[Berghöna] Alectoris chukar

2014

Samtliga: 2 ex Torrekulla, Kållered 4.10 (Thomas Kilander).
Första fyndet i rapportområdet av denna art, som i det vilda närmast förekommer på Balkan, Krim och i Kaukasus. Hit tar de sig dock inte för egen maskin, utan de fåtaliga svenska fynd som görs härrör från förrymda fåglar eller fåglar som av någon anledning blir utplanterade för jaktliga ändamål.
Johan Svedholm