Obestämd bergtajga-/tajgasångare Phylloscopus humei/inornatus

2018

Samtliga: 1 ex Bovik, Björkö 25.10 (Peter Hamrén).
Fågeln sågs inte tillräckligt väl för att utesluta bergtajgasångare, vilket såhär sent på säsongen skulle kunna tänkas vara en möjlighet.
Johan Svedholm