Biätare Merops apiaster

2014

Samtliga: 1 ex Torslandaviken 25.5 (Per-Erik Hagström m fl).
Återigen gästades Torslandaviken av denna celebra gäst. Senast det begav sig var 2007 då två fynd gjordes i rapportområdet, och även den gången gjordes alltså det ena fyndet i Torslandaviken. Årets fynd var det sjätte fyndet av arten i Göteborgs rapportområde.
Martin Oomen

2007

Samtliga: 1 ex Torslandaviken–Arendalsudden, Hisingen 2–3.7 (Roger Eskilsson m fl). 1 ex Låssby, Björlanda 29.7 (Ralf Zackrisson). 1 ex Galterö 1.8 (Kent-Ove Hvass, Peter Hvass m fl).
Biätare är inte en art vi är bortskämda med i Göteborg. Sedan tidigare finns tre dokumenterade fynd (1982, 1995 och 2006) – samtliga sedda vid endast ett tillfälle. Årets utdelning med tre olika observationer kan med andra ord inte klassas som något annat än en stor sensation. De två senare observationerna ligger nära varandra i tiden, och skulle kunna gälla samma sydsträckande fågel som rastat någon dag emellan, vilket gör att de bedöms som ett och samma fynd. Årets tre observationer blir därmed fynd nummer fyra respektive fem i rapportområdet. Fågeln vid Torslandaviken–Arendalsudden stannade i två dagar, vilket gjorde att många skådare fick chansen att njuta av denna efterlängtade art. Helt lättobserverad var den dock inte eftersom den var ganska rörlig, och alla som var på plats lyckades trots allt inte se den – åtminstone inte dag två.
Pär Lydmark