Vattensångare Acrocephalus paludicola

2008

Samtliga: 1 1K Stora Amundö 18.8 (Lars Lundmark m fl).
En av årets verkliga skrällar var den vattensångare som under en augustidag höll till i vassarna i kanalen mellan Stora Amundö och fastlandet. Fyndet är det första i rapportområdet och det tjugofemte i Sverige, tillika det första sedan år 2000. Dessutom är detta endast det tredje fältfyndet någonsin i Sverige, resterande fynd utgörs av ringmärkta och fyrfallna fåglar. Tidpunkten är typisk för artens uppträdande i Sverige, över hälften av de svenska fynden är gjorda under augusti.
Johan Svedholm