).
Detta är den högsta kända noteringen från Göteborgsområdet. Den aktuella flocken höll till i en stor stubbåker. Ansamlingar i den här storleken torde ha varit lättare att se förr i tiden när hämplingen var en mer allmän fågel i vår landsbygdsmiljö. Enligt Svensk fågeltaxering har beståndet halverats sedan 70-talet.
Martin Oomen