Gräsand Anas platyrhynchos

2019

Höga antal: 2 180 ex Slottsskogen 3.2 (Stig Fredriksson).
Omkring 2000 gräsänder övervintrar varje år i Slottsskogens dammar.
Elis Ölfvingsson

2018

Höga antal: 1 575 ex Slottsskogen 26.12 (Jan Mogol).
Stora antal gräsänder övervintrar i Slottsskogens dammar och 2018 var inget undantag. Ett helt normalt uppträdande.
Elis Ölfvingsson

2017

Höga antal: 1 973 ex Slottsskogen 10.2 (Stig Fredriksson).
Det är snarare regel än undantag att omkring 2 000 gräsänder övervintrar i Slottsskogens dammar. En helt normal högstanotering med andra ord.
Elis Ölfvingsson

2016

Höga antal: 2 060 ex Slottsskogen 22.1 (Stig Fredriksson).
En stor andel av stadens gräsänder har sedan länge valt att övervintra i Slottsskogens dammar. Här ses under vintermånaderna regelbundet stora ansamlingar och årets toppnotering på 2 060 exemplar motsvarar ungefär vad som setts också de senaste vintrarna.
Elis Ölfvingsson

2015

Höga antal: 1 730 ex Slottsskogen 3.1 (Stig Fredriksson).
Som brukligt noterades områdets högsta siffror vintertid i Slottsskogens dammar. Maxnoteringen på 1 730 ex är från januari och ligger ungefär i nivå med senare års förekomst.
Elis Ölfvingsson

2014

Höga antal: 2 147 ex Slottsskogen 1.2 (Magnus Rahm).
Årets antal är nästan 700 ex fler än förra året då 1 450 ex räknades in i december.
Per Björkman

2013

Höga antal: 1 450 ex rast Slottsskogen 18.12 (Clas Hermansson).
I vanlig ordning är det Slottsskogens fågeldammar som drar de riktigt stora mängderna gräsänder vintertid. Under hårda vintrar kan matningarna vid dammarna locka betydligt fler änder än vad som blev fallet detta år och förmodas då samla en god andel av stadens övervintrande gräsänder.
Björn Dellming