Tordmule Alca torda

2011

Höga antal: Ca 1 000 ex str S Kråkudden, Hönö 10.12 (Uno Unger m fl) och 290 ex str S samma lokal 15.12 (Roger Eskilsson m fl).
Årets högsta antal är nästan i klass med den högsta sträcksumman som rapporterats från 2000-talet, nämligen cirka 1 370 ex vid Vinga den 14 november 2010. Det fattas dock fortfarande en bit till den historiskt högsta dagssumman som rapporterades den 6 november 1996 då hela 2 460 ex sträckte förbi Kråkudden.
Mikael Molin

2010

Höga antal: Ca 850 ex str Kråkudden 28.10 (Lennart Wahlén m fl). 430 ex str Vinga 13.11 (Anders Jihmanner m fl). 1 370 ex str Vinga 14.11 (Anders Jihmanner m fl).
De höga dagssummorna från 28 oktober och 14 november är de högsta rapporterade på 2000-talet. Ett uppträdande i linje med årets inträffade dock i slutet av oktober–början av november 2005 då tre höga dagssummor vardera om cirka 500, 700 och 800 ex rapporterades under perioden 26 oktober till 5 november. Den högsta rapporterade dagssumman i området inföll också under ungefär samma period på året då 2 460 ex sträckte förbi Kråkudden den 6 november 1996. År 2000 och 2001 rapporterades vidare flera lite högre dagssummor på mellan 300 och 400 ex från mitten av oktober till mitten av november. Bilden om att talrikare uppträdande av arten uppvisar viss koncentration till perioden mitten av oktober–mitten av november styrks när man jämför med när högre antal rapporterats från övriga Västkusten. Den högsta rapporterade sträcksumman från Västkusten, cirka 3 200 ex sträckande förbi Morups tånge inträffade nämligen den 3 november 1988 och det högsta rapporterade antalet, cirka 11 500 ex på Kattegatt räknat från Varberg–Grenå- färjan den 20 november 1989. Från Kullaberg i Skåne finns också en uppgift om 1 207 ex sträckande den 27 oktober 2006.
Mikael Molin