Tornuggla Tyto alba

2020

Samtliga: 1 ex funnen död Vinga 9.10 (Roger Eskilsson m fl).
Rester av en slagen uggla hittades på en stenhäll strax öster om fyrvaktarens hus på Vinga. När de insamlade fjädrarna hade granskats konstaterades att de inte alls härstammade från en horn- eller jorduggla som man först antog, utan från en tornuggla som uppenbarligen fick sätta livet till när den gästade ön. En berguv som hittades på Vinga samma dag är skäligen misstänkt att ha haft en klo med i spelet. Den här tornugglan är en i raden av flera individer som hittades i södra och västra Sverige under hösten. Efter 2019 års tornuggla, som hittades av en icke-skådare ”inne hos korna” i en lagård i Björlanda innan någon skådare hann få en skymt, och årets fjäderfynd tänds hoppet om en att vi får se en livs levande tornuggla i rapportområdet inom en snar framtid.
Silke Klick