[Rödhöna] Alectoris rufa

2008

Samtliga: 1 ex Olofstorp, Bergum 18.4 (Håkan Thorstensson).
Rapportområdets första fynd av denna art, som annars hör hemma i sydvästra Europa. Enstaka fynd av denna art görs ibland i Sverige, och det rör sig uteslutande om fåglar som är förrymda eller utplanterade för jakt. Fyndet placeras därmed i kategori E.
Johan Svedholm