Gravand Tadorna tadorna

Fenologi

Median Rekord
Första vår 7 feb 8 jan 2002 Askimsviken (Märta Haagen)
Sista höst 8 nov 7 dec 2007 Kråkudden, Hönö (Per Björkman)

2009

November–januari: 2 ex Donsö 26.1 (Gösta Olofsson). 2 ex str S Kråkudden, Hönö 24.11 (Roger Eskilsson m fl).
Till skillnad från till exempel i Halland, övervintrar inga gravänder i Göteborgsområdet och mellan november och januari görs normalt bara något enstaka fynd per år. Arten tillhör dock en av de allra tidigast anländande flyttfåglarna. Fyndet på Donsö rör därför troligen tidiga vårflyttare.
Magnus Rahm

2008

Vinter: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 26.1 (Mikael Molin m fl). 1 ex Marholmen, Askimsviken 30.1 (Karl-Olof Johansson). 1 ad str S Kråkudden, Hönö 12.11 (Jon Håkansson m fl).
Jämfört med Halland är gravanden mycket ovanlig vintertid i Göteborgstrakten. Enstaka januarifynd görs ungefär vartannat år och då handlar det oftast om tidiga vårflyttare. Novemberfyndet är endast det tredje för hela 2000-talet, innan dess är uppgifterna något knapphändiga med endast en rapport från 1999. December är den månad med klart minst antal fynd i området – endast ett fynd från 2007 föreligger.
Magnus Unger