Gräsand Anas platyrhynchos

2015

Höga antal: 1 730 ex Slottsskogen 3.1 (Stig Fredriksson).
Som brukligt noterades områdets högsta siffror vintertid i Slottsskogens dammar. Maxnoteringen på 1 730 ex är från januari och ligger ungefär i nivå med senare års förekomst.
Elis Ölfvingsson

2014

Höga antal: 2 147 ex Slottsskogen 1.2 (Magnus Rahm).
Årets antal är nästan 700 ex fler än förra året då 1 450 ex räknades in i december.
Per Björkman

2013

Höga antal: 1 450 ex rast Slottsskogen 18.12 (Clas Hermansson).
I vanlig ordning är det Slottsskogens fågeldammar som drar de riktigt stora mängderna gräsänder vintertid. Under hårda vintrar kan matningarna vid dammarna locka betydligt fler änder än vad som blev fallet detta år och förmodas då samla en god andel av stadens övervintrande gräsänder.
Björn Dellming