Kungsörn Aquila chrysaetos

2021

Samtliga: 1 ex str SO Skändla 2.2 (Leif Jonasson m fl). 1 ex Kållered 9.2 (Ilse Melin m fl). 1 2K str O Kålleredsbäckens dalgång 15.4 (Johan Tallnäs). 1 2K Lexby, Partille 18.4 (Erik Ahlgren). 1 1K str SO Brudarebacken 8.11 (Mats Ågren m fl). 1 ex Landvetters flygplats 21.11 (Johannes Löfqvist). 1 ex Hönö 30.11 (Thomas Karlsson). 1 ex str SV Sävedalen 19.12 (Eric Engelbrecht). 1 ex Tolered 28.12 (Kristina Hirt).
Årets nio fynd av kungsörn är det högsta sedan 2018. Tidsmässigt fördelar sig fynden på fler månader än normalt. Angående aprilfynden gör vi bedömningen att det torde röra sig om samma fågel som setts vid lokalerna med tre dagars mellanrum, då aprilfynd av kungsörn är sällsynta i rapportområdet.
Per Björkman

2020

Samtliga: 1 2K Brudarebacken 19.2 (Jan-Åke Noresson m fl). 1 ex Lövgärdet, Angered 6.11 (Per Karlsson).
Endast två observationer av kungsörn har gjorts i år, vilket är det lägsta sedan 2013 då endast en kungsörn behagade gästa oss. Normalt sett ses åtminstone 4–5 individer per år. Tidsmässigt är dock fynden helt normala, med ett vinterfynd och ett i början av november.
Per Björkman

2019

Samtliga: 1 ex. Änggårdsbergen, Mölndal 26.1 (Andreas Orström). 1 ad Stensjön, Mölndal 26.9 (Lars-Olof Sandberg). 1 1K Jonsered 4.10 (Martin Johansson). 1 1K Kippholmen, Björlanda 22.10 (Peter Keil).
Fyra fynd är ett normalt utfall sett över tid även om det varit några fler under de senaste åren. Fördelningen över året är helt normal med ett vinterfynd och tre fynd under hösten. Det mest anmärkningsvärda är att en adult örn setts under slutet av september, vilket kan förklaras med att kungsörnen håller på att återetablera sig som häckfågel i södra Sverige och vi därigenom ser ett ökat antal i närområdet under sommaren.
Per Björkman

2018

Samtliga: 1 5K+ Torslandaviken 3–6.3 (Christer Fält m fl). 1 2K– str S Råda kyrka, Härryda 20.10 (Martin Oomen m fl). 1 1K+ Fridhems gammelskog, Hisingen 27.10 (Per Lundgren m fl). 1 ex str SO Partille golfbana 28.10 (Tobias Meyer). 2 ex str SO Brudarebacken 28.10 (Magnus Rahm). 1 ex Skogome, Hisingen 28.10 (Richard Petersson). 1 ex str S Delsjöområdet 28.10 (Anton Mangsbo). 1 ex str SO Brännås, Mölndal 28.10 (Johan Tallnäs). 1 2K– str V Öxnäs 15.12 (Per Björkman m fl).
Årets nio fynd rör sig med sannolikt om 5–6 individer. Det fynd som sticker ut är den äldre kungsörn som uppehöll sig utanför Torslandaviken under tre dagar i mars månad, annars är fyndbilden normal med en ansamling av observationer i slutet av oktober.
Per Björkman

2017

Samtliga: 1 ex Öxnäs 23.9 (Magnus Persson m fl). 1 3K– Trädet, Säve–Arödsberget 9.10 (Jon Håkansson m fl). 1 1K str SO Torslandaviken–Arödsberget–Brudarebacken 19.10 (Jon Håkansson m fl). 1 3K– Trädet, Säve 26.10 (Bo Brinkhoff). 1 1K str S Brudarebacken 13.11 (Jan-Åke Noresson m fl).
Fem fynd av kungsörn gjordes under året men mycket talar för att oktoberobsarna rör samma fågel som rört sig runt i området.
Per Björkman

2016

Samtliga: 1 3K+ Gunnesby, Säve 3.1 (Magnus Rahm m fl). 1 4K+ Fridhems gammelskog 6.1 (Roger Eskilsson). 1 2K+ str NO Bäckebolsmotet 11.2 (Fredrik Andersson). 1 1K Rambo mosse 18.10 (Rune Edquist). 1 ex str SO Brudarebacken 3.11 (Jan-Åke Noresson m fl). 1 ex Hårssjön 3.11 (Lars-Olof Sandberg). 1 1K str SO Brudarebacken 7.11 (Jan-Åke Noresson m fl).
I år, liksom 2014, gjordes sju fynd av kungsörn i området, vilket är ett högre antal än snittet. Normalt brukar antalen ligga mellan 3–5 ex. Fynden är mycket typiska tidsmässigt, det är under senhöst och vinter de flesta kungsörnarna ses i vårt område.
Per Björkman

2015

Samtliga: 1 2K Gullö, Säve 4.2 (Lars Gustafsson). 1 3K+ Lillhagsparken 26.2 (John Thulin). 1 ex Nolviks kile, Björlanda 22.11 (Tommy Johansson).
I år stannade antalet fynd av kungsörn på tre och de är fördelade på två under vinter och ett under sen höst vilket är helt normalt för området. 2014 gjordes hela sju fynd men annars brukar antalet fynd ligga mellan ett och fem.
Per Björkman

2014

Samtliga: 1 2K str S Sisjön, Mölndal 3.1 (Lars Eric Rahm m fl). 1 3K– Jonsered 19.1 (Anita Markusson m fl). 1 ex Tagene, Hisingen 29.1 (Lars-Åke Andersson). 1 2K str Utby 4.10 (Pelle Gustavsson). 1 1K str S Brudarebacken–Arödsberget–Lackarebäck, Mölndal 6.10 (Leif Andersson m fl). 1 ex str SV Arödsberget–Hällsvik, Torslanda 28.10 (Per Lundgren, Niklas Aronsson). 1 ex str O Styrsö 7.11 (Lars Davidsson).
Sju fynd av kungsörn är ovanligt många för Göteborgs rapportområde. Normalt sett ligger det på mellan tre och fem fynd. Tidsmässigt är fynden typiska, kungsörnarna drar förbi i oktober–januari.
Per Björkman

2013

Samtliga: 1 3K– Ragnhildsholmen 20.4 (Bengt Karlsson m fl).
Endast ett fynd av kungsörn gjordes under året och tidpunkten är anmärkningsvärd. Det är under senhöst och vinter som de flesta kungsörnar dyker upp i området. Endast en gång tidigare under 2000-talet har vi haft aprilfynd av kungsörn i rapportområdet.
Per Björkman

2012

Samtliga: 1 2K Knipeflågsbergen 5.3 (Marc Gomez). 1 ex Brudarebacken 13.3 (Benga Ragnewall m fl). 1 ex str S Delsjöområdet 6.10 (David Klingberg). 2 1K str S Brudarebacken, Råda och Landvetter 27.10 (Jan-Åke Noresson m fl). 1 2K str SO Brudarebacken 6.12 (Martin Oomen).
Fem fynd av sex individer är en normal årssumma för 2000-talet. Som vanligt dominerar Brudarebacken bland lokalerna. De två unga örnar som passerade rapportområdet den 27 oktober kunde följas från Sävedalen till Landvetter.
Per Björkman

2011

Samtliga: 1 1K str S Brudarebacken–Södra Guldheden 8.10 (Leif Andersson m fl). 1 ex str SO Brudarebacken 9.10 (David Klingberg m fl). 1 ex str S Brudarebacken 14.10 (David Klingberg). 1 1K Säteriet, Råda 23.10 (Johannes Löfqvist). 1 2K– Hög, Hisingen 18.11 (Tommy Järås m fl). 1 ex str V Lövgärdet, Angered 17.12 (Per Karlsson).
Fyra fynd under oktober, ett i november och ett i december är en helt normal fyndbild för vårt område. Som synes tycks Brudarebacken vara en bra plats för örnspaning. Fågeln vid Hög på Hisingen sågs vid ett par tillfällen under samma dag.
Per Björkman

2010

Samtliga: 1 subad Kvibergs kyrkogård–Utby–Olofstorp–Bergsjön 6–7.1 (Roger Eskilsson m fl). 1 2K Ryet, Askim 30.1 (Bengt Norström). 1 subad Maderna, Partille 23.2 (Lena Essedahl). 1 1K Kortedala 29.11 (Leif Andersson).
Som vanligt görs några enstaka observationer av kungsörn under senhöst och vinter inom rapportområdet. Årets fyra örnar är möjligen något under snittet. Endast en höstfågel noterades i år, vilket kan förklara den magra utdelningen.
Per Björkman

2009

Samtliga: 1 2K Fiskebäcks hamn 1.1 (Jonas Jonsson). 1 1K Eriksdal, Hisingen 4.10 (Karl-Olof Johansson). 1 1K+ str S Johanneberg 15.10 (Olof Armini). 1 ex Hårssjön 1.11 (Magnus Rahm m fl). 1 1K Långholmen, Björlanda 1.11 (Bo Nilsson).
I år stannade antalet observerade kungsörnar på 5 ex inom rapportområdet, vilket är en fågel mer än förra året. Fynden ligger inom den tidsperiod då de flesta kungsörnar ses i vårt område.
Per Björkman

2008

Samtliga: 1 2K str N Maderna, Partille 11.3 (Johan Svedholm). 1 2K Hårssjön 29.3 (Per-Anders Svensson). 1 ex Torslandaviken 17.4 (Karl-Olof Johansson). 1 ex str SO Hästevik, Torslanda 20.11 (Lennart Hermansson).
Fyra fynd föreligger av kungsörn under året, vilket är något under snittet för 2000-talet i rapportområdet. Mellan åren 2001 och 2007 har antalet fynd varierat från som lägst två fynd av 2 ex 2006 till som mest elva fynd av 14 ex 2005.
Per Björkman

2007

Samtliga: 1 3K+ Öxnäs, Säve 13.1 (Roger Eskilsson m fl). 1 2K+ Grimås, Hisingen 22.1 (Johan Svedholm). 1 2K Stora Amundö, Askim 11.2 (Anders Johansson, m fl). 1 2K Stora Amundö 2.3 (Hans Falklind) och 4.3 (Lars Lundmark). 1 2K– Torslandaviken 12.10 (Johan Svedholm). 1 1K str SO Vrångö, 19.10 (Tina Widén).
Om den fågel som sågs vid Stora Amundön med två dagars mellanrum är att betrakta som samma individ, stannar antalet fynd på sex, vilket får betraktas som normalt. Alla fåglar har rapporterats inom den tid vilken arten vanligen uppträder hos oss, nämligen från mitten av oktober till början av mars.
Per Björkman