Hökuggla Surnia ulula

2020

Samtliga: 1 ex Änggårdsbergen 1.1–7.3 (Olof Armini m fl). 1 ex Stora Amundö 1.2–6.3 (Lars Lundmark m fl). 1 ex Landvetter flygplats 19.2 (Robert Magnusson).
Hökugglan som har varit en stor raritet i rapportområdet är nu inne på nionde året i följd med minst ett fynd. Ugglan i Änggårdsbergen etablerade vinterrevir redan den 13 november 2019 och stannade alltså i hela 116 dagar. Det är nästan dubbelt så länge som den hittills mesta långstannande hökugglan i Göteborgsområdet, nämligen den som uppehöll sig i 68 dagar i Hisingsparken 2013–2014. Ytterligare två hökugglor observerades 2020 vilket är samma antal som föregående år.
Silke Klick

2019

Samtliga: 1 ex Landvetters flygplats 29.9 (gnm Thomas Woxberg). 1 ex Brudarebacken 2.11 (Roger Eskilsson m fl). 1 ex Änggårdsbergen 13.11–31.12 (Stefan Hammarin m fl).
Detta är åttonde året i rad vi fått se hökuggla i Göteborgsområdet. Långstannaren på ljungheden i Änggårdsbergen etablerade vinterrevir och stannade in på nästkommande år, men det rekordet får man läsa om i nästa års rapport. Att vi ser hökuggla årligen är en relativt ny företeelse då arten har varit en riktig raritet som tidigare på 2000-talet bara setts vid två tillfällen, 2004 och 2006. Innan dess har de framför allt setts under invasionsår, långt ifrån årligen. Årets tre hökugglor i området kan förefalla som ett högt antal men kan jämföras med de tolv exemplar som sågs under invasionsåret 1983.
Silke Klick

2017

Samtliga: 1 ex Oxsjön, Askim 20.1 (Ove Ferling).
För sjätte året i rad har hökuggla observerats i rapportområdet. Årets enda fynd är dock ett skralt utfall med tanke på de invasionsbetonade antal som noterades i hela landet till långt söder om häckningsområdet.
Silke Klick

2016

Samtliga: 1 ex Stora Vette, Hisingen 25.10 (Stefan Johansson).
Även i år visade hökugglan invasionstendenser och Göteborgsområdet fick sin beskärda del av kakan, vilket gör att arten nu observerats fem år i rad i rapportområdet. Årets fynd är det tjugoåttonde sedan 1964, många av dessa fynd härrör emellertid från den stora invasionen hösten 1983 då minst tolv exemplar gästade rapportområdet.
Johan Svedholm

2015

Samtliga: 1 ex Maderna, Partille 6.2 (Ingvar Björhall). 1 ex Hönö kyrkogård 14.10 (Jan-Åke Noresson m fl).
För fjärde året i rad sågs hökugglor i rapportområdet vilket får anses som anmärkningsvärt. Tidigare under 2000-talet har arten bara setts vid två tillfällen, 2004 respektive 2006.
Martin Oomen

2014

Samtliga: 1 ex Hisingsparken 1.1–8.3 (Göran Gustavsson m fl).
Hökugglan vid Gunnestorps mosse i Hisingsparken upptäcktes redan under fjolårets sista dagar. Den etablerade ett vinterrevir i parken och sågs dagligen i sammanlagt 68 dagar och kvalificerar därmed in sig som den mest långstannande hökuggla som vi haft i Göteborgsområdet.
Martin Oomen

2013

Samtliga: 1 ex Ryamotet, Härryda 12.1 (Freddy Persson) samt troligtvis samma exemplar vid Skällsjöås, Landvetter 12–13.1 (Kristian Thisted). 1 ex Lexbydal, Partille 4.3 (gnm Ingemar BE Larsson). 1 ex Gunnestorps mosse, Hisingsparken 30–31.12 (Martin Lind m fl).
Under vårvintern observerades två individer som dröjt sig kvar, likt många andra hökugglor, efter föregående hösts invasionsrörelse över södra Sverige. Ytterligare en hökuggla dök under årets allra sista dagar. Denna individ skulle visa sig bli en riktig långstannare, vilket vi återkommer till i nästa års rapport.
Martin Oomen

2012

Samtliga: 1 ex Brudarebacken 5.10 (Britta Svensson m fl). 1 1K Björkö 13.10–4.11 (Peter Hamrén m fl). 1 1K Chalmers 26.10 (gnm Tommy Järås). 1 ex Änggårdsbergen 4.11 (Adam Engström Svanberg).
Göteborg fick sin beskärda del av den invasion av hökugglor som berörde stora delar av Svealand och Götaland. Höstens fyra exemplar utgör de första fynden sedan 2006 i rapportområdet. Då häckningsframgången verkar ha varit skral i hela Skandinavien så kom kanske dessa hökugglor längre österifrån. Årets invasion får ändå betecknas som måttlig gentemot hösten 1983 då tolv exemplar rapporterades i rapportområdet.
Martin Oomen