[Brudand] Aix sponsa

2008

Samtliga: 1 hane Mölndalsån, Almedal 21.4 (Lars Eric Rahm). 1 hane Rosenlundskanalen 24.4 (Magnus Eriksson).
Båda fynden torde med största sannolikhet utgöras av en och samma individ. Brudanden häckar i Nordamerika men de fåglar som ses i Sverige är troligtvis parkrymlingar. Arten är långt ifrån årlig i rapportområdet och detta är endast det tredje fyndet under 2000-talet.
Jon Håkansson