Sångsvan Cygnus cygnus

2021

Höga antal: 812 ex str NO Kråkudden, Hönö 13.3 (Jonas Bergman Laurila). 955 ex str NO Vinga 20.3 (Stefan Svanberg m fl). 1 609 ex str NO Slottsskogen 22.3 (Peder Winding).
Ännu ett år med mycket fina sträcksummor av sångsvan under förväntad tid i mitten av mars. Under sommaren gjordes i vanlig ordning en rad fynd på Hisingen, men inga som tyder på häckning.
Magnus Rahm

2020

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: 1 ex Bråta, Råda 27.5 (Fredrik Andersson). Dessutom gjordes flera fynd på Hisingen från maj till juli.
Höga antal: 910 ex str NO Brudarebacken 5.3 (Jan-Åke Noresson m fl).
Varje år görs en rad sommarobservationer, men häckning har inte konstaterats sedan 2012 och troligast är nog att arten de flesta år inte häckar i området. Däremot är vårsträcket alltid sevärt och årets toppnotering om 910 ex är visserligen lite lägre än 2018 och 2019, men i ett längre perspektiv en mycket fin summa.
Magnus Rahm

2019

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: 1 ex Grantjärnen, Landvetter 7.8 (Johannes Löfqvist). Dessutom gjordes fynd på Hisingen under hela sommaren.
Höga antal: 670 ex str NO Brudarebacken 10.3 (Jonas Bergman Laurila m fl). 1 360 ex str NO Hyppeln 16.3 (Roger Eskilsson m fl).
Det gjordes en spännande observation av sångsvan söder om Landvetter i augusti, men eftersom fågeln var ensam blev det förmodligen tyvärr ingen häckning. Utöver den svanen gjordes i vanlig ordning en lång rad sommarfynd på Hisingen, bland annat i Torslandaviken, Nordre älv och Hökälla, men inga observationer som tyder på häckning har rapporterats. Årets toppnotering om 1 360 ex är den tredje högsta dagssumman som räknats i Göteborgsområdet.
Magnus Rahm

2018

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: Observationer gjordes hela sommaren på framför allt Hisingen.
Höga antal: Rastande: 650 ex Habäck, Björketorp 1–2.4 (Johannes Löfqvist m fl).
Sträckande: 1 460 ex str NO Brudarebacken 26.3 (Ingemar BE Larsson). 1 975 ex str NO Brudarebacken 2.4 (Roger Eskilsson m fl).
Det gjordes ovanligt många observationer av sångsvan under sommaren men någon häckning kunde inte konstateras. De senaste 25 åren har häckning bara konstaterats en enda gång, nämligen i Björketorp 2012. Däremot fick vi återigen nya antalsrekord för både rastande och sträckande sångsvan. Den rastande flocken i områdets östligaste utmarker var mer än dubbelt så stor som den tidigare största rastande flocken om 320 ex som betade vid Äspekullen på Hisingen i mars 2011. Det nya sträckrekordet som sattes den 26 mars stod sig bara en vecka, för den 2 april räknades hela 1 975 ex! Faktum är att det sedan tidigare bara finns en enda sträcksiffra om över 1 000 ex, nämligen från den 4 april 2013 då 1 250 ex räknades vid Kråkudden, Hönö.
Magnus Rahm

2017

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: 1–2 ad Hökälla 6.5–30.5 (John Thulin m fl). 1 ad Holmdammen, Hisingen 23.5 (Johan Svedholm). 1 ex Kvillehed, Nordre älv 2.6 (Lennart Hansson).
Höga antal: 785 ex str NO Brudarebacken 12.3 (Roger Eskilsson m fl).
Det verkar som om minst två sångsvanar har fattat tycke för norra Hisingen under sommarhalvåret. Precis som de senaste åren noterades sångsvanar på flera platser, och delvis kan det nog röra sig om samma individer. Så mycket häckning tycks det dock inte leda till. Det blev en riktigt fin sträckdag under våren. Endast 2012 och 2013 har högre dagssummor räknats.
Magnus Rahm

2016

Häckningar: Fynd under häckningstid: 1 ad Holmdammen, Hisingen 21.5 (Johan Svedholm). Dessutom gjordes enstaka ströfynd under sommaren på framför allt Hisingen.
Höga antal: 548 ex str NO Sydudden, Vrångö 16.3 (Tina Widén). 747 ex str NO Arödsberget, Hisingen 16.3 (Jon Håkansson). 670 ex str NO Fotö 18.3 (Roger Eskilsson). 745 ex str NO Brudarebacken 18.3 (Ingemar BE Larsson m fl).
Liksom 2015 gjordes ett fynd av en ensam sångsvan i Holmdammen under senvåren. Man kan misstänka att denna och andra sommarsvanar skulle kunna tänka sig att häcka på Hisingen men saknar partner. Vårens svansträck blev det finaste sedan rekordåret 2013. Bara under tre tidigare säsonger har dagssummor över 700 ex räknats, nämligen 2002, 2012 och just 2013.
Magnus Rahm

2015

Häckningar: Fynd under häckningstid: 1 ex Holmdammen, Hisingen 25.5 (Johan Svedholm).
Höga antal: 351 ex str N Brudarebacken 8.3 (Mia Wallin m fl). 397 ex str NO Välen 10.3 (Tina Widén m fl).
Under sommaren gjordes några fynd av enstaka sångsvanar på Hisingen, och den kanske mest intressanta observationen var den i Holmdammen i slutet av maj. Någon häckning, eller ens indikation om häckning, kunde dock inte konstateras. Årets högsta dagssummor blev ganska beskedliga, vilket kan bero på den tidiga våren och därmed utdragen sträckperiod utan enskilda toppdagar.
Magnus Rahm

2014

Häckningar: Fynd under häckningstid: 1 ex Hårssjön 26.6 (Ove Ferling).
Höga antal: Vår: 372 ex str NO Kåhögsberget, Partille 8.3 (Magnus Unger). Höst: 230 ex str S Kråkudden, Hönö 9.11 (Osborne Lindberg m fl).
Observationen i Hårssjön är intressant, men det finns i övrigt inga indikationer om häckningar. Senaste konstaterade häckningen ägde rum 2012, i Häggsjön, vilket då var första gången sedan 1993. Den högsta vårsiffran står sig slätt mot tidigare år, vilket troligen kan förklaras med en mild senvinter och därmed utebliven ketchupeffekt.
Magnus Rahm

2013

Höga antal: 768 ex str N Kråkudden, Hönö 3.4 (Roger Eskilsson). 856 ex str NO Brudarebacken 3.4 (Ola Bäckman m fl). 783 ex str NO Rörö 4.4 (Anders Johansson). 813 ex str N Kråkudden, Hönö 4.4 (Silke Klick m fl). 1 250 ex str N Kråkudden, Hönö 6.4 (Tina Widén m fl). 802 ex str NO Vrångö 7.4 (Magnus Rahm m fl). 900 ex str NO Brudarebacken 7.4 (Jan-Åke Noresson m fl).
Just när vi i slutet av mars trodde att våren blivit inställd, började det glittra vid horisonten och de första sångsvanarna sträckte in från Danmark. Det blev startskottet för en svanvecka av aldrig skådat slag. De första tio dagarna i april rapporterades, försiktigt räknat, minst 7 500 sångsvanar sträckande över Göteborgsområdet, och däribland hittar vi det finfina nya dagsrekordet om 1 250 ex.
Magnus Rahm

2012

Häckningar: Ett rövat bo med ett trasigt ägg Häggsjön, Björketorp (Mats Eriksson). Fynd under häckningstid: 2 ad sågs regelbundet i Balltorps våtmark med omgivningar fram till 9.7 (Martin Oomen m fl). Regelbundna sommarobservationer gjordes även i Torslandaviken med som mest 3 ad 3.7 (Ingvor Svensson).
Höga antal: Vår: 620 ex str NO Storeberget, Gamlestaden 11.3 (Roger Eskilsson). 513 ex str NO Fridhemsberget, Rådasjön 11.3 (Johannes Löfqvist). 703 ad str NO Sandvik, Torslanda 11.3 (Christer Fält). 924 ex str NO Brudarebacken 11.3 (Elon Wismén m fl). 469 ex str NO Kikåstoppen, Rambo mosse 12.3 (Magnus Rahm). 518 ex str Kippholmen, Björlanda 13.3 (Stefan Olsson m fl). Höst: 470 ex str V Hjälvik, Öckerö 9.11 (Christer Fält). 668 ex str SV Brudarebacken 2.12 (Martin Oomen m fl).
Även om det nog inte riktigt gick som svanarna hade tänkt sig, är det glädjande att kunna konstatera den första häckningen i rapportområdet sedan 1993! Ett flertal sommarobservationer gör att man kan misstänka att det finns ännu fler svanar som vill pröva familjelyckan i Göteborgsområdet. Vidare blev en av årets höjdpunkter, sångsvanssträcket, festligare än vanligt – 924 ex utgör nytt dagsrekord för rapportområdet. Även om en del av svanarna naturligtvis räknades dubbelt på flera lokaler råder det inga tvivel om att det måste ha passerat långt över 1 000 sångsvanar över området den 11 mars, kanske över 2 000? Det fina sträcket fortsatte även de två följande dagarna med dagssummor som kan mäta sig med de bästa dagarna under 2000-talet. Även hösten blev något i hästväg och 668 ex får gälla som nytt höstrekord. Det tidigare rekordet var bara ett år gammalt och gällde 400 ex.
Magnus Rahm

2011

Höga antal: Rastande: 320 ex Äspekullen, Säve 21.3 (Uno Unger m fl). Sträckande: 490 ex str NO Brudarebacken 19.3 (Mia Wallin m fl). 465 ex str N Kråkudden, Hönö 22.3 (Roger Eskilsson m fl). 400 ex str SV Hyppeln 15.11 (Bo Brinkhoff m fl).
Sångsvanssträcket blev fint även i år, och särskilt sträcksiffran från Hyppeln sticker ut som nytt höstrekord. Men kanske allra mest anmärkningsvärd är den stora ansamlingen svanar som kunde räknas in vid Äspekullen bland en mängd gäss och änder. Göteborgsområdet hyser normalt inga viktiga rastplatser för svanar och siffran är den högsta som rapporterats av rastande sångsvanar. Fåglarna höll till på en havreåker som förblev oskördad under hösten och därmed blev ett gigantiskt fågelbord under vårsträcket.
Magnus Rahm

2010

Höga antal: Vår: 567 ex str Brudarebacken 28.3 (Christer Fält). 411 ex str NO Kråkudden, Hönö 1.4 (Roger Eskilsson m fl). Höst: 340 ex str SV Kråkudden, Hönö 5.11 (Erik Widuss m fl).
Flera riktigt fina dagssummor för sångsvanen. Oftast infaller vårens sträcktopp en eller ett par veckor tidigare, men den kalla vintern koncentrerade årets sträck till månadsskiftet mars–april. Mest anmärkningsvärd är nog ändå höstsiffran som är den högsta i sitt slag under 2000-talet. Höststräcket är inte alls lika påtagligt som vårsträcket och de flesta höstar når de högsta dagssummorna inte ens över 100.
Magnus Rahm

2009

Höga antal: 591 ex str N Brudarebacken 18.3 (Roger Eskilsson).
Sträcksiffran är den högsta sedan 2002 då 705 ex sträckte mot NO vid Kråkudden den 10 mars. Dessförinnan är dokumentationen av höga antal sångsvanar bristfällig vilket gör det svårt att bena ut eventuella rekord.
Magnus Rahm

2007

Höga antal: Kråkudden, Hönö: 338 ex str NO 9.3 (Per Björkman m fl). 328 ex str NO 14.3 (Per Björkman). 223 ex str N 26.3 (Kristoffer Nilsson).
Precis som för mindre sångsvan noterades flera höga dagssummor under våren.
Magnus Unger