Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus

Fenologi

Median Rekord
Första vår 29 apr 22 apr 2011 Hårssjön (Kristian Thisted)
Sista höst 14 sep 4 okt 2012 Sudda, Hönö (Björn Zachrisson)

2021

Sena fynd: 1 1K ringmärktes Torslandaviken 5.10 (Peder Winding m fl).
Nytt fenologirekord med en dags marginal, och 2000-talets fjärde oktoberfynd av denna art som vanligtvis brukar lämna oss i början av september.
Johan Svedholm

2012

Sena fynd: 2 ex ringm Sudda, Hönö 4.10 (Björn Zachrisson).
Nytt fenologirekord och 2000-talets tredje oktoberfynd. Årets sista sävsångare brukar annars ses i början av september.
Johan Svedholm

2007

Häckningstid: Totalt rapporterades ca 42 sjungande fåglar, lejonparten (36 ex) uppehöll sig i vanlig ordning på Hisingen.
Höst: 1 1K Arendalsudden 20.8 (Johan Svedholm). 1 ex Ragnhildsholmen 13.9 (Per Norberg). 1 ex ringm Sudda, Hönö 2.10 (Björn Zachrisson).
Sedan samtliga fynd av arten började redovisas 2004 tycks beståndet ha hållit sig stabilt på 30–45 sjungande individer. Tittar man bakåt tycks arten ha haft en dramatisk beståndsutveckling; vid nattsångarinventeringen 1975 noterades hela 70 ex på Hisingen, men då inventeringen upprepades 1985 räknades endast 18 ex in. Lyckligtvis tycks alltså beståndet numera ha återhämtat sig någorlunda. Oktoberfyndet var det andra under 2000-talet.
Johan Svedholm