Hämpling Linaria cannabina

Fenologi

Median Rekord
Första vår 19 mar 6 feb 2018 Fässberg, Mölndal (Uno Unger)
Sista höst 7 nov 23 nov 2001 Ersdalen, Hönö (Kristoffer Nilsson)

2018

Vinter: 1 ex Fässberg, Mölndal 6.2 (Uno Unger).
Vinterfynd av hämpling är anmärkningsvärda, och vid det här laget är Fässbergsområdet ett ganska hett tips då detta är fjärde vinterfyndet i området på 16 år. Tidigare vinterfynd gjordes 2002, 2006 och 2016, samt en övervintring som skedde vid Sudda på Hönö 2015.
Silke Klick

2017

Höga antal: 250 ex str S Hyppeln 30.9 (David Klingberg m fl).
Inga vinterfynd, men sträcksiffran från Hyppeln är ovanligt hög.
Silke Klick

2016

Vinter: 1 hona Bifrost, Mölndal 4.12 (Inger Johansson).
Ett vinterfynd gjordes på en något udda lokal i början av december. Vinterfynd är ovanligt, men så sent som 2015 övervintrade en hämpling vid Sudda på Hönö.
Magnus Rahm

2015

Vinterfynd: 1 ex Sudda, Hönö 3.1–28.2 (Bengt Karlsson m fl).
En övervintring skedde vid Sudda på Hönö, vilket får betecknas som ganska ovanligt. Detta var blott det tredje vinterfyndet under 2000-talet i vårt rapportområde. De båda tidigare fynden gjordes vid Fässberg, Mölndal 2006 respektive 2002.
Martin Oomen

2012

Höga antal: 300 ex Öxnäs 29.9 (Magnus Eriksson).
Detta är den högsta kända noteringen från Göteborgsområdet. Den aktuella flocken höll till i en stor stubbåker. Ansamlingar i den här storleken torde ha varit lättare att se förr i tiden när hämplingen var en mer allmän fågel i vår landsbygdsmiljö. Enligt Svensk fågeltaxering har beståndet halverats sedan 70-talet.
Martin Oomen