Rostand Tadorna ferruginea

2013

Samtliga: 1 hona Galterö 25.7 (Jon Hessman).
En hona av denna vackra gravandssläkting förärade oss med ett besök, men blev tyvärr inte långvarig på lokalen. Fågeln dök upp under en period där ett tydligt ostligt fågelinflöde rådde och då adulta änder som avslutat häckningen i regel brukar röra på sig. Samtidigt i gjordes fynd av arten på flera andra platser i landet.
Björn Dellming