Duvhök Accipiter gentilis

2020

Häckningar: 1 par Vättlefjäll (Lars Erik Norbäck). 1 par Landvetter (Per Johansson). 1 par Balltorp, Mölndal (Uno Unger). 1 par Yxsjöns naturreservat, Mölnlycke (Christopher Magnusson). 1 par Änggårdsbergen (Per-Anders Svensson). Fynd under häckningstid: 1 ex Råda (Fredrik Andersson). 1 par Brudarebacken (Roger Eskilsson). 1 hane Trolltjärn, Askim (Aimon Niklasson).
Fem konstaterade häckningar av duvhök hör inte till vanligheterna. Senast någon häckning kunde konstateras var 2013. Vi gläds åt utfallet och konstaterar att vi verkar har en stabil population av duvhök i rapportområdet.
Per Björkman

2019

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: 1 par Hårssjön (Per Lundgren). 1 par Björketorp (Johannes Löfqvist). 1 par Skogen, Landvetter (Johan Svedholm). 1 par Brudarebacken (Roger Eskilsson). 1 par Landvetter (Erik Edvardsson). 1 par Grävlingamossen, Landvetter (Johan Svedholm).
Att hitta bon med häckande duvhökar är inte så lätt, senast en häckning konstaterades var 2013 och det görs mycket sällan. Allt tyder dock på att vi har ett stabilt antal duvhökar i området.
Per Björkman

2018

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: 1 par Mölnlycke (Pär Lydmark). 1 par Delsjöområdet (Roger Eskilsson). 1 par Bergum (Johan Svedholm). 1 par Landvetter (Barbro Björkman m fl).
Senast det rapporterades en konstaterad häckning var 2013. Troligen rör sig alltför få skådare ute i skogsmarkerna under sommaren för att bon av duvhök ska kunna hittas.
Per Björkman

2014

Häckningar: Troliga häckningar: 1 par Partille kommun, 1 par Hisingen.
Endast två inrapporterade troliga häckningar speglar förstås inte verkligheten. Alltför få göteborgsskådare verkar lägga tid i skogen under sommaren. Vi vill uppmuntra folk att rapportera med häckningskriterier under häckningstid. Obsen döljs då automatiskt och kan endast ses av rapportören och Rrk.
Per Björkman

2013

Häckningar: 1 par Kållered (Ivar Ivarsson).
En konstaterad häckning där ungarna ringmärktes. Tyvärr hittades en av ungarna död i Veddige, Halland under hösten. I övrigt finns observationer av spelande fåglar från ytterligare två lokaler.
Per Björkman

2010

Häckningar: Fynd under häckningstid: 1 par Öxnäs (Bo Brinkhoff). 1 ex Hårssjön (Jan Mogol).
Ingen konstaterad häckning i år. Som vanligt verkar skådaraktiviteten vara låg i skogsmarkerna under sommaren i rapportområdet.
Per Björkman

2009

Häckningar: 1 par Vättlefjäll, Angered (Jörgen Persson). Häckningstid: 1 ex Änggårdsbergen 28.4 (Svante Martinsson). 1 ex Torslandaviken 21.5 (Niklas Aronsson). 1 hane Grimås, Hisingen 7.6 (Per Björkman m fl).
En konstaterad häckning där en tiggande unge sågs. I övrigt lika sparsamt med rapporter om häckningar som vanligt.
Per Björkman

2008

Häckningar: 1 par Angered (Thommy Andersen). Häckningstid: 1 ex Hårssjön 2.3 (Fredrik Andersson). 1 ad hane Madbäcksdammen, Björlanda 12.5 (Johan Svedholm).
En konstaterad häckning, som dessutom konstaterads som lyckad då observatören såg paret i Angered mata en unge den 20–21 juli. I övrigt magert med rapporter tydande på häckningar. Förtog vi oss på atlasinventeringen (där cirka tio par konstaterades häcka) månne?
Per Björkman

2007

Häckningstid: 1 par Björnaråsen, Partille (Christer Cederfalk). 2 ex Brudarebacken (Leif Andersson). 1 ex Råda, Mölnlycke (Johannes Löfqvist). 1 ad Lid, Hisingen (Göran Karlsson). 1 ex Boktjärn, Härryda (Conny Palm). 1 ex Äletjärn, Härryda (Conny Palm).
Duvhöken är en sparsam till sällsynt häckfågel inom Göteborgs rapportområde, som enligt de senaste årens atlasinventering har konstaterats häcka med ca tio par. Inga bon med ungar har dock påträffats under året, vilket annars brukar vara fallet.
Per Björkman