Rörsångare Acrocephalus scirpaceus

Fenologi

Median Rekord
Första vår 27 apr 20 apr 2011 Hills golfbana, Mölndal (Uno Unger)
Sista höst 5 okt 1 nov 2008 Torslandaviken (Hans Börjesson)

2021

Höga antal: 45 1K ringmärktes Torslandaviken 15.9 (Peder Winding m fl).
Detta är troligen ingen särskilt anmärkningsvärd siffra, men kan nog vara en av de högsta som noterats i rapportområdet någonsin. Anledningen är naturligtvis den nystartade ringmärkningsverksamheten i Torslandaviken som med all önskvärd tydlighet visar att lokalen är en viktig rastlokal för tättingar.
Johan Svedholm

2011

Tidiga fynd: 1 ex sj Hills golfbana, Mölndal 20.4 och framåt (Uno Unger m fl).
Ett mycket tidigt fynd som innebär nytt fenologirekord med sex dagar. Årets första rörsångare rapporteras vanligtvis under de sista aprildagarna, medan den stora mängden kommer i början av maj. 2011 gjordes endast ett enda tidigare fynd i hela landet, nämligen i Krankesjön, Skåne den 18 april.
Johan Svedholm

2010

Sena fynd: 1 1K Torslandaviken 17.10 (Ola Wennberg).
Arten lämnar oss huvudsakligen under september, men enstaka oktoberfynd görs ibland.
Johan Svedholm

2008

Sena fynd: 1 ex Torslandaviken 16.10 (Johan Svedholm) och 1 ex samma lokal 1.11 (Hans Börjesson m fl).
Det är förstås inte uteslutet att det rör sig om samma individ. En handfull oktoberfynd föreligger från 2000-talet, men novemberfyndet är faktiskt det första någonsin. Vanligtvis lämnar rörsångaren våra breddgrader under september.
Johan Svedholm