Trastsångare Acrocephalus arundinaceus

2016

Samtliga: 1 ex sj Rörö 7.5 (Bo Brinkhoff m fl).
Tjugoförsta fyndet av arten i rapportområdet, men blott det andra skärgårdsfyndet. Vanligtvis hittas Göteborgstraktens trastsångare i vassrika områden likt Torslandaviken, Hökälla och Lagmansholmen där de inte sällan håller revir ett tag, men årets fynd utgörs alltså av en högst tillfälligt rastande vårflyttare i karg skärgårdsmiljö.
Johan Svedholm

2013

Samtliga: 1 ex sj Torslandaviken 9–15.5 (Christer Fält m fl).
Rapportområdets tjugonde fynd av denna vassarnas tungviktare. Tredje fyndet i Torslandaviken – som trots detta är långt ifrån den lokal som har flest fynd av arten. Det är nämligen den forna Tingstadsvassen, belägen ungefär där Ringön ligger nu, där inte mindre än nio trastsångare sköts under 1800-talet! Femton av fynden är från maj–juni och de resterande fem från augusti–september.
Johan Svedholm

2010

Samtliga: 1 ex Torslandaviken 23.5–5.8 (Håkan Thorstensson m fl).
Detta var det nittonde fyndet av arten i rapportområdet, och trastsångaren har nu gästat oss årligen sedan 2007 (se FiG-2008 för listning av fynd senare än 1963). Precis som 2009 valde årets trastsångare att tillbringa hela sommaren i Torslandaviken, men några häckningindicier kunde aldrig noteras.
Johan Svedholm

2009

Samtliga: 1–2 ex Torslandaviken 15.5–28.6 (Ola Wennberg m fl). 1 ex sj Skålvisered, Säve 22.6 (Peter Strandvik).
Åttonde och nionde fynden sedan 1963. Av dessa har ett gjorts i augusti och resten är precis som årets fynd från maj och juni. Långstannaren i Torslandaviken var försvunnen mellan den 17 och 28 maj, men fick mellan den 13 och 21 juni sällskap av ytterligare en fågel! Det är inte uteslutet att fler än två individer var inblandade.
Johan Svedholm

2008

Samtliga: 1 ex sj Vrångö 14.5 (Tina Widén m fl).
Rapportområdets sjunde trastsångarfynd (se rutan nedan för komplett fyndhistorik), och det första skärgårdsfyndet. Fågeln rastade tillfälligt i ett buskområde, och tidpunkten är typisk för en nyanländ fågel. Rapportområdets övriga fynd är gjorda på mer typiska trastsångarlokaler såsom Lagmansholmen, Sagsjön och Hökälla.
Johan Svedholm

2007

Samtliga: 1 ex sj Hökälla 2–9.6 (Bo Brinkhoff m fl).
Sjätte fyndet i rapportområdet sedan 1963, och det tredje på 2000-talet. Samtliga fynd har utgjorts av sjungande fåglar i maj–juni med undantag av en 1K-fågel som ringmärktes i Välen 2001.
Johan Svedholm