Brun kärrhök Circus aeruginosus

Fenologi

Median Rekord
Första vår 27 mar 10 mar 2010 Tulebosjön (Bengt Hallberg)
Sista höst 10 okt 30 nov 2016 Säve (Nils Abrahamsson)

2021

Häckningar: 1 par Sagered (Bengt Hallberg). 1 par Svankällan (Linus Westlund). 1 par Vällsjön (Fredrik Andersson). Troliga häckningar: 1 par Hökälla (Mats Bjersing). 1 par Torslandaviken (Christer Fält). 1 par Mölnlycke stenbrott Råda (Fredrik Andersson). 1–2 par Ingebäcks- Rönnings älvstrand, Hisingen (Per Björkman m fl). 1 par Sävholmen, Gullö (Magnus Lundström m fl). 1 par Hårssjön (Jan-Åke Noresson). 1 par Lagmansholmen (Magnus Lundström).
Två genomförda häckningar kunde konstateras i rapportområdet i år. Dessutom finns rapporter om en misslyckad häckning vid Vällsjön, där boet hittades övergivet. Antalet par i området verkar vara stabilt med ytterligare sju till åtta par på presumtiva häckplatser.
Per Björkman

2020

Häckningar: 1 par Vällsjön, Råda (Fredrik Andersson). 1 par Gullö, Säve (Mikael Sundberg). 1 par Sagsjön, Kållered (Ove Ferling). 1 par Svankällan (Kent Westlund m fl). 1 par Nordreälvstranden, Öxnäs (Magnus Lundström). Troliga häckningar: 1 par Björlanda skjutfält (Karin Magnander). 1 par Ragnhildsholmen (Benga Ragnewall m fl). 1 par Hårssjön (Mats Bjersing). 1 par Björkö (Kristoffer Lager).
I år verkar våra bruna kärrhökar ha häckat vid åtminstone fem lokaler och flygga ungar sågs vid en av dessa vilket är glädjade.
Per Björkman

2019

Häckningar: 1 par Sagsjön, Kållered (Lars Persson). Fynd under häckningstid: 1 par Svankällan, Hisingen (Ulf Persson). 1 par Säteriviken, Rådasjön (Elon Wismén). 1 par Askesby, Säve (Gun-Britt Thor m fl). 1 par Björlanda skjutfält (John Fjörtoft Karlsen). 1 par Torslandaviken (Ulf Persson). 1 par Hårssjön (Barbro Björkman m fl). 1 par Gullö, Säve (Anders Hansson). 1 par Ragnhildsholmen (Mats Bjersing).
I år verkade arten häcka vid Sagsjön och antalet par vid potentiella häcklokaler är normalt för senare år. Tyvärr verkar det inte finnas några rapporter om utflugna ungfåglar i området vilket brukar vara ganska lätt att konstatera vid häckningsplatserna under slutet av juli.
Per Björkman

2018

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Troliga häckningar: 1 par Hårssjön (Tobias Meyer). 1 par Sagsjön, Kållered (Lars Persson). 1 par Nordreälvstranden, Öxnäs (Bo Brinkhoff). 1 par Vällsjön, Råda (Elon Wismén). 1 par Svankällan (Per Lundgren). 1 par Åleviken, Björlanda skjutfält (John Fjörtoft Karlsen).
Den torra sommaren kan ha varit en av orsakerna att häckningsframgången för våra bruna kärrhökar uteblev, eftersom inga rapporter om utflugna ungar föreligger. Annars verkar populationen vara stabil på 5–6 par i rapportområdet.
Per Björkman

2017

Häckningar: 1 par Sagsjön, Kållered (Bengt Hallberg). Fynd under häckningstid: 1 par Bredungen, Hisingen (Per Österman). 1 ad hane Ellesbo älvstrand, Hisingen (Robert Ennerfelt). 1–2 par Hårssjön (Andreas Holm m fl). 1 par Svankällan (Tina Widén m fl).
I år blev häckningsutfallet något magert med bara en konstaterad häckning. Rapporter saknas dock från områdena längs Nordre älv och vi får hoppas att det inte beror på att kärrhökarna lämnat dessa vassbälten. Annars verkar det som ett par kärrhökar åter gjort ett häckningsförsök vid Svankällan på Hisingen, en lokal som är belägen mitt bland bebyggelse.
Per Björkman

2016

Häckningar: 1 par Sagsjön, Kållered (Ove Ferling m fl). 1 par Gullö, Säve (Peter Strandvik m fl). 1 par Hårssjön (Lars Persson m fl). Troliga häckningar: 1 par Svankällan (Bo Brinkhoff m fl). 1 par Vällsjön, Råda (Elon Wismén). 1 par Nolviks kile (Bo Brinkhoff). 1 par Ragnhildsholmen (Bo Nilsson). 1 par Kvillehed (Elon Wismén m fl). 1 par Hökälla (Per Lundgren m fl).
Sent fynd: 1 hane Svensby, Säve 30.11 (Nils Abrahamsson).
Det fortsätter att se stabilt ut för områdets bruna kärrhökar. De häckar stadigt på Hisingen med 5–6 par och finns utöver det vid Hårssjön och vid Sagsjön, där flygga ungar sågs på båda lokalerna. Novemberfyndet utgör fenologiskt rekord för Göteborgs rapportområde med bred marginal.
Per Björkman

2015

Häckningar: 1 par Hårssjön (Jan-Åke Noresson m fl). 1 par Gullö, Säve (Peter Strandvik m fl). Troliga häckningar: 1 par Björlanda skjutfält (Karin Magnander). Ytterligare 1 par Hårssjön (Leif Andersson m fl). 1 par Hökälla (John Thulin m fl). 1 par Sagsjön (Christer K. Andersson m fl). 1 par Kvillehed (Elon Wismén m fl). 1 par Stora Oxhagen (Peter Strandvik m fl).
Vi fortsätter att ha en stabil population av bruna kärrhökar i området. Längs Nordre älv finns upp till fyra par, Hårssjön hyser troligen två par och vid Sagsjön i Mölndal häckar stadigt ett par. Därutöver finns ytterligare något eller några par på Hisingen.
Per Björkman

2014

Häckningar: 1 par Hårssjön (Bengt Hallberg m fl). 1 par Lagmansholmen (Björn Dellming m fl). Troliga häckningar: 1 par Gullö, Säve (Johan Svedholm). 1 par Kvillehed, Nordre älv (Elon Wismén m fl). 1 par Svankällan (John-Eric Thore). 1 par Ragnhildsholmen (Nils-Erik Nilsson). 1 par Hökälla (John Thulin). 1 par Stora Oxhagen (Benga Ragnewall).
Höga antal: 8 ex str S Vrångö 26.8 (Tina Widén m fl). 7 ex Torslandaviken 31.8 (Magnus Persson).
Sena fynd: Oktober: 1 ad hona Kvillehed, Nordre älv 4.10 (Elon Wismén m fl). 1 ex Torslandaviken 5.10 (Magnus Persson m fl).
Två konstaterade häckningar blev det i år vilket är glädjande. Vid Hårssjön sågs tre ungfåglar komma på vingarna och vid Nordreälvstranden mellan Lagmansholmen och Öxnäs sågs två ungfåglar. Totalt sett är utfallet detsamma som det varit under några år, så den bruna kärrhöken har en stabil poulation i rapportområdet.
Per Björkman

2013

Häckningar: 1 par Hårssjön. Troliga häckningar: 1 par Sagsjön, Mölndal, 1 par Ragnhildsholmen, 1 par Torslandaviken, 1 par Lagmansholmen, 1 par Gullö, Säve, 1 par Ingebäcks älvstrand, 1 par Skogomedammen.
En konstaterad häckning gjordes i år vid Hårssjön där två ungar kom på vingarna. Det totala antalet revir blev åtta. När brun kärrhök var riksinventeringsart 2010 konstaterades att elva par påbörjade häckning i området och det finns ingen anledning att tro att beståndet har minskat sedan dess.
Per Björkman

2012

Häckningar: Troliga häckningar: 1–2 par Hårssjön, 1 par Sagsjön, 1 par Rådasjön, 1 par Ragnhildsholmen, 1–2 par Gullö, 1 par Hökälla, 1 par Svankällan, 1 par Torslandaviken.
Inga bon med ungar har rapporterats i år, men populationen av brun kärrhök verkar stabil i området. Vissa tecken tyder till och med på att en viss ökning skett, eftersom nya par i år etablerat sig på platser där de inte tidigare häckat. Dessutom saknas rapporter från en del områden längs Göta älv, där riksinventeringen 2010 visade att 2–3 bon fanns.
Per Björkman

2011

Häckningar: 1 par Sagsjön, Kållered (Christer K. Andersson m fl). 1 par Hökälla (Per Lundgren m fl). Fynd under häckningstid: 1 par Hårssjön, 1 par Vällsjön, Råda, 1 par Gullö, Säve, 1 par Svankällan, 1–2 par Göta älv, Hisingen.
Sena fynd: 1 1K hane Hög, Hisingen 14.10 (Tommy Järås). 1 1K Hökälla 20.10 (Ingvor Svensson m fl).
Två konstaterade häckningar där paren fick ut två respektive tre ungar. Även vid Gullö sågs årsungar som möjligen kan ha härrört från paret i det området. 2010 var de bruna kärrhökarna bättre bevakade, eftersom arten då var riksinventeringsart, men beståndet verkar vara stabilt i vårt rapportområde. De sena oktoberfynden rör troligen samma omhändertagna fågel, vilken släpptes från Fågelcentralen på Hög den 14 oktober.
Per Björkman

2010

Häckningar: 1 par Älvlea, Säve (Conny Palm). 1 par Vällsjön, Råda (Mikael Öckerstedt). 1 par Hårssjön (Uno Unger m fl). Troliga häckningar: 1 par Svankällan, Hisingen (Tommy Järås m fl). 1 par Ragnhildsholmen (Tommy Järås m fl). 1 par Skålvisered, Säve (Tommy Järås). 2 par Ingebäcks älvstrand, Hisingen (Tommy Järås). 1 par Gullö, Säve (Roland Berg). 1 par Bredungen, Hisingen (Britt-Marie Bruun m fl). 1 par Slättens hamn, Säve (Peter Strandvik).
Tidigt fynd: 1 ad hane Tulebosjön, Kållered 10.3 (Bengt Hallberg).
Tack vare riksinventeringen av brun kärrhök fick vi nästan en fördubbling av antalet par i rapportområdet. Så många som elva par sågs påbörja bobygge under våren. Däremot verkar det varit sämre ställt med häckningsframgången, för endast vid två av lokalerna sågs ungfåglar under sommaren. Geografiskt är våra bruna kärrhökar koncentrerade till Hisingen, där nio av de elva bona var belägna. De övriga två fanns i Härryda och Mölndals kommuner. Det tidiga vårfyndet innebär nytt fenologirekord för rapportområdet.
Per Björkman

2009

Häckningar: 1–2 par Hårssjön (Fredrik Andersson m fl). 1–2 par Öxnäs (Christer Fält m fl). 1 par Ragnhildsholmen (Daniel Gustafsson m fl). 1 par Svankällan, Hisingen (Jörgen Persson). 1 par Gullö, Säve (Lars Gustafsson m fl). Häckningstid: 1 hane Pixbo, Råda 10.4 (Johannes Löfqvist). 1 hane Ingebäcks älvstrand, Hisingen 11.4 (Tommy Järås). 1 hane Nolviks kile, Björlanda 18.4 (Björn Granberg). 1 par Askimsviken 1.5 (Ola Wennberg). 1 honfärgad Stora Amundö 14.5 (Svante Martinsson).
I år häckade troligen fem till sex par bruna kärrhökar inom rapportområdet. Arten verkar stabil som häckfågel sedan den etablerade sig i slutet av 80-talet.
Per Björkman

2008

Häckningstid: 1 par Ragnhildsholmen (Tommy Järås m fl). 1 par Sävholmen, Säve (Lars Gustafsson m fl). 1 par Hökälla (Jan Hellström m fl). 2 par Hårssjön (Per Björkman m fl). 1 par Bredungen (Jan Krantz). 1 par + 1 hane Öxnäs (Johan Svedholm).
Tidiga fynd: 1 ad hane Björlanda 31.3 (Christer Fält).
Sena fynd: 1 ad hane Öxnäs 4.10 (Magnus Persson). 1 ad hane str S Öxnäs 5.10 (Bo Brinkhoff).
Av allt att döma häckade fyra till sex par bruna kärrhökar i år i rapportområdet, även om ingen säker häckning konstaterats. Ändå finns inga rapporter av arten från Svankällan eller Sagsjön där den häckat tidigare år. Sedan den bruna kärrhöken etablerat sig som häckfågel i området har beståndet legat på samma nivå under ett antal år.
Per Björkman

2007

Häckningar: 1 par Hårssjön, Mölndal (Jan Bergqvist m fl). Häckningstid: Hisingen: 1 par Svankällan, 1 par Ragnhildsholmen, 1 par Sävholmen, Gullö och 1 hane Lagmansholmen, Säve. Mölndal: 1 par Sagsjön och 1 hane Labacka, Kållered. Göteborg: 1 hane Oxsjön, Askim.
Det är glädjande att i år kunna konstatera en lyckad häckning. Två boungar ringmärktes den 27 juni vid Hökekärr, Hårssjön. Tidigare år har flera par blivit störda och misslyckats med häckningen. Antalet häckande par har legat på 5–6 de senaste åren inom rapportområdet, vilket också verkar vara fallet i år.
Per Björkman