Nilgås Alopochen aegyptiaca

2015

Samtliga: 1 2K+ Välen 10.6 (Stefan Svanberg m fl).
Göteborgsområdets åttonde fynd av nilgås utgjordes av en individ som tillbringade en junikväll bland vitkindade gäss på strandängen vid Välen. De göteborgska fynden är ganska väl samlade fenologiskt, det tidigaste fyndet är från den 21 april, och årets fynd är det senaste. Det näst senaste fyndet är från den 20 maj.
Magnus Rahm

2013

Samtliga: 1 ex Torslanda golfbana, Torslandaviken och Stora Amundö 23.4 (Christer Fält, Stig Fredriksson m fl).
Fågeln rastade på Torslanda golfbana (se bild) under förmiddagen, innan den drog iväg och senare passerade Stora Amundö. Fyndet är rapportområdets sjunde, och två av de tidigare har gjorts vid just Torslandaviken.
Magnus Rahm

2012

Samtliga: 6 ex str N Fotö/Hönö/Öckerö/Hälsö/Hyppeln/Rörö 21.4 (Ola Wennberg, Bo Brinkhoff m fl). 1 par Öxnäs 20.5 (Uno Unger m fl).
Fynd nummer fem och sex i rapportområdet och de första sedan 2007. Flocken om sex individer utgör det första fyndet i skärgården, och fåglarna kunde följas genom hela norra skärgården av flera observatörer. Tidigare har som mest 2 ex setts samtidigt i rapportområdet. Även sett över hela landet är så stora flockar ovanligt, vilket gör att man kan misstänka att de sex nilgäss som sågs vid Skottorps våtmark i Laholmstrakten två dagar tidigare var samma flock.
Magnus Rahm

2007

Samtliga: 2 ex Nordre älvs fjord, Björlanda 4.5 (Johan Svedholm).
Fjärde året i rad och tillika fjärdet fyndet för rapportområdet, dock är det första gången som mer än ett ex observerats samtidigt. Samtliga tidigare fynd har också gjorts under samma tidpunkt på våren.
Magnus Unger