[Brudand] Aix sponsa

2021

Samtliga: 1 hona Slottsskogen 2.1–9.2 (Bengt Adamsson m fl).
Den nordamerikanska brudanden förekommer sällsynt i Sverige med en handfull fynd varje år. Arten är en vanlig parkfågel och förvildade individer har konstaterats häcka på flera håll i Europa, men till skillnad från dess ostasiatiska släkting mandarinanden bedöms den inte ha etablerat en livskraftig och bestående population på den här sidan Atlanten. De svenska fynden har genomgående bedömts härstamma från fångenskap och följaktligen placerats i Kategori E. Årets fynd gäller samma individ som sågs i Slottsskogen och Änggårdsbergen också under slutet av 2020 vilket utgör det fjärde fyndet för området under 2000-talet.
Elis Ölfvingsson

2020

Samtliga: 1 hona Slottsskogen – Änggårdsbergen 18.10–31.12 (Bengt Adamsson m fl).
Områdets första fynd sedan 2008 och blott det fjärde under 2000-talet. Samtliga svenska fynd av denna art, som är relativt vanlig såväl i stora delar av Nordamerika som i europeiska parker, har bedömts härstamma från fångenskap och följaktligen placerats i Kategori E.
Elis Ölfvingsson

2008

Samtliga: 1 hane Mölndalsån, Almedal 21.4 (Lars Eric Rahm). 1 hane Rosenlundskanalen 24.4 (Magnus Eriksson).
Båda fynden torde med största sannolikhet utgöras av en och samma individ. Brudanden häckar i Nordamerika men de fåglar som ses i Sverige är troligtvis parkrymlingar. Arten är långt ifrån årlig i rapportområdet och detta är endast det tredje fyndet under 2000-talet.
Jon Håkansson