Alkekung Alle alle

2021

Samtliga: Vår: 4 ex str S Kråkudden, Hönö 26.2 (Daniel Lavesson m fl). Höst: Sammanlagt minst 294 ex 16.10–18.12.
Tredje året i rad med relativt goda antal alkekungar sett till den senaste tioårsperioden. Mellan 1984 och 2012 låg medianen däremot på 350 individer med en stor årlig variation. Årets antal kan givetvis vara något underskattade då det högsta rapporterade antalet längs kuststräckan Rörö–Vinga här använts som gällande dagssumma.
Ola Bäckman

2020

Samtliga: Sammanlagt 3 ex 1.1–23.2 samt minst 292 ex 17.10–25.11. Höga antal: 154 ex str S Vinga 23.10 (Stefan Svanberg m fl). 146 ex str S Kråkudden, Hönö 23.10 (Joakim Johansson m fl). 50 ex str S Kråkudden, Hönö 22.11 (Leif Jonasson m fl).
Variationen i uppträdandet av alkekung i området är förvisso stor historiskt med en median på 350 alkekungar mellan 1984 och 2012. Därefter har dock en tydlig minskning skett. Just 2012 sågs 1 306 individer och årets notering på minst 295 exemplar är faktiskt den högsta efter det, följt av 2019 års 211 individer. Rekordnoteringen dateras tillbaka till 1996 då hela 13 000 alkekungar noterades. I årets sammanräkning har dagstotalen sträckande fåglar tagits från den lokal där högst antal noterats och därmed antas att samma individer noterats på övriga lokaler längs kusten. Givetvis kan det betyda att totalantalet faktiskt är något högre då det till exempel kan ha setts individer från Vinga som inte är noterade från Kråkudden. Oavsett detta kan vi åtminstone konstatera att årets utdelning är ytterligare ett steg i rätt riktning från fjolårets resultat sett till den senaste tioårsperiodens annars vikande trend.
Ola Bäckman

2019

Samtliga: Kråkudden, Hönö: Sammanlagt 194 ex 14.1 och 22.10–29.12 med som mest 50 ex str S 31.10 (Per Thylén m fl). Övriga lokaler: 1 ex Vinga 5.1 (Edvin Klein m fl). 1 ex Fiskebäcks hamn 29.1 (Bert Olsson). 1 ex Galterö huvud 31.10 (Mattias Lindberg). 1 ex Brandnäsviken, Galterö 13.11 (Nils Abrahamsson m fl). 2 ex str S Hyppeln 14.11 (Jan Hellström m fl). 1 ex Vallholmen, Gbg:s södra skärgård 4.12 (Carina Nilsson). 11 ex str S Hyppeln 5.12 (Roger Eskilsson).
Årets antal alkekungar på totalt 211 individer är faktiskt det högsta sedan 2012 då det observerades 1 306 individer. Trots detta är det kanske en svag tröst om man jämför med tidigare år. Mellan 1984 och 2012 låg medianen på 350 exemplar men variationen var stor där flera år bjöd på fina fyrsiffriga antal. Områdets toppnotering ligger på hela 13 000 exemplar från 1996. Vi får hoppas att årets uppträdande i alla fall är ett steg åt rätt håll.
Ola Bäckman

2018

Samtliga: Kråkudden, Hönö: Sammanlagt 31 ex med som mest 22 ex str S 1.12 (Stefan Svanberg m fl). Övriga lokaler: 1 ex str S Vinga 9.10 (Kent Kristenson m fl). 1 ex str S Långe tånge, Öckerö 3.11 (Daniel Laveson). 2 ex Vinga 10.11 (Göran Andersson m fl).
Antalet alkekungar har varierat kraftigt mellan åren men har uppvisat en vikande trend de senaste åren. Mellan 1984 och 2012 låg medianantalet på ca 350 individer och just 2012 var det senaste året vi fick uppleva ett antal över 1 000, nämligen 1 306 individer. Sedan dess är den högsta årssumman, från 2014, endast 174 individer. Årets 31 individer är då förstås inte direkt uppmuntrade och ett bottenresultat som endast slås av 2016 års 19 individer.
Ola Bäckman

2017

Samtliga: Kråkudden, Hönö: Sammanlagt 95 ex med som mest 20 ex str S 4.11 (Dawid Johansson m fl). Övriga lokaler: 1 ex Hälsö hamn 3.11 (Rolf Nyback). 3 ex str S Hyppeln 5.11 (Roger Eskilsson). 4 ex str S Hyppeln 24.11 (Roger Eskilsson). 1 ex str S Långe tånge, Öckerö 5.12 (Bengt Karlsson). 4 ex str S Vinga 8.12 (Kent Kristenson m fl).
Jämfört med förra årets bottennapp på 19 individer är förstås årets 101 alkekungar betydligt bättre. Faktum kvarstår trots detta att alkekungens uppträdande hos oss är fortsatt lågt. Historiskt har antalen förvisso varierat kraftigt med en median på ca 350 exemplar mellan 1984 och 2012. De senaste fem åren har dock antalen varit konstant låga med 174 exemplar 2014 som högsta årssumma.
Ola Bäckman

2016

Samtliga: Vår: 1 ex Röds sund, Hönö 31.1 (Bengt Karlsson m fl). Höst: 6 ex str S Kråkudden, Hönö 29.10 (Hans Waern m fl). 1 ex Kungsladugård 2.11 (Michen Spook). 1 ex str N Kråkudden, Hönö 4.11 (Tony Norman). 1 ex Långe tånge, Öckerö 11.11 (Mats Raneström). 5 ex str S Kråkudden, Hönö 13.11 (Jon Håkansson). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 14.11 (Roger Eskilsson). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 17.11 (Jon Håkansson m fl). 1 ex str N Kråkudden, Hönö 27.11 (Hans Zachrisson). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 29.11 (Osborne Lindberg m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 27.12 (Daniel Johansson).
Totalt 19 individer är förstås en katastrofal siffra. Medianantalet för artens uppträdande i området ligger kring ca 350 exemplar de senaste 30 åren. De senaste tre åren har antalen varit lägre än detta men årets siffra slår fullständigt i botten. Ett lite udda fynd gjordes den 2 november i Kungsladugård av en fågel som hittades utmattad på gatan. Alkekungen lämnades sedan till Fågelcentralen.
Ola Bäckman

2015

Samtliga: Hönö: Sammanlagt 148 ex under året med som mest 24 ex str S 16.1 (Kåre Ström m fl). Övriga lokaler: 5 ex Vinga 3.1 (Kent Kristenson m fl). 1 ex död Brännö 24.1 (Ulf Lindell). 2 ex Vinga 25.10 (Roger Eskilsson m fl). 4 ex str S Hummerviken, Öckerö 25.10 (Bengt Karlsson). 1 ex Fiskebäcks hamn 26.10 (Ivar Ivarsson). 2 ex Rörö 30.10 (Per Björkman m fl). 1 ex rast Hyppeln 2.11 (Peter Strandvik). 1 ex str S Vrångö 7.11 (Fredrik Åstrand m fl). 1 ex Välen 7.11 (Ulf Sjögren m fl). 1 ex Hälsö 8.11 (Niklas Torstensson). 10 ex str S Hyppeln 9.11 (Roger Eskilsson). 2 ex str S Vrångö 9.11 (Magnus Rahm). 4 ex str S Vinga 12.11 (Bengt-Åke Svensson m fl). 6 ex str S Hyppeln 12.11 (Roger Eskilsson). 3 ex str S Hyppeln 14.11 (Roger Eskilsson). 1 ex str S Vrångö 17.11 (Erik Rask). 1 ex Donsö 20.11 (Gösta Olofsson). 1 ex Styrsö 23.11 (Gösta Olofsson). 3 ex str S Hummerviken, Öckerö 30.11 (Peter Strandvik). 1 ex Stora Hamnkanalen 1.12 (Roland Berndtsson m fl). 1 ex Hummerviken, Öckerö 5.12 (Thomas Karlsson). 1 ex Nordre älvs fjord, Björlanda 29.12 (Magnus Persson). Månadsfördelning: Jan: 55, Okt: 28, Nov: 88, Dec: 8.
Totalt 179 exemplar är relativt lågt sett till medianantalet på ca 350 fåglar under de senaste 30 åren. Betänker man att det under den normala tiden för alkekung i oktober till december dessutom handlar om endast 124 exemplar så framstår höstens utdelning som riktigt svag. Det som sticker ut rejält är också att hela 55 exemplar observerades under januari. Detta kan sättas i relation till att det av ca 11 200 exemplar under 2000-talet endast setts totalt 76 individer under denna månad.
Ola Bäckman

2014

Samtliga: Kråkudden, Hönö: Sammanlagt 146 ex 2.11–23.12 med som mest 36 ex str S 4.11 (Jon Håkansson). Övriga lokaler: 1 ex str Hummerviken, Öckerö 18.1 (Thomas Karlsson). 13 ex str S Vinga 8.11 (Stefan Andersson m fl). 5 ex str S Vinga 9.11 (Tore Holsendahl m fl). 1 ex Donsöhuvud 9.11 (Martin Fransson). 1 ex str Vargö 9.11 (Jan Mogol). 1 ex Rörö 13.11 (Rüdiger Kasche). 1 ex str S Hyppeln 16.11 (Bo Brinkhoff). 1 ex Hästen, Hönö 19.11 (Bo Brinkhoff m fl). 1 ex str S Vinga 25.11 (Claes-Göran Ahlgren m fl). 1 ex Hönö både 30.11 (Berne Martinsson). 1 ex Torrbeskär 17.12 (Pelle Gustavsson). 1 ex Saltasviken, Öckerö 21.12 (Håkan Möller).
Totalt 174 ex under året är en relativt låg siffra men inte extrem sett till variationen i artens uppträdande. De flesta fynden gjordes i november vilket är normalt medan det var relativt många decemberfynd i år. Avsaknad av oktoberfynd har vi inte haft sedan tidigt 90-tal.
Ola Bäckman

2013

Samtliga: Kråkudden, Hönö: Sammanlagt 167 ex under perioden 19.10–17.11 med som mest 30 ex str S 19.10 (Stefan Andersson m fl). Övriga lokaler: 1 ex Hyppeln 13.1 (Uno Unger m fl). 1 ex Rörö 13.1 (Uno Unger m fl). 1 ex str S Hyppeln 27.10 (Roger Eskilsson m fl). 2 ex str S Bredviken, Hönö 29.10 (Ola Wennberg). 43 ex str S Vinga 29.10 (Jon Håkansson m fl). 53 ex str S Vinga 30.10 (Claes-Göran Ahlgren m fl). 1 ex Rörö 30.10 (Per Arne Lindgren). 2 ex str S Vrångö 5.11 (Stefan Svanberg).
Totalt 228 ex är lite, men inte onormalt lite. Totalantalet brukar variera mellan ett par hundra och ett par tusen.
Magnus Rahm

2012

Kråkudden: Höga antal: 726 ex str 30.10 (Jon Håkansson). 142 ex 12.11 (Marinko Karabatic m fl). Övriga lokaler: 1 ex Torslandaviken 4.1 (Jan Mogol). 1 ex Stora Rävholmen, Öckerö 13.1 (Freddy Persson). 1 ex Galterö 22.10 (Jon Hessman). 5 ex str Hyppeln 28.10 (Magnus Unger m fl). 174 ex str Vrångö 30.10 (Martin Oomen). 71 ex str Galterö 30.10 (Per Österman). 3 ex str Rörö 1.11 (Stefan Svanberg m fl). 1 ex str Hyppeln 3.11 (Robert Ennerfelt). 1 ex Dotevik, Askimsviken 4.11 (Roger Börjesson m fl). 1 ex str Vinga 10.11 (Anders Jihmanner m fl). 30 ex str Vinga 12.11 (Bengt-Åke Svensson m fl). 5 ex str Hyppeln 28.10 (Magnus Unger m fl).
Månadsfördelning: Januari 2 ex, oktober 1 009 ex, november 295 ex.
Även om årets uppträdande inte riktigt når upp till fjolårets höga antal är totalt 1 306 ex fortfarande klart högre än normalt då medianantalet för antalet fynd under ett år på 2000-talet är cirka 350 ex. Tidsmässigt ligger uppträdandet ganska väl i linje med tidigare fynd på 2000-talet. Totalt har 92 % av nästan 11 000 ex observerats under oktober och november. Normalt brukar dock flest ses i november vilket illustreras av att hela 61 % av fynden härrör från denna månad. Totalt har endast 71 januarifynd gjorts under samma period och vi har gästats i genomsnitt varannat år. Senast det begav sig var den 19 januari 2008 då ett ex sträckte förbi Kråkudden.
Mikael Molin

2011

Samtliga: Kråkudden, Hönö (höga antal): 500 ex str S 28.11 (Marinko Karabatic m fl). 382 ex str S 30.11 (Martin Oomen m fl). 310 ex str S 5.12 (Per Österman m fl). Övriga lokaler: 11 ex str S Hyppeln 15.10 (Uno Unger m fl). 6 ex str S Hyppeln 31.10 (Christer Fält). 5 ex Källö-Knippla 7.11 (Bo Brinkhoff). 20 ex str S Vinga 26.11 (Per Sjöstrand m fl). 8 ex Hyppeln 2.12 (Roger Eskilsson). 67 ex str S Vinga 4.12 (Magnus Hallgren m fl). Enstaka fåglar (1–3 ex) noterades dessutom på sju lokaler i norra skärgården, fyra lokaler i södra skärgården, två lokaler vid Nordre älvs fjord samt vid Askimsviken, Torslandaviken, Krossholmen och Långholmen, Torslanda under perioden 14.10–14.12. Inlandsfynd: 1 ex funnen död Östra sjukhuset 28.11 (Ann Katrine Karlsson). 1 ex Fiskhamnen 6.12 (Hans Börjesson). 1 ex Öxnäs 11.12 (Johan Svedholm m fl). Månadsfördelning: Februari 1 ex, oktober 113 ex, november 1 186 ex, december 709 ex.
Årets 2 009 ex utgör det näst högsta antalet under 2000-talet efter 2 200 ex 2006, och de extrema vindförhållandena som rådde under senhösten bidrog naturligtvis till detta talrika uppträdande. Det höga antalet i november är tidsmässigt normalt eftersom arten uppvisar ett uppträdande som är extremt koncentrerat till oktober och november. Mer förvånande är de hela 709 exemplaren i december eftersom det tidigare under 2000-talet endast noterats totalt 41 ex då. Fynd i februari har gjorts knappt vartannat år under 2000-talet.
Mikael Molin

2010

Samtliga: Månadsfördelning: oktober 34 ex, november 164 ex, december 2 ex. Höga antal: Kråkudden, Hönö: 34 ex str S 3.11 (Martin Oomen m fl). 67 ex str S 4.11 (Ola Bäckman m fl). Övriga lokaler: 29 ex str S Vinga 14.11 (Anders Jihmanner m fl). Fynd utanför Hönö/Vinga: 1 ex Torslandaviken 6.11 (Birger Kaiser m fl). 1 ex Kärrsviken, Öckerö 7.11 (Ingemar Åhlund). 2 ex Lindholmen 10.11 samt 3 ex 12.11 (Pelle Gustavsson). 1 ex Hyppeln 16.11 (Roger Eskilsson).
Totalt sågs 200 ex under året vilket är något färre än normalt då medianantalet för uppträdandet 1984–2010 är 350 ex per år. Hela 98 % av alla fåglar på 2000-talet har setts under oktober och november och årets uppträdande är således tidsmässigt typiskt. I år saknades dock fynd under januari. Under 2000-talet har fynd i januari gjorts ungefär varannat år.
Mikael Molin

2009

Höga antal: Kråkudden, Hönö: 37 ex str 20.11 (Stefan Svanberg m fl). 86 ex str 24.11 (Magnus Rahm m fl). Övriga lokaler: 1–7 ex Rörö 28.10, 30.10, 24.11 samt 27.11. 2 ex str Nordre älvs fjord 4.10 (Johan Svedholm). 1 ex Tistlarna 30.10 (David Kihlberg). 1 ex Lindholmen 21.11 (Pelle Gustavsson). 1 ex Stora Amundö 4.12 (Stefan Svanberg) och 1 ex samma lokal 19–20.12 (Lars Eric Rahm m fl). 1 ex Askims fjord 4.12 (Stefan Svanberg). 1 ex str Hyppeln 13.12 (Magnus Unger). 1 ex Nordres tånge, Hönö 24.12 (Bengt Karlsson).
Månadsfördelning: Oktober 16 (varav 11 sträckande vid Kråkudden), november 235 (varav 235 ex sträckande vid Kråkudden), december 12 (varav 6 sträckande vid Kråkudden).
Från att ha observerats endast i enstaka exemplar och långt ifrån årligen mellan 1963 och 1983 formligen exploderade alkekungens uppträdande i Göteborg 1984 då 220 fåglar sågs. Sedan dess har mellan sex (1994) och cirka 13 275 fåglar (1996) setts årligen med ett medianvärde på 350 fåglar per år. Årets 263 ex är således något färre än vad som varit normalt för senare år. Fördelningen över året var dock typisk med den absoluta majoriteten av fynden i november. Månadsfördelningen under 00-talet visar tydligt att arten är extremt koncentrerad till senhösten; hela cirka 68 % av totalt cirka 7 300 ex har setts i november och cirka 30 % i oktober. Därefter kommer januari då endast 71 ex (cirka 1 %) setts följt av december med 41 ex, februari med 36 ex och mars med 2 ex.
Mikael Molin

2008

Summering: Januari: 1 ex str S Kråkudden 19.1 (Per Björkman m fl).
Februari: 1 ex str N Kråkudden 25.2 (Leif Andersson).
Oktober: 204 ex varav 201 ex str S Kråkudden.
November: 1 749 ex varav totalt 1 723 ex str S vid Kråkudden/Vinga.
Höga antal: 896 ex str S Kråkudden 16.11 (Lars-Erik Rahm m fl) samt 600 ex Nordres tånge, Hönö samma dag (Hans Zachrisson). 273 ex mot S Kråkudden 14.11 (Birger Kaiser m fl). 235 ex mot S Vinga 15.11 (Claes-Göran Ahlgren m fl).
Udda fynd: 2 ex mot S Nordre älvs fjord 19.10 (Johan Svedholm) samt 7 ex 15.11 och 16 ex 16.11 samma lokal (Hans Börjesson m fl). 1 ex Säveåns mynning 16.11 (Lena Essedahl).
Totalt 1 955 ex är en bra årssumma, att jämföra med cirka 180 ex 2007, cirka 2 200 ex 2006, 1 872 ex 2005, 346 ex 2004 samt 137 ex 2003. Dessa siffor visar tydligt alkekungens kraftigt varierande uppträdande i Göteborg. Under det hittills bästa året, 1996, noterades över 13 000 ex. Uppträdandet i år var normalt fördelat över året med en tydlig topp i oktober och november och endast enstaka fynd från januari och februari.
Mikael Molin

2007

Vinter: Kråkudden, Hönö: 1 ex 1.1 (Uno Unger). 2 ex str S 13.1 (Olof Armini m fl). 1 ex str S 14.1 (Johannes Löfqvist). 1 ex str S 15.1 (Karl-Olof Johansson). Övriga lokaler: 1 ex Nordres tånge, Hönö 6.1 (Bengt Karlsson).
Höst: Kråkudden, Hönö: Under perioden 17.10–30.11 noterades sammanlagt 165 ex. Övriga lokaler: 2 ex str S Vinga 14.10 (Tore Holsendahl m fl). 1 ex str S Rörö 19.10 (Roger Eskilsson). 1 ex str S Rörö 20.10 (Per Björkman m fl). 1 ex Göteborgs fiskhamn 20.10 (Daniel Simring). 19 ex str S Vinga 1.11 (Musse Björklund m fl). 1 ex Rörö 4.11 (Christer Fält).
Höga antal: 33 ex str S Kråkudden, Hönö 1.11 (Magnus Rahm m fl). 25 ex str S Kråkudden, Hönö 8.11 (Mattias Pozsgai m fl).
Sammanlagt sågs ca 180 ex under året, vilket är ungefär en tiondel av vad som sågs 2006 och 2005. Alkekungens uppträdande är känt för att variera mycket mellan olika år och årets summa är i nivå med antalet fynd i början av 2000-talet.
Anders Kronhamn