Busksångare Acrocephalus dumetorum

2020

Samtliga: 1 ex sj Välen 4.6–9.7 (Hans Börjesson m fl). 1 ex sj Saltasviken, Öckerö 6.6 (Daniel Laveson m fl).
Året bjöd på en riktig långstannare i Välen, där det inte kan uteslutas att det var fler än en fågel inblandade, samt en betydligt flyktigare observation på Öckerö. Det föreligger nu tretton fynd i rapportområdet, och nästan alla har likt årets fynd dykt upp i början av juni.
Johan Svedholm

2018

Samtliga: 1 ex sj Torslandaviken 2–19.6 (Christer Fält m fl). 1 ex sj Rörö 27.6 (Bo Brinkhoff m fl).
Inklusive årets fynd föreligger nu elva fynd av detta diskreta men skönsjungande östliga russin i nattsångarkakan. Juni är högsäsong för arten, extremdatum för arten i rapportområdet är 23 maj och 1 juli, bortsett från när ett par häckade i Björlanda 2007 och sågs på platsen fram till den 10 augusti.
Johan Svedholm

2014

Samtliga: 1 ex Vrångö 23.5 (Tina Widén m fl). 1 ex sj Lexby, Björlanda 31.5–10.6 (John Fjortoft Karlsen m fl).
Med årets observationer föreligger nu nio fynd i rapportområdet av denna östliga nattsångare. Båda fynden är relativt tidiga; Vrångöfyndet är fenologirekord med en dryg vecka, och Björlandafågeln tangerar tidigare fenologirekord, som innehas av ett fynd i Välen 2002.
Johan Svedholm

2009

Korrigering: 1 ex sj Tofter, Säve 6–18.6 2007 (Per Björkman, Barbro Björkman m fl).
I fågelrapporten 2007 var detta fynd felaktigt publicerat som 1–18.6.
Johan Svedholm

2007

Häckningar: 1 par Högåsa, Björlanda 14.6–10.8 (Bo Nilsson m fl).
Övriga fynd: 1 ex sj Tofter, Säve 1–18.6 (Per Björkman, Barbro Björkman m fl).
Sjätte och sjunde fynden i Göteborgstrakten, och det senare av dem visade sig överraskande nog röra sig om en häckning. Paret häckade alldeles intill ett litet bostadsområde, och den 1 augusti hittades boet i högvuxen örtvegetation. Boet innehöll två stora ungar, vilka förhoppningsvis kom på vingar strax därefter. Detta var blott landets sjätte konstaterade häckning av busksångare.
Johan Svedholm