Hämpling Linaria cannabina

Fenologi

Median Rekord
Första vår 15 mar 6 feb 2018 Fässberg, Mölndal (Uno Unger)
Sista höst 7 nov 23 nov 2001 Ersdalen, Hönö (Kristoffer Nilsson)

2021

Tidiga fynd: 1 ex str NO Krossholmen, Torslanda 25.2 (Johan Svedholm).
Sena fynd: 2 ex Torslandaviken 29.11 (Staffan Larsson).
Höga antal: 100 ex Öxnäs 15.8–21.9 (Linus Westlund m fl). 140 ex Torslandaviken 24.9–4.10 (Magnus Persson m fl). 200 ex str S Torslandaviken 4.10 (Joakim Cederlund). 130 ex str S Smithska udden 10.10 (Stefan Johansson).
Tresiffriga stationära flockar rapporterades vid Öxnäs och i Torslandaviken, och på den sistnämda lokalen noterades även ett fint antal sträckande hämplingar. Ingen övervintring noterades, men ett par eftersläntrare observerades vid Mudderdammen sent i november, och ett vinterfynd gjordes av en sträckande fågel i slutet av februari.
Silke Klick

2020

Höga antal: 250 ex Öxnäs 20.7–14.9 (Peter Strandvik m fl). 100 ex Billdals park 24.9 (Aimon Niklasson). 135 ex str Hyppeln 29.9 (Roger Eskilsson).
Vinter: 1 ex Torslandaviken 13.1 (Mats Raneström).
Årets största flock observerades i Öxnäs, där en eller flera större flockar uppehöll sig under sensommaren. Även om tresiffriga flockar kan anses vara ovanliga i vårt rapportområde så är de i paritet med de senaste åren, vilket även gäller de sträckande hämplingarna som noterades på Hyppeln. Ett vinterfynd rapporterades för tredje året i rad, dock knappast en övervintring då fågeln bara observerades en gång.
Silke Klick

2019

Höga antal: 100 ex str S Kråkudden, Hönö 12.10 (Musse Björklund m fl).
Vinter: 1 ex Vrångö 17.1 (Lars Persson).
Vinterfynd av hämpling är ovanliga och har tidigare gjorts 2002, 2006, 2015 och 2016. Tyvärr så var årets januarifynd en förbiflygande individ, så vi vet inte om det var en övervintrande fågel. Senast en övervintring noterades var 2015 då en hämpling uppehöll sig vid Sudda på Hönö. Även det tresiffriga sträckantalet från Kråkudden är något ovanligt, även om antalet sträckande hämplingar de senaste åren har varit upp emot 250 (2017) och 300 (2012).
Silke Klick

2018

Vinter: 1 ex Fässberg, Mölndal 6.2 (Uno Unger).
Vinterfynd av hämpling är anmärkningsvärda, och vid det här laget är Fässbergsområdet ett ganska hett tips då detta är fjärde vinterfyndet i området på 16 år. Tidigare vinterfynd gjordes 2002, 2006 och 2016, samt en övervintring som skedde vid Sudda på Hönö 2015.
Silke Klick

2017

Höga antal: 250 ex str S Hyppeln 30.9 (David Klingberg m fl).
Inga vinterfynd, men sträcksiffran från Hyppeln är ovanligt hög.
Silke Klick

2016

Vinter: 1 hona Bifrost, Mölndal 4.12 (Inger Johansson).
Ett vinterfynd gjordes på en något udda lokal i början av december. Vinterfynd är ovanligt, men så sent som 2015 övervintrade en hämpling vid Sudda på Hönö.
Magnus Rahm

2015

Vinterfynd: 1 ex Sudda, Hönö 3.1–28.2 (Bengt Karlsson m fl).
En övervintring skedde vid Sudda på Hönö, vilket får betecknas som ganska ovanligt. Detta var blott det tredje vinterfyndet under 2000-talet i vårt rapportområde. De båda tidigare fynden gjordes vid Fässberg, Mölndal 2006 respektive 2002.
Martin Oomen

2012

Höga antal: 300 ex Öxnäs 29.9 (Magnus Eriksson).
Detta är den högsta kända noteringen från Göteborgsområdet. Den aktuella flocken höll till i en stor stubbåker. Ansamlingar i den här storleken torde ha varit lättare att se förr i tiden när hämplingen var en mer allmän fågel i vår landsbygdsmiljö. Enligt Svensk fågeltaxering har beståndet halverats sedan 70-talet.
Martin Oomen