Sparvhök Accipiter nisus

2014

Höga antal: 127 ex str S Vrångö 1.9 (Tina Widén m fl). 78 ex str S Vrångö 26.8 (Tina Widén m fl). 33 ex str S Hyppeln 11.9 (Roger Eskilsson m fl).
Årets Vrångönotering är den näst högsta som rapporterats i Artportalen i rapportområdet. Högsta dagssumman för området är 151 ex, noterat vid Brännholmsviken, Styrsö den 13 september 2008.
Per Björkman