Kungsfiskare Alcedo atthis

2021

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: Noterades i Jonsered (Barbro Andreasson m fl), Välen (Hans Börjesson m fl), Rådasjöns naturreservat (Martin Johansson), Donsö (Gösta Olofsson), Lärjeåns dalgång (Jan Hellström m fl).
Övriga fynd: Vinter–vår: Sammanlagt 13 ex på 10 lokaler 1.1–26.3. 1 hane död Jonsered 26.1 (Ingemar BE Larsson). Höst–vinter: Sammanlagt 15 ex på 13 lokaler 19.8–30.12, maxantal 3 ex i Torslandaviken.
Efter fyra år i följd med häckning vid Jonsered fabriker påträffades en död hane redan i januari vilket kan vara anledningen till utebliven häckning. Antalet fynd under häckningstid såväl som övriga fynd är inom ramen för årliga fluktuationer.
Silke Klick

2020

Häckningar: 1 par Jonsered. Fynd under häckningstid: 2 ex Lärjeåns dalgång. 1 ex Hills golfbana (Hans Börjesson). 2 ex Torslandaviken (Magnus Persson). 1 ad hane död Lilla Amundö (Robert Paepke).
Övriga fynd: Under januari–mars gjordes observationer på ytterligare 7 lokaler.
Under perioden andra halvan av juli–december gjordes observationer av mer än 30 exemplar på ett stort antal lokaler, maxantal 4 ex i Torslandaviken. Även i år har kungsfiskare häckat vid Jonsereds fabriker och observationer har gjorts på ytterligare tre lokaler under häckningstid. Då räknar vi inte in en adult hane som dog av en krock med ett fönster på Lilla Amundö i början juli. Antalet fynd under hösten skvallrar om god häckningsframgång hos dessa små juveler, dock med en stor risk för dubbelräkning då fåglarna kan vara mer eller mindre stationära under en lång period och röra sig över förhållandevis stora områden. Antalet höstfynd har inte konsekvent räknats under tidigare år, men årets antal på över 30 exemplar ligger klart högre än normalt.
Silke Klick

2019

Häckningar: 1 par Jonsered (Ingemar BE Larsson m fl). Fynd under häckningstid: Välen (Christer Cederfalk m fl), Säveåns dalgång (Tobias Meyer), Lärjeåns dalgång (Peter Andersson m fl).
Övriga fynd: Utanför häckningstid gjordes 17 fynd av 19 ex på ytterligare 17 lokaler.
För tredje året i rad kunde vi glädjas åt en mycket sannolik häckning av kungsfiskare i Jonsered. Arten observerades dessutom på tre ytterligare lokaler under häckningstid, men utan några indicier på faktisk häckning. Även antalet fynd utanför häckningstid är tillbaka på en fin nivå efter fjolårets lite magrare utfall.
Silke Klick

2018

Häckningar: 1 par Jonsered (Ingemar BE Larsson m fl). Fynd under häckningstid: Noterades i Björlanda vid Långholmen (Hans Utterberg).
Övriga fynd: Utanför häckningstid gjordes 8 fynd av 9 ex på ytterligare lokaler.
Det är andra året i rad som en häckning kunde konstateras, vilket är mycket glädjande. Allt tyder på att paret fick ut två kullar med ungar. Antalet övriga fynd är lägre än tidigare år men ändå normalt med avseende på årliga fluktuationer.
Silke Klick

2017

Häckningar: 1 par Jonsered (Lennart Strömberg m fl). Fynd under häckningstid: Noterades i Välen (Ove Ferling m fl), Lärjeåns dalgång vid Linnarhult (Johan Svedholm m fl) och Hjällbo (Fredrik Hede), Utbyfältet (Roger Eskilsson) och i Torslandaviken (Christer Fält m fl).
Övriga fynd: Utanför häckningstid gjordes sammanlagt ca 17 fynd på ytterligare 14 lokaler.
Höga antal: 3 ex Torslandaviken 29.1 (Christer Fält).
En konstaterad häckning och ett antal möjliga häckningar är ett fint utfall för Göteborgs rapportområde. Vi får gå tillbaka så långt som till 2009 då den senaste häckningen konstaterades. Kungsfiskaren har de senaste åren haft en positiv utveckling i hela landet efter de kalla vintrarna 2009–2011 som gick hårt åt beståndet.
Silke Klick

2016

Samtliga: Max 2 ex Välen 2.1–26.3 (Morgan Larsson m fl). Max 2 ex Säveåns dalgång, Jonsered 2–21.1 (Uno Unger m fl). 1 ex Järkholmen, Askimsviken 3.1 (Håkan Larsson). 1 ex Västra Lindås, Askim 6.1 (Mårten Sjöstedt). 1 ex Lärjeåns dalgång, Göteborg 10.1 (Sven Toresson). 1 ex Sjöbacken 13–22.1 (Anton Mangsbo m fl). 1 ex Brandkärr, Hisingen 14.1 (Jan Hellström). 1 ex Bäckebols industriområde 16.1 (Jan Hellström m fl). 1 ex Torslandaviken 17.1–28.3 (Tommy Johansson m fl). 1 ex Gullbergskajen, Göteborgs hamn 17–18.1 (Ingemar BE Larsson m fl). 1 ex Asperö 17.1 (Linus Westlund). 1 ex Killingsholmen, Askim 26.1 (Ove Ferling). 1 ex Fiskebäcks hamn 14.2 (Svante Martinsson). 1 ex Säveåns dalgång, Partille 2.7 (Lennart Strömberg). Max 3 ex Säveåns dalgång, Jonsered 23.7–31.12 (Gun Andersson m fl). 1 ex Torslandaviken 26.7 (Hans Waern m fl). 1 ex Välen 21.8–30.12 (Ingegerd Bratt m fl). 1 ex Torslandaviken 21.8 (Magnus Persson). 1 ex Lärjeåns dalgång, Hjällbo 14–19.9 (Peter Keil). 1 ex Kvastekulla, Partille 20.9 (Ingvar Björhall). 1 ex Kvillehed, Nordre älv 2.10 (Elon Wismén m fl). 1 ex Säveåns dalgång, Utby 3–23.10 (Ingemar BE Larsson m fl). Max 2 ex Torslandaviken 9.10–28.12 (Magnus Rahm m fl). 1 ex Killingsholmen, Askim 3.11 (Staffan Valinder). 1 hane Säveåns mynning 12–22.11 (Roland Berndtsson m fl). 1 ex Lärjeåns dalgång, Hjällbo 22.11 (Lars Erik Norbäck).
Inga häckningsindicier i år för denna vattendragens lilla juvel, men väl ett flertal fynd vilket tyder på att arten återhämtat sig ordentligt från de hårda vintrarna 2009–2011 då det svenska beståndet närmast kraschade. Senaste konstaterade häckningen härrör dock från tiden innan dessa isvintrar, nämligen 2009.
Johan Svedholm

2015

Samtliga: Vinter/vår: Under januari–mars gjordes observationer av ca 14 exemplar på 12 olika lokaler, vid Välen respektive Säveån sågs 2 ex vid flertalet tillfällen. Sommar: 1 ex Säveåns dalgång, Partille 2.7 (Lennart Strömberg). Höst/vinter: Från 23.7 fram till årets slut så gjordes många observationer på ca 10 lokaler, maxsiffra 3 ex i Säveån i september.
Ett bra år med framför allt många höstfynd vilket skvallrar om att det har kommit en hel del ungar på vingarna, tyvärr så finns inga indikationer på att detta har skett inom vårt rapportområde. Senast häckning konstaterades i Göteborgsområdet var 2009 då två par skred till häckning. Beståndet fluktuerar mycket beroende på hur stränga vintrarna blir men om inte vintern blir för sträng i södra Sverige så bådar det gott för kommande säsong.
Martin Oomen

2014

Samtliga: Vinter/vår: 1 ex Jonsered, Säveåns dalgång 1.1–5.3 (Gun Andersson m fl). 1 ex Torslandaviken 11.1–1.2 (Ola Wennberg m fl). 1 ex Säveåns mynning 21–25.1 (Per Lundgren m fl). Höst/vinter: 1 ex Torslandaviken 31.8–25.12 (Magnus Person m fl). 1 ex Fiskhamnen 14.9 (Tina Widén m fl). 1 ex Välen 23.9–7.10 samt 31.10 (Jan Krantz m fl). 1 ex Hovås småbåtshamn 2.12 (Christer Cederfalk).
Under januari–februari sågs tre olika övervintrande kungsfiskare på för arten typiska lokaler. Inga fynd gjordes däremot under häckningstid, och man får nu gå fem år tillbaka i tiden till 2009 för att hamna på ett år då arten konstaterades häcka i rapportområdet.
Martin Oomen

2013

Samtliga: 1 hane Brandkärr 3.1–3.3 (Mattias Pozsgai m fl). 1 ex Säveåns dalgång 27.2–25.3 samt 25.4 (Jan Mogol m fl). 1 ex Gullbergskajen 7.4 (Anders Forsberg). 1 ex Säveåns dalgång, Jonsered 2.9–7.10 (Staffan Öhrström m fl). 1 ex Torslandaviken 3.9 och 11.9 (Christer Fält m fl). 1 ex Välen 12–19.9 (Jan Krantz m fl). 1 ex Säveåns dalgång, Kviberg 1–31.10 (Roger Eskilsson). 1 ex Säveåns mynning 4.10, 25.10 och 24.11 (Martin Johansson m fl). 1 ex Torslandaviken 23–31.12 (Christer Fält m fl).
I likhet med fjolåret gjordes en hel del fynd och troligen var sex–sju individer inblandade. Några häckningar eller häckningsförsök har inte kommit till vår kännedom, men många observationer gjordes fram till april månad i Säveån samt längs Göta älv, där arten har häckat tidigare. En lyckad övervintring ägde rum längs Göta älv, där ett exemplar sågs regelbundet vid Brandkärr.
Martin Oomen

2012

Samtliga: 1 ex Säveåns mynning 6–11.2 (Per Undeland m fl). 1 ex Välen 8.9 (Eva Åkesson m fl). 1 ex Säveån, Olskroken 22.10 (Kåre Ström). 1 ex Brandkärr, Hisingen 28.10–31.12 (Jan Hellström m fl). 1 ex Kippholmen 19.11 (Per Lundgren). 1 ex Säveåns dalgång, Kåhög 1.12 (Ingemar BE Larsson). 1 ex Säveåns mynning 8.12 samt 14.12 (Peter Keil m fl).
Glädjande nog gjordes ett antal observationer under hösten längs våra större vattendrag. Det är dock lite vanskligt att sia om det totala antalet inblandade fåglar eftersom de kan förflytta sig långa sträckor, men troligen rör det sig om minst fyra exemplar. Så sent som 2009 gjorde två par häckningsförsök i Göteborg men den påföljande vinterns stränga kyla decimerade kraftigt beståndet i hela Sverige och sedan dess har inga häckningsindicier noterats inom rapportområdet.
Martin Oomen

2011

Samtliga: 1 ex Guldheden 11.4 (gnm Jenny Toth). 1 ex Norra Sävedalens industriområde 19.8 (Lena Essedahl).
Ett riktigt katastrofår. Man får gå tillbaka till 80-talet för att finna lika låga antal och precis som föregående år uteblev fynden under häckningstid. Sambandet mellan kalla vintrar och en kraftig nedgång i beståndet är smärtsamt tydligt för en art som kungsfiskaren som är beroende av öppet vatten.
Martin Oomen

2010

Häckningar: Inga fynd under häckningstid.
Övriga: 1 ex Torslandaviken 1.1–11.2 (Ulf Lindell m fl). Upp till 3 ex Säveåns mynning 1–19.1 (Mathias Theander m fl). 2 ex Bäckebols industriområde 1–9.1 (Per Lundgren m fl). 1 ex Skintebo hamn 2.1 (Magnus Levin). 1 ex Önnereds hamn 3.1 (Jan Mogol). 1 ex Vitsippsdalen, Göteborgs botaniska trädgård 17.8 (Thore Axelsson m fl). 1 ex Säveåns dalgång 22–23.9 (Eric Engelbrecht m fl). 1 ex Säveåns dalgång, Göteborg 10.10 (Roger Eskilsson).
Den stränga vinterkylan som tog sitt grepp över södra Sverige i början av januari gjorde att kungsfiskarna fick en mycket svår vinter och man får räkna med att merparten av den svenska populationen strök med. Vid köldens intåg i början av januari gjordes många observationer på klassiska vinterlokaler såsom Säveåns mynning och Torslandaviken, men observationerna glesnade snabbt ut och sista individen sågs 11 februari. Arten är dock känd för att kunna få ut två kullar på en säsong så vi får hoppas kungsfiskaren kan göra en snabb comeback de närmsta åren.
Martin Oomen

2009

Häckningar: 1 par Lärjeåns dalgång (Martin Oomen m fl). 1 par Göta Älv, Hisingen, misslyckades med häckningen precis som i fjol (Patrik Jonasson m fl).
Vinter/vår: 1 ex Torslandaviken 1.1–29.3 (Lars Erik Norbäck m fl). 2–3 ex i området Fiskhamnen–Säveåns mynning 2.1–23.2 (Göran Andersson m fl). 1 ex Välen 4.1 (Christer Johansson). 1 ex Brandkärr, Hisingen 6.1–25.2 (Jan Hellström m fl). 1 ex Björröd, Landvetter 17.3 (Kristian Thisted). 1 ex Lundbyhamnen, Hisingen 19–25.3 (Nils Abrahamsson m fl).
Höst/vinter: Sammanlagt 24 observationer av 1–2 ex under perioden 8.8–31.12 vid lokalerna Tumlehed, Fiskhamnen, Kippholmen, Utbyfältet, Jonsered, Välen, Olskroken, Lindholmen, Björketorp, Tjuvholmen, Ringön, Rådasjön, Lärjeåns dalgång, Lottkärr, Björkö, Hårssjön, Torslandaviken, Önnereds hamn och Säveåns mynning.
För första gången på många år så inledde två par häckning i rapportområdet. Paret vid Lärjeån sågs under april till juni vid en lämplig häckningsbrink och varnande fåglar sågs under juni. Häckning genomfördes med stor sannolikhet. Hösten och vintern bjöd på många spridda observationer över Göteborgstrakten. När vattendragen frös till i december koncentrerades fynden till klassiska lokaler såsom Säveåns mynning och Torslandaviken.
Martin Oomen

2008

Vinter/vår: Under januari–februari uppehöll sig vardera 1 ex vid Brandkärr, Hisingen (Jan Hellström m fl) och Säveåns dalgång, Jonsered (Christer Fält m fl).
Häckningar: 1 par gick till häckning vid Göta älv, Hisingen men misslyckades (Patrik Jonasson m fl).
Sommar: 1 ex Donsö 25.7 (Gösta Olofsson).
Höst/vinter: 1–2 ex Välen 23.8–7.12 (Ulf Sjögren m fl). 1 ex Björrödsbäcken, Landvetter 1.9 (Christer Johansson). 1 ex Hög 8.9 (Tommy Järås). 1 ex Säveåns mynning 20.9, 16.10 och 18.11 (Roger Eskilsson m fl). 1 ex Smithska udden 26.9 (Kristoffer Nilsson). 1 ex Torslandaviken 2.10 (Uno Unger). 1 ex Brännö 25.10 (Ingemar Olsson). 1 2K hane ringm Eklanda, Möndal 27.10 (Ulf Molau). 2 ex Bäckebols industriområde 3.11 (Jan Hellström). 1 ex Ragnhildsholmen 13.11 (Jon Håkansson). 1 ex Säveåns dalgång, Kviberg 6–26.12 (Roger Eskilsson m fl). 1 ex Torslandaviken 28–31.12 (Fredrik Spak m fl).
Ett mycket bra år sett till antalet fynd under framförallt höstmånaderna. Tyvärr blev det ingen lyckad häckning i år men det stora antalet fynd under hösten skvallrar om att arten haft ett bra häckningsår i övriga Sverige. Om inte vintern blir för sträng får vi hoppas att det görs fler fynd under kommande häckningssäsong i vårt rapportområde.
Martin Oomen

2007

Häckningar: 1 par Bäckebols industriområde, Hisingen (Jan Hellström m fl).
Övriga fynd: 2 ex Säveåns dalgång, Jonsered 30.1–16.2 (Carl Jyker m fl). 1 ex Brandkärr, Hisingen 10.2–4.3 (Hans Walker m fl). 1 ex Säveåns dalgång, Jonsered 15.9–18.11 (Elvor Ohlin m fl). 2 ex Säveåns dalgång, Lexby 9.10 (Pelle Gustavsson). 1 ex Brandkärr, Hisingen 2–27.12 (Jan Hellström m fl). 1 ex Gullbergsvass, Göteborg 4.12 (Roger Eskilsson).
Även om det vid ett par tillfällen de senaste 15 åren har funnits starka indikationer på att kungsfiskare har häckat i rapportområdet har ingen häckning kunnat konstateras sedan 1994. Därför är årets häckning i Bäckebols industriområde mycket glädjande. Med största sannolikhet genomfördes häckningen av den/de fåglar som tidigare under säsongen sågs i Brandkärrsområdet, och eftersom kungsfiskare observerades i samma område även i december 2007 finns det kanske hopp om en forsättning nästa år. Utöver Brandkärrsområdet gjordes som vanligt flera fynd längs Säveån, mestadels i höjd med Jonsered, som historiskt får klassas som den säkraste kungsfiskarlokalen i området. Utöver de två nämnda områdena gjordes endast ett fynd vid Gullbergsvass vilket ju inte är många meter från Säveåns mynning. Normalt brukar åtminstone en eller ett par kungsfiskare observeras tillfälligt i andra delar av rapportområdet.
Pär Lydmark