Pärluggla Aegolius funereus

2020

Samtliga: 1 ex sp Raketjärn, Landvetter 30.3–10.4 (Erik Edvardsson m fl).
I likhet med förra året kunde vi glädjas åt en spelande pärluggla i rapportområdet vilket dessförinnan inte hade skett sedan 2010. Inga övriga fynd noterades.
Silke Klick

2019

Samtliga: 1 ex Björkö 28.1 (gnm Kristoffer Lager). 1 ex sp Backatorp 11.3 (John Thulin). 1 ex Hönö 6.4 (gnm Bengt Karlsson).
Att hela tre pärlugglor noterades i rapportområdet är ovanligt då det typiska fyndet av pärluggla i rapportområdet är en omhändertagen individ som har förirrat sig in i stadsmiljö. Spelande pärluggla har inte hörts i Göteborgs rapportområde sedan 2010, så årets pärlugglespel på Hisingen var en överraskning.
Silke Klick

2018

Samtliga: 1 ex Välen 20.10 (Stefan Svanberg m fl).
Årets enda fynd av pärluggla gällde inte en omhändertagen skadad fågel som flera gånger under de senaste åren. Istället hittades den i ett träd på Hultåsen i Välen, till stor glädje för de tillströmmande skådarna. Spelande pärluggla har däremot inte hörts i rapportområdet sedan 2010.
Silke Klick

2016

Samtliga: 1 1K Kortedala 21.9 (Tommy Järås).
Spelande pärlugglor har inte hörts i rapportområdet sedan 2010. Sedan dess har arten inte påträffats varje år, och nästan samtliga fynd gäller omhändertagna fåglar som förirrat sig in i stadsmiljö och flugit mot fönster eller liknande. Så även årets fynd som gäller en fågel som helt sonika kom inpromenerande i en lägenhet via balkongdörren.
Johan Svedholm

2015

Samtliga: 1 2K+ hona Majorna 16.3 (gnm Andréas Hagström).
Ugglan i Majorna hittades medtagen på en lekplats på Gröna gatan. Efter att ha rehabiliterats på Fågelcentralen i några veckor släpptes hon ut i skogarna mellan Alingsås och Borås. På denna plats fanns en ropande hane och ett par veckor senare lär hanen ha lockat in en hona i ett spillkråkehål ett hundratal meter från släpplatsen. För sjätte året i rad hördes inga ropande pärlugglor i vårt område.
Martin Oomen

2013

Samtliga: 1 1K Linnéstaden, Göteborg 18.10 (gnm Tommy Järås).
Årets enda fynd utgjordes av denna uggla som förirrat sig in i centrala Göteborg, där den antagligen krockat med ett fönster på Nordhemsgatan. Efter rehabilitering på fågelcentralen kunde den släppas ut där den 17 november. Det är nu tre år sedan vi hade en ropande pärluggla i området, då var det på den klassiska lokalen Stora Issjön.
Martin Oomen

2011

Samtliga: 1 2K Frölunda Torg 10.10 (gnm Tommy Järås). 1 ex Hönö kyrkogård 14.10 (Magnus Unger m fl).
För första gången på tio år hördes inga ropande pärlugglor under våren. Däremot hade pärlugglan likt andra ugglor ett gott år i norra Sverige och under hösten gjordes två fynd, varav den ena blev omhändertagen och fick vila upp sig på Fågelcentralen före frisläppandet.
Martin Oomen

2010

Samtliga: 1 ex sp Stora Issjön, Landvetter 12.4 (Martin Oomen).
Detta var sjunde året i rad som pärluggla hördes vid Issjöarna. Artens uppträdande inom vårt rapportområde hänger på en skör tråd och inga övriga fynd gjordes under året. En historisk tillbakablick från atlasinventeringen som gjordes på 70- och 80-talet visar att arten hörts mer regelbundet i framförallt Härrydas skogsmarker. Under 2000-talet har antalet observationer pendlat mellan noll och fyra per år.
Martin Oomen

2009

Häckningar: 1 par Styrsö (Kjell Ove Andersson).
Övriga: 1 ex sp Lilla Issjön, Landvetter 10.3–28.3 (Roger Eskilsson m fl). 1 ex sp Kungsladugård 21.4 (Johannes Tallroth).
Glädjande nog gjordes ett häckningsförsök på Styrsö, vilket tyvärr misslyckades, troligen på grund av predation från ekorre. Konstaterade häckningar är mycket sällsynt inom Göteborgsområdet, den senast kända gjordes även den på Styrsö 1992. För sjätte året i rad hördes även en spelande fågel i Landvetterskogarna. Aprilfyndet från de centralare delarna av Göteborg härrör troligen från en individ som rört sig norrut på jakt efter lämpliga häckningsmarker efter den stora höstinvasionen 2008.
Martin Oomen

2008

Häckningstid: 1 ex sp Backa, Landvetter 22.1 (Kristian Thisted). 1 ex sp Lilla Issjön, Landvetter 4.2 (Johannes Löfqvist).
Övriga: 1 ex Brännö 22.10 (Lars Hellman). 1 ex Hörsickan, Mölndal 2.11 (Lena Essedahl).
För femte året i rad hördes en sporadiskt spelande pärluggla vid Lilla Issjön. Den stora invasionen som drabbade andra delar av landet under hösten passerade dock tyvärr nästan obemärkt förbi oss. Betydligt fler fynd gjordes i Halland och Bohuslän där man använde sig av riktad fångst nattetid med ganska goda resultat.
Martin Oomen

2007

Häckningstid: 1 ex sp Lilla Issjön, Landvetter 27.2 (Johannes Löfqvist m fl). 1 ex sp Stora Issjön, Landvetter 10.6 (Conny Palm).
Fjärde året i rad med spelande pärluggla i området runt Issjöarna i Landvetter befäster lokalens position som den enda säkra pärlugglelokalen i rapportområdet. Ingen häckning har dock konstaterats i området, och vi efterlyste förra året fler sommarbesök för att eftersöka tiggande ungar. Möjligen gav uppmaningen frukt eftersom en rapportör varit på plats i juni, förvisso utan att notera några ungar men ändå med en spelande pärluggla som resultat. Vi upprepar alltså uppmaningen till nästa år!
Pär Lydmark