Tordmule Alca torda

2017

Höga antal: 1 320 ex str S Kråkudden, Hönö 10.11 (David Armini). 1 020 ex str S Kråkudden, Hönö 15.11 (Jon Håkansson m fl). 4 170 ex str S Kråkudden, Hönö 8.12 (David Armini m fl).
Toppdagen den 8 december innebär den högsta dagssumman sedan den 28 oktober 2001 då cirka 8500 sillgrisslor räknades förbi Vinga. Tidigare år återfinns dock flera ännu högre siffror där den högsta är cirka 20600 obestämda sillgrisslor/tordmular den 28 oktober 1995.
Ola Bäckman

2016

Höga antal: 1 040 ex str S Kråkudden, Hönö 13.11 (Jon Håkansson). 1 400 ex str S Kråkudden, Hönö 8.12 (Roger Eskilsson m fl). 1 945 ex str S Kråkudden, Hönö 26.12 (Mattias Pozsgai m fl).
Relativt sett tre helt ok toppdagar utan att någon sticker ut rejält. Toppdagen med 1945 individer den 26 december uppskattades av observatörerna innehålla en majoritet av sillgrisslor.
Ola Bäckman

2015

Höga antal: 1 040 ex str S Kråkudden, Hönö 24.11 (Jon Håkansson m fl). 1 022 ex str S Kråkudden, Hönö 5.12 (Per Björkman m fl). Minst 1 000 ex str S Kråkudden, Hönö 9.12 (Bo Brinkhoff m fl).
Antalen är en sammanslagning av antalet bestämda och obestämda fåglar. Ingen riktig toppdag antalsmässigt men hösten bjöd i alla fall på flera dagar med runt 1 000 exemplar. Mot slutet av året var tordmule i förkrossande majoritet av de bestämda fåglarna.
Ola Bäckman

2014

Höga antal: Minst 3 000 ex str S Kråkudden, Hönö 17.2 (Uno Unger m fl). 780 ex str S Kråkudden, Hönö 4.11 (Jon Håkansson).
Minst 3 000 ex är en riktigt fin toppnotering sett till de senaste årens siffror och faktiskt den högsta under 2000-talet sedan den 28 oktober 2001 då 8 500 ex noterades på Vinga. Anmärkningsvärt är också att noteringen är gjord i februari med tanke på att sträcktopparna normalt sett infaller under senhösten. Av de relativt få individer som gick att artbestämma att döma föreföll fördelningen mellan arterna vara hyfsat jämn.
Ola Bäckman

2011

Höga antal: Ca 1 000 ex str S Kråkudden, Hönö 10.12 (Uno Unger m fl) och 290 ex str S samma lokal 15.12 (Roger Eskilsson m fl).
Årets högsta antal är nästan i klass med den högsta sträcksumman som rapporterats från 2000-talet, nämligen cirka 1 370 ex vid Vinga den 14 november 2010. Det fattas dock fortfarande en bit till den historiskt högsta dagssumman som rapporterades den 6 november 1996 då hela 2 460 ex sträckte förbi Kråkudden.
Mikael Molin

2010

Höga antal: Ca 850 ex str Kråkudden 28.10 (Lennart Wahlén m fl). 430 ex str Vinga 13.11 (Anders Jihmanner m fl). 1 370 ex str Vinga 14.11 (Anders Jihmanner m fl).
De höga dagssummorna från 28 oktober och 14 november är de högsta rapporterade på 2000-talet. Ett uppträdande i linje med årets inträffade dock i slutet av oktober–början av november 2005 då tre höga dagssummor vardera om cirka 500, 700 och 800 ex rapporterades under perioden 26 oktober till 5 november. Den högsta rapporterade dagssumman i området inföll också under ungefär samma period på året då 2 460 ex sträckte förbi Kråkudden den 6 november 1996. År 2000 och 2001 rapporterades vidare flera lite högre dagssummor på mellan 300 och 400 ex från mitten av oktober till mitten av november. Bilden om att talrikare uppträdande av arten uppvisar viss koncentration till perioden mitten av oktober–mitten av november styrks när man jämför med när högre antal rapporterats från övriga Västkusten. Den högsta rapporterade sträcksumman från Västkusten, cirka 3 200 ex sträckande förbi Morups tånge inträffade nämligen den 3 november 1988 och det högsta rapporterade antalet, cirka 11 500 ex på Kattegatt räknat från Varberg–Grenå- färjan den 20 november 1989. Från Kullaberg i Skåne finns också en uppgift om 1 207 ex sträckande den 27 oktober 2006.
Mikael Molin

2009

Höga antal: 1 024 ex str S Kråkudden 24.11 (Magnus Rahm m fl).
I år fick vi i alla fall en dagssumma på över 1 000 ex om man räknar ihop antalet obestämda med antalet bestämda fåglar den 24 november (874 obestämda, 105 bestämda sillgrisslor och 45 tordmular). Senast mer än 1 000 ex av dessa arter sågs var 26 oktober 2005 då cirka 1 200 sillgrisslor sågs sträcka förbi Kråkudden. Innan dess sågs cirka 2 230 sillgrisslor på samma lokal den 24 oktober 2002. Det är dock en bit kvar till det högsta antalet på 00-talet, nämligen cirka 8 500 sillgrisslor sträckande förbi Vinga den 28 oktober 2001. På 90-talet rapporterades flera ännu högre dagssummor där de högsta är cirka 20 600 sillgrisslor/tordmular sträckande förbi Kråkudden den 28 oktober 1995 och 12–13 000 ex på samma lokal den 29 november 1999.
Mikael Molin

2008

Sommar: Höga antal: 312 ex str S Kråkudden 14.7 (Jon Håkansson).
Så höga antal som över 300 ex i juli är ovanligt. Lägger man till alla bestämda fåglar denna dag (vilka alla var sillgrisslor) får man 330 ex. Senast motsvarande summor noterades vid Kråkudden var den 14 juli 2004. Då rapporterades också bara sillgrisslor bland de bestämda fåglarna och summerar man antalet obestämda och bestämda denna dag sågs hela 780 ex. Inga särskilt höga dagssummor noterades under hösten och vintern detta år, utan den högsta noteringen under året blev 610 ex Kråkudden den 15 november.
Mikael Molin